Hoppa till huvudinnehåll
Jämställdhet

Karriär hindrar kvinnor att skaffa barn

Var fjärde kvinna under 36 år väntar med att skaffa barn för att inte skada sin karriär, enligt en undersökning från Unionen. På Clas Ohlson jobbar man aktivt för att föräldraskap inte ska ses som ett hinder i karriären.
Anita Täpp Publicerad 6 mars 2020, kl 11:13
Dean Drobot/Colourbox
Var fjärde kvinna skjuter upp att bli föräldrar på grund av att det skulle skada deras karriär. Dean Drobot/Colourbox

Enligt undersökningen, som gjorts av Novus på uppdrag av Unionen, väntar 25 procent av kvinnorna bland unga privatanställda tjänstemän med att skaffa barn därför att de anser att det skulle påverka deras karriär negativt. Motsvarande siffra bland männen är tolv procent.

Dessutom anser sig 30 procent av kvinnorna ha fått en lägre lön för samma arbete som männen på grund av sitt kön. Bland männen upplever bara tre procent detsamma.

I en kommentar till undersökningen säger Unionens ordförande Martin Linder:

– Allt för många unga kvinnor i tjänstemannayrken upplever negativ särbehandling på olika sätt. Det visar att kampen för ett jämställt arbetsliv är långt ifrån över.

Det är något som Unionen också gett uttryck för i årets avtalsrörelse där man ställt krav på att arbetsgivare ska upprätta handlingsplaner för att förhindra att föräldralediga missgynnas i sin lön- och karriärutveckling. Förbundet vill också se att alla anställda ska få 90 procent av lönen i upp till fem dagar per kalenderår som löneutfyllnad vid vab, vård av sjukt barn.

Läs mer: Unionen kräver löneutfyllnad vid vab

Ett annat sätt att jobba aktivt med jämställdhet kopplat till föräldraskap är att fylla ut lönen i samband med föräldraledighet. Så gör man på Clas Ohlson.

Utöver den föräldralön som betalas ut enligt kollektivavtalet får alla anställda nu, sedan ett tiotal år tillbaka, också löneutfyllnad som ihop med föräldrapenningen innebär att man får upp till 90 procent av lönen under en period av sin föräldraledighet. Löneutfyllnaden utgår med tio procent av den fasta grundlönen. Hur mycket det blir och hur länge det gäller beror på anställningstid.

– Den är också till för att uppmuntra fler pappor att vara hemma och det har också lett till att betydligt fler är det, säger Maria Thulemark, HR business partner på Clas Ohlson.

Ett annat bra exempel på deras jämställdhetsarbete är, enligt henne, att man har rekryterat flera kvinnor till chefsroller strax innan de har gått på föräldraledighet.

– Det viktigaste är naturligtvis att få rätt person på rätt plats. Men det här sänder också ut positiva signaler i organisationen. Vi vet ju att kvinnor tyvärr kan känna att barn kan vara ett hinder i karriären, när det egentligen borde vara precis tvärtom. Men det här motbevisar det.

Att Clas Ohlson nu har en kvinnlig vd liksom att både koncernledningen och ledningsgruppen är helt jämställd sänder också ut viktiga signaler till de anställda, sett ur jämställdhetssynpunkt, framhåller Maria Thulemark.

– Just nu har vi också målet att det ska vara 40/60 bland alla anställda, oavsett kön. Och på sikt strävar vi mot att det ska bli helt jämställt, säger hon.

Ytterligare en sak som ska bidra till att barnafödande inte ska ses som ett hinder är att man på senare år också har infört en flexibilitet så att tjänstemännen lättare ska kunna kombinera arbetsliv och familjeliv.

– Det betyder att man kan jobba hemifrån vid behov och har också lett till att vi har fått ett mycket öppnare klimat där det viktiga är vad man presterar, inte arbetstiden i sig eller var man arbetar, säger Maria Thulemark.

Undersökningen gjordes av Novus på uppdrag av Unionen i juni 2019 och bygger på svar från 1 017 privatanställda tjänstemän mellan 18 och 36 år.