Hoppa till huvudinnehåll
Karriär

Föräldrars död påverkar högre utbildning

Barn som varit med om en förälders bortgång har mindre sannolikhet att fortsätta till högre utbildning. Det visar en ny studie.
Lina Björk Publicerad 19 april 2022, kl 11:02
Siluett av barn som håller vuxen i hand i motljus.
Sambandet mellan en pappas död och skolbetyg var starkare än om en mamma gick bort. Foto: Shutterstock

När en mamma eller pappa dör påverkas livet på både kort och lång sikt. Sorgen orsakar ohälsa och ekonomin för den kvarvarande föräldern kan förändra vardagen.

En ny studie, som tittat på närmare en miljon barn födda i Sverige, visar att barn som förlorat en förälder i tidig ålder hade 40 procent mindre sannolikhet att gå vidare till högskola och universitet, jämfört med barn med båda föräldrar kvar i livet.

Lisa Berg
Lisa Berg

– Barnens situation påverkas av familjens situation i övrigt i exempelvis socioekonomisk kontext eller hur den andra föräldern mår. Att skolbetyg sjunker och möjligheter till fortsatta studier blir begränsad kan få stora konsekvenser senare i livet. Studier visar också att goda skolresultat kan vara en skyddande faktor för olika typer av ohälsa över livsloppet, säger Lisa Berg, docent i folkhälsovetenskap vid Stockholms universitet och en av författarna till rapporten.

Av barnen som var med i studien hade ungefär 22 600, eller 2,5 procent varit med om en förälders bortgång vid åldern 17 år eller yngre. När man tittade på syskonpar tenderade det yngre syskonet att få det tuffare i skolan än det äldre, när det gällde betygen. 

En pappas död påverkar betygen mer

Sambandet mellan en pappas död och skolbetyg var starkare än om en mamma gick bort. Detta kan enligt studien ha flera förklaringar. Änkor och änklingar skiljer sig åt, vilket påverkar barnet på olika sätt. Exempelvis påverkas kanske ekonomin mer av att en pappa dör då det fortfarande finns stora inkomstskillnader mellan könen.

– En familj som sörjer behöver stöd på många olika plan. Både psykosocialt för sitt mående och pedagogiskt för att inte halka efter i skolan, säger Lisa Berg.

Hur ska det stödet se ut?
– Barnets behov och situation behöver uppmärksammas och det är viktigt att i ett tidigt skede kunna erbjuda råd, information och stöd. Skolan kan fungera som en arena för dessa barn där man kan erbjuda hjälp både till barnet men också familjen, och ett ökat stöd i skolarbetet.