Hoppa till huvudinnehåll
Jämställdhet

Större löneklyfta på grund av coronan

Risken är stor att pandemin leder till ökade löneskillnader mellan kvinnor och män. Det visar en ny undersökning av de löneanspråk som akademiker ställer när de ska anställas.
Niklas Hallstedt Publicerad 10 november 2020, kl 09:01
Shutterstock
Medan kvinnor tycks underskatta sig själva, överskattar männen i stället sig i sina löneanspråk. Shutterstock

Pandemin har slagit hårt mot arbetsmarknaden. Det gäller även för akademiker, för första gången någonsin går över 100 000 av dem arbetslösa.

Det påverkar också de löneanspråk som ställs, visar en undersökning från rekryteringsfirman Jurek. I undersökningen har över 6 000 akademiker tillfrågats om sina löneanspråk både under första kvartalet i år, det vill säga före pandemin, och andra kvartalet.

Bland unga akademiker, ännu inte fyllda 30, sänktes löneanspråken bland män med 2 procent, bland kvinnor med 4 procent.

Det finns färre jobb att söka och de som drabbas hårdast är just unga akademiker. Rapporten visar att de är beredda att gå ned i lön för att komma in i arbetslivet, kommenterar Shervin Razani, vd och grundare av Jurek, som inte är överraskad över skillnaderna mellan könen.

– Våra rapporter visar dessvärre tendenser till att kvinnor tycks underskatta sig själva, medan männen i stället överskattar sig själva.

Bland akademikerna mellan 30 och 45 år ser det annorlunda ut. Här begärde både kvinnor och män högre lön andra kvartalet. Något som kan förklaras med att det ofta handlar om människor som har mer eller mindre trygga anställningar, enligt Shervin Razani.

– Är man redan inne i arbetslivet och ska byta jobb under Q2 vågar man kräva minst en likvärdig lön. De har en helt annan förhandlingsposition.

Men går man upp i åldrarna förändras mönstret. Män i åldern 55-60 år begärde 9,4 procent mer i lön andra kvartalet, de jämngamla kvinnorna begärde bara 0,7 procent högre lön.

Enligt Rosanna Ryrberg, marknadschef på Jurek, innebär det att lönegapet i anspråken då var uppe i närmare 10 000 kronor.

– Det här är något vi uppmärksammat även i våra tidigare rapporter. Det händer något efter fyllda 50. Vi sitter inte på svaren, utan kan bara spekulera. Män sitter på chefspositioner i betydligt större utsträckning än kvinnor, något som är ett problem i sig. Ett antagande är därför att män söker sig till mer specialiserade tjänster som erbjuder en högre lön, och det blir extra tydligt i dessa pandemitider.

Även bland de över 60 år finns en liknande skillnad. Här begärde männen 5 procent högre lön samtidigt som kvinnorna var beredda att sänka sina löner med drygt 2 procent. Rosanna Ryrberg kommenterar iakttagelsen:

– Dessvärre är ålderism ett problem vi uppmärksammat i tidigare rapporter. Dessutom ser vi att diskrimineringen är ännu större när det kommer till äldre kvinnor. Är man runt 60 år är man ju fortfarande för ung för att gå i pension, men söker man inte en chefsposition eller ett arbete som kräver senior kunskap och erfarenhet så anses personer över 60 år inte lika värdefulla när det kommer till lönesättning. Det är en orättvisa som vi på Jurek tycker är otroligt viktig att lyfta och skapa debatt kring.

Jämställdhet

Trygga pappor är mest föräldralediga

Pappor med högstatusjobb tar ut mer pappaledighet än andra. Orsak: de känner sig tryggare på jobbet.
Anita Täpp Publicerad 2 februari 2023, kl 15:33
Vinterlandskap. En pappa gungar sitt barn.
Pappor med högstatusjobb känner sig trygga på jobbet och riskerar inte att bli bestraffade för sin pappaledighet, visar en undersökning från Stockholms universitet. Foto: Christine Olsson/TT.

Ännu delar få föräldrar lika på föräldraledigheten.

Enligt Försäkringskassans senaste statistik, från 2020, gäller det bara en knapp femtedel av föräldraparen - där båda tagit ut mellan 40 och 60 procent av föräldraledigheten. Och fortfarande är vanligtvis mammorna mest föräldralediga.

Vad som avgör hur mycket pappaledighet som tas ut är ännu inte helt klarlagt.
Men enligt tidningen Forte Magasin har forskning visat att pappor med högkvalificerade och högavlönade yrken tar ut mer än dubbelt så mycket föräldraledighet än vad pappor med lågkvalificerade yrken gör.

Riskerar inte bli bestraffade

Och i ett nu aktuellt forskningsprojekt vid Sociologiska institutionen på Stockholms universitet har forskaren Helen Eriksson kommit fram till att det bland annat beror på att pappor med högstatusjobb känner sig trygga på jobbet och inte riskerar att bli bestraffade för sin pappaledighet.

I ett annat aktuellt forskningsprojekt, vid Göteborgs universitet, har forskarna funnit att arbetsplatserna av många anledningar kan avgöra hur mycket pappaledighet som tas ut.

 – Det finns de som gör det bra, som har en organisationsstruktur och en kultur på arbetsplatsen som gör det enkelt att ta ut pappaledighet, men det finns också de som gör det väldigt svårt för papporna, säger Philip Hwang, professor i psykologi som deltar i forskningsprojektet, till Forte Magasin och tillägger:

 – Chefer brukar ofta känna till de anställdas rättighet till pappaledighet och att det inte går att ”göra något åt”, men mellanchefer och andra kollegor på arbetsplatsen kan ibland tycka att det som har med papparollen att göra är någonting som hör till fritiden.

Även könsnormer är viktiga

Philip Hwang påpekar att det enligt forskningen finns fler faktorer inom organisationens struktur som kan underlätta för anställda att ta ut sin pappaledighet. Däribland ekonomiska incitament, som att en extra ersättning till föräldralediga erbjuds, lägre krav och att det finns en större buffert av medarbetare som kan rycka in när man tar ledigt. 

Även könsnormer och förväntningar på den anställda är viktigt, framhåller han.