Hoppa till huvudinnehåll
Jämställdhet

Hon lockar kvinnor till techbranschen

Programmering är inte bara kul och kreativt, det påverkar även samhällsutvecklingen − och passar tjejer. Det menar Katarina Thörnqvist, vd på Wolters Kluwer, där hälften av koncernledningen är kvinnor.
Publicerad 1 december 2023, kl 06:00
Till vänster en illustration som föreställer datakod, till vänster Katarina Thörnqvist.
"Generellt sett tror jag att unga tjejer har bättre förutsättningar att ägna sig åt teknik eftersom de är bättre på matematik än killar i skolan", säger Katarina Thörnqvist. Foto: Emelie Asplund.

Att kvinnor vänder techbranschen ryggen har uppmärksammats länge. Vad kan göras åt saken?

− Det finns en missuppfattning hos många tjejer att teknik är svårt, abstrakt och konstigt. Något för nördar som sitter i mörka rum, dricker cola, spelar och hackar. Lärare har en viktig roll för att bryta dessa fördomar, genom att inspirera och konkretisera vad teknik kan innebära i vardagen.

– Programmering borde vara en obligatorisk del av grundskolans matteundervisning. Då skulle fler upptäcka hur roligt det är. Dessutom behövs fler kvinnliga förebilder. Förhoppningsvis kan jag själv uppfattas som en sådan.

Hur peppar du en ung kvinna att specialisera sig på programmering?

− Att programmera är analytiskt, kreativt och ger möjlighet att skapa nytt. Det är så mycket mer än koder. Programmering öppnar också många spännande möjligheter att vara med och påverka samhällsutvecklingen. Generellt sett tror jag att unga tjejer har bättre förutsättningar att ägna sig åt teknik eftersom de är bättre på matematik än killar i skolan.

Hur blev du själv intresserad av teknik?

− En lärare på högstadiet peppade mig att gå teknisk linje i stället för naturvetenskaplig. Då skulle jag dessutom slippa tredjespråket. Efter det sökte jag Chalmers elektroniklinje, men kom inte in och hamnade på datateknik. Då upptäckte jag hur fantastiskt roligt det är att programmera.

Du har haft flera chefsjobb i en mansdominerad teknikbransch. Hur har det påverkat dig?

− Genom åren har jag kommit att inse att olikheter är något som berikar hela företaget. Här på Wolters Kluwer är koncernchefen kvinna och hälften av ledningen kvinnor. För mig som chef är det viktigt att skapa bra förutsättningar och ta till vara mångfalden när det gäller kön, social bakgrund och etnicitet.

– Yngre människor väljer i dag företag efter värderingar och vi måste överlag bli bättre på delaktighet och mångfald. Men jag har insett att vi alla har djupt rotade förutfattade meningar, som vi ofta inte ens är medvetna om. Därför har jag också ändrat uppfattning när det gäller kvotering – det är ett strategiskt sätt att komma över fördomar och öka jämställdheten.

Hur är det med egna fördomar?

− Utöver tre biologiska barn har jag tre afghanska ”döttrar” som bott hos oss. Genom dem har det blivit smärtsamt uppenbart att inte alla är inkluderade i samhället. Det har också gjort att jag tänker annorlunda om vikten av att rekrytera med ett bredare perspektiv än den verklighet man själv lever i. En mångfald av bakgrunder och erfarenheter hos anställda gynnar företaget. 


Text: Gertrud Dahlberg.

KATARINA THÖRNQVIST

GÖR: Avgående Skandinavien-vd på Wolters Kluwer, ett globalt informations- och programvaruföretag inom ekonomi, skatt och juridik.

BOR: I Göteborg.

ÅLDER: 58.

FAMILJ: Man, tre biologiska barn, tre afghanska ” döttrar” samt fyra barnbarn.

INTRESSEN: Idrott. Åker snart till Mount Everest Base Camp i Nepal tillsammans med sin svägerska och svåger.

Mest läst just nu

Bläddra i senaste numret av våra e-tidningar

Omslag till Kollega nummer 4 2024.

Bläddra i senaste numret av Kollega

Till Kollegas e-tidning

Bläddra i senaste Chef & Karriär

Till Chef & Karriärs e-tidning
Jämställdhet

Kvinnor frågar oftare hur kollegan mår

Var fjärde kvinna frågar hur kollegorna mår varje dag. Motsvarande siffra för män är en tiondel. Det visar en enkät av Novus i samarbete med Make Equal.
Elisabeth Brising Publicerad 6 maj 2024, kl 06:01
Två kvinnor samtalar stående.
Kaffekokare och trevlighetsexpert. Vem är kontorets kurator, festfixare och florist? Känner du igen rollen hos någon eller har du tagit den själv? Foto: Shutterstock

Brukar du ställa frågor om hur kollegor mår? Om du är kvinna är det troligare att du svarar ja på frågan enligt en Novus-undersökning som gjordes i april i samarbete med jämlikhetskonsulterna Make Equal. 

Drygt var fjärde kvinna uppger att de själva har uppmärksammat kollegors mående minst en gång varje dag under senaste månaden. Motsvarande siffra för män är tio procent. 

Ungefär lika många män som kvinnor uppger att de själva uppmärksammat kollegors mående minst en gång per månad. 

Inte bara ”Tjena – läget?”

Alva Karlsson, jämlikhetskonsult på Make Equal, betonar att den sociala arbetsmiljön är en viktig, men ofta osynlig del i trivseln på arbetsplatsen. 

Alva Karlsson.jpg
Alva Karlsson. Foto: Make Equal

– Både män och kvinnor ställer frågor om kollegors mående, alltså frågor som är inte bara är: Tjena, läget? utan mer lyssnar in och tar till sig det kollegor säger.

Mer än dubbelt så många kvinnor som män upplever också att kvinnor i högre grad plockar bort andras koppar eller glas på kontoret. Enligt undersökningen är det också fyra gånger fler kvinnor som upplever att kvinnorna i högre grad tar ansvar för att ta anteckningar under möten. 

Fler kvinnor ökar uppskattningen 

Ett trevligt klimat gör att fler mår bra och vill stanna kvar. Men sällan får de som gör de små outtalade och osynliga uppgifterna cred, karriärutveckling eller lönepåslag för att de är sympatiska lagspelare som lyfter andra. Tvärtom kan det enligt studier påverka karriären negativt för individen, trots att arbetsplatsen gynnas. 

– Det här är en fråga som vi märkt på arbetsplatser att det är lite extra svårt att ta på. Det går inte att skapa roterande scheman kring vem som sköter det sociala, men det är osynligt arbete, något som tar tid och påverkar arbetsmiljön, säger Alva Karlsson. 

Vad får det här för effekter?

– Alla de osynliga arbetsuppgifterna är ingen stor grej var för sig, och nödvändigtvis inget som upplevs som jobbigt. Som att prata om helgen, det är inget man tänker på som en uppgift, men om samma personer också tar anteckningar och fixar fika blir det många timmar. 

Ska kvinnor vara mindre sociala eller män mer?

– Det handlar inte om det, utan om att börja synliggöra och ge cred till de som gör det här arbetet och hur vi är som personer. Vissa har lättare att ta socialt ansvar vilket är viktigt för arbetsplatsen. Är man inte så bra på det kanske man kan göra något annat extra. 
 
Hur creddar man de där som är skickliga i det sociala?

– Prata om att du uppskattar att personen frågar hur du mår. Det kan kännas skönt att någon märker det. Det kan även komma upp som något positivt i medarbetarsamtal. 

Blir man inte mindre produktiv av att sitta och prata? 

– Det behöver inte ta särskilt lång tid, jag tror få sitter och tar socialt ansvar åtta timmar per dag. Men om det är samma personer som kanske också städar efter fikan, tar anteckningar och gör en sammanlagd insats som inte ger personen någon uppskattning blir det en ojämlik utmaning. 

Förväntas det av kvinnor att de ska ta mer socialt ansvar?

– Ja, vi har sociala förväntningar på att kvinnor ska göra det. Om de inte gör det straffas de för att de inte stöttar och hjälper till. Men när män inte gör det så funderar man inte över det. Och om en man tar socialt ansvar anses det jättebra att han till exempel fixat fikat, säger Alva Karlsson.  

Hur ska man kunna prata om osynligt arbete utan att män slår bakut?

– Det handlar inte om skuld, utan om att synliggöra saker som man inte alltid tänker på, utan tar för givet. Prata om det på arbetsplatsen. Har vi några osynliga arbetsuppgifter i gruppen som tenderar att landa i vissas knä? Nu finns ett handlingsutrymme. Vi kan skapa positiv skillnad för en mer jämlik arbetsplats. 

Make Equals Osynligt-arbete-barometer i samarbete med Novus tar tempen på jämställdheten i svensk arbetsmiljö. Den senaste enkäten är gjord på 715 personer i åldrarna 20-65 år och ger en fingervisning om mäns och kvinnors upplevelse av socialt ansvarstagande. 

”Osynligt arbete” på jobbet är uppgifter som: 

• Hjälper företaget men som inte ingår i din arbetsbeskrivning eller i företagets/organisationens huvudsakliga uppdrag.

• Inte leder till några professionella fördelar för den som utför det. 

• Ofta görs i skymundan. 

• Inte kräver några särskilda specialkunskaper. 

• Studier visar att kvinnor lägger 200 fler timmar än män per år på osynligt arbete, vilket kan påverka lön och karriär negativt. 

Exempel kan vara brygga kaffe, föra mötesanteckningar, köpa fika, samordna presentinsamling - eller fråga hur kollegorna mår. 

Källa: Lise Vesterlund, professor i nationalekonomi som forskar om ”non-promotable work” och har skrivit boken The No Club: Putting a Stop to Women’s Dead-End Work. 

"Känslomässigt arbete"
Begreppet ”känslomässigt arbete” fick genomslag 2017 i en viral krönika av nordamerikanska journalisten Gemma Hartley som sedan skrev boken Så jävla trött - om kvinnors känslomässiga arbete.