Hoppa till huvudinnehåll
Hälsa

Stressen i arbetslivet ökar

Allt fler mår dåligt på grund av jobbet. Det märks bland annat på att många tjänstemän inte orkar umgås med familj och vänner efter jobbet. Det visar TCO:s nya Arbetslivsbarometer.
Niklas Hallstedt Publicerad 4 november 2014, kl 13:10

Att det på flera sätt blivit tuffare för de anställda är tydligt. I den nya Arbetslivsbarometern har den uppmätta psykiska stressen ökat markant. Totalt är det över hälften av de svarande som lider av symptom på psykisk stress.

Två tredjedelar av tjänstemännen kan, minst en dag i veckan, inte koppla av tankarna på jobbet. Nästan en lika stor andel säger att de, minst en gång i veckan, är för trötta eller saknar tid för att umgås med familj eller vänner. Lika ofta har över en tredjedel svårt att sova på grund av tankar på jobbet.

Men det är en stor skillnad mellan kvinnors och mäns upplevelse av sin arbetssituation. Bland annat är det en betydligt större andel av kvinnorna som uppger att de inte har tid eller ork för familj och vänner. Kvinnor har också i allmänhet mindre inflytande över arbetstidens förläggning och svårare att lämna över arbetsuppgifter till kollegor

Männen blir å andra sidan oftare kontaktade av jobbet på helger och semesterar. De får också mer sällan stöd och uppmuntran av kollegorna.

Undersökningen visar vidare att det fortfarande är kvinnorna som tar det överlägset största ansvaret för hem och familj. Överlag är det kvinnorna som hämtar och lämnar barnen i skolan och det är kvinnorna som tar hand om barnen när de är sjuka.

Det här tar TCO som intäkt för att jämställdhetsbonusen snarare bör utvecklas än avvecklas. I budgetpropositionen aviserar regeringen att jämställdhetsbonusen, som syftar till att öka männens uttag av föräldradagar, ska försvinna från 2017.

- Ett jämställt uttag av föräldraförsäkringen är en starkt bidragande faktor för ett mer jämställt arbetsliv, säger TCO:s ordförande Eva Nordmark i ett pressmeddelande.

Samtidigt visar undersökningen även positiva saker. Nio av tio tycker exempelvis att det är lustfyllt att gå till jobbet. Många upplever trygghet i det nuvarande jobbet och en stor andel känner stöd från kollegor.

Niklas Hallstedt