Annons
Annons
 • Jonatan Augustsson, Jenny Ekeblad och Caroline Ahlgren på Fiskarhedenvillan är glada att fyra visstidsanställda fått fast jobb. Foto: Lars Dahlström

Jenny såg till att fyra visstidare fick fasta jobb

Publicerad 12 april 2018, kl 15:03

”Har man verkligen rätt att säga upp mig?” undrade en visstidsanställd medlem i ett mejl till fackklubben på Fiskarhedenvillan.
Sedan klubbens sekreterare Jenny Ekeblad tagit tag i frågan fick snart fyra visstidsanställda fast jobb på företaget

Det var strax före midsommar förra året som klubben vid Fiskarhedenvillans huvudkontor i Borlänge fick mejlet.

Medlemmen, som just hade blivit uppsagd, undrade om inte den så kallade 5:2 regeln i las, lagen om anställningsskydd, borde gälla i dennes situation.

Enligt den regeln ska en visstidsanställning som varat i mer än två år under en femårsperiod automatiskt övergå i en tillsvidareanställning.

Medlemmen hade nu varit visstidsanställd i mer än två år.

De flesta i klubbstyrelsen var just på väg att gå på semester. Men eftersom klubbens sekreterare Jenny Ekeblad skulle jobba i flera veckor till beslutade hon ta tag i saken.

Vad stod det egentligen om det här i det kollektivavtal som gäller för anställda på Fiskarhedenvillan?

Jenny fann snart att 5:2-regeln var bortförhandlad i avtalet. Men bara om någon hade blivit visstidsanställd till följd av en särskild situation, som vid en tillfällig arbetstopp.

Och så hade det inte varit när det gällde den uppsagde medlem som hade mejlat till klubben, och inte heller för en annan visstidsanställd som hade sagts upp i samma veva, insåg Jenny. Det eftersom de till största delen hade haft ordinarie arbetsuppgifter.

När hon fortsatte sina efterforskningar fick hon också veta att det fanns ytterligare två visstidsanställda som utförde ordinarie arbetsuppgifter.

Rustad med den informationen och med stöd av Unionens regionkontor i Borlänge beslutade Jenny att agera för de visstidsanställda, först genom ett samtal med företagets dåvarande HR-chef.

Efter det mötet, tog det bara några dagar innan de två som blivit uppsagda, liksom de två andra visstidsanställda, fick besked om att de nu var tillsvidareanställda i stället.

- När företaget insåg att man hade gjort fel så gjorde man det rätta på en gång, vilket var jätteskönt. Det har känts som det här blev en win-winsituation för alla berörda. Vi har ett bra samarbete med ledningen där vi alltid kan lyfta frågor och det är okej att ha en dialog om olika saker, säger Jenny.

- Det blev aldrig någon konflikt av det här. Jag tror hela problemet berott på att man inte tänkt på den här regeln, att det här agerandet bara var av gammal vana så att säga.

En av de visstidsanställda som inte blivit uppsagd men plötsligt fick en tillsvidareanställning är Jonatan Augustsson som jobbar med hustillverkarens kökssupport.

För honom var visstidsanställningen en fortsättning på hans första sommarjobb.

- Jag var införstådd med att det fanns ett slutdatum när jag skrev på anställningskontraktet. Sedan förlängdes det ytterligare ett år och sedan förlängdes det igen. Och sedan blev det alltså klart att man gjort fel och så var jag plötsligt tillsvidareanställd.

- Till en början var jag mest förvånad. Jag är inte så insatt i vad regelverket säger om anställningsformer men eftersom jag stortrivs med jobbet så blev jag jätteglad. Det är ju också en stor trygghet i att man vet att man har ett jobb att fortsätta gå till och har en fast inkomst, säger Jonatan.

Också för Jenny har den här historien inneburit ett stort personligt lyft.

- Det har betytt väldigt mycket att det jobb jag lade ner ledde till något väldigt bra. Att jag fick känna att man har en röst, får göra sig hörd och att klubben och företaget vill åt samma håll, att det ska vara rätt för våra anställda. Det gör det också otroligt motiverande att jobba fackligt.

- En av de visstidsanställda som fick en tillsvidareanställning bestämde sig sedan för att börja engagera sig fackligt och sitter nu i klubbstyrelsen, vilket också är jättekul, säger Jenny.

Las 2-års regel

Enligt den 5:e paragrafen i las, lagen om anställningsskydd, har den som har varit visstidsanställd i sammanlagt mer än två år under en femårsperiod rätt att bli tillsvidareanställd. Det ska ske automatiskt så snart den tidsgränsen har uppnåtts.

Ibland har las 2-års regel bortförhandlats i det kollektivavtal som gäller på en arbetsplats, så att arbetsgivaren, utan krav på en tillsvidareanställning, kan ha visstidsanställda under längre perioder, exempelvis vid tillfälliga arbetstoppar.

Läs mer

Anita Täpp
Anita Täpp
[email protected]
 • Läs även...

  Facket fixade kortad arbetstid

  De anställda på Fiskarhedenvillan har äntligen fått till ett avtal om arbetstidsförkortning. Men vägen dit var komplicerad, och krävde snabba beslut, då en bortglömd bilaga i ett kollektivavtal höll på att sänka Unionenklubben.

 • Läs även...

  "Las-förslaget kan få viss betydelse"

  PTK och Svenskt Näringsliv sa ja. LO sa nej. Men till vad? Parterna håller på las-förslaget men visst innehåll har ändå sipprat ut. Och delar kommer kanske att lyftas in i en framtida lag om anställningsskydd, tippar en arbetsrättsexpert.

 • Läs även...

  AD: Ett år är 365 dagar

  Hur många dagar ska gå innan en visstidsanställning övergår i en tillsvidareanställning? Det har det tvistats om i Arbetsdomstolen som nu kommit fram till hur man ska räkna.