Hoppa till huvudinnehåll
Hälsa

Spotify stöttar anställda som utsätts för våld

Om anställda på Spotify utsätts för våld i en nära relation får de nu snabbt både psykologiskt och annat stöd. I värsta fall kan företaget ordna med säkerhetsvakter och hjälpa den utsatte att flytta till ett annat land.
Anita Täpp Publicerad 23 juni 2022, kl 07:00
Spotifys logga vid huvudkontoret och en bild på medverkande Linn Caldas.
Spotify stöttar anställda som utsätts för våld i nära relationer. Om den anställde behöver det kan den få säkerhetsvakt eller hjälp att flytta till annat land. berättar Linn Caldas på Spotify. Foto: Lars Pehrson/SvD/TT och Spotify.

Kvinnan kom alltid hungrig och smutsig till kontoret och hade aldrig några pengar. Att umgås med kollegorna efter arbetstid var en omöjlighet eftersom hennes svärföräldrar då alltid väntade utanför kontoret, för att skjutsa henne hem.

Så såg livet länge ut för en kvinna vars man ständigt utsatte henne för både psykiskt, fysiskt, sexuellt och ekonomiskt våld. Vilket bland annat innebar att hon var förbjuden att äta frukost och duscha på morgnarna och han också kontrollerade hennes pengar.

”Hennes berättelse var viktig”

Det här berättade kvinnan nyligen om vid en digital föreläsning som alla Spotifys medarbetare i världen kunde ta del av. Det som ett inslag i företagets arbete för att öka medvetenheten om hur våld i nära relationer kan se ut, vilket nu är en del av en stor satsning kallad Heart & Soul.

– Den här kvinnan hade en annan arbetsgivare. Men hennes berättelse var ändå viktig för oss att ta del av, inte minst därför att den visar vad som hände när ingen grep in trots alla signaler om att något var fel. Och vi har alla ett ansvar för att lära oss se sådana här signaler och hur vi kan hjälpa när sådant här händer en kollega, säger Linn Caldas som är ansvarig för Heart & Soul.

Sedan 2018, då Heart & Soul lanserades, har Spotify fokuserat på att få till en kulturförändring på företaget genom att försöka minska det stigma som är kopplat till mental ohälsa. Ett stigma som kan göra att anställda inte vågar berätta om att de mår dåligt och söka hjälp.

”Tyvärr ett vanligt problem”

Nyligen utökades satsningen med ett åtgärdsprogram mot våld i nära relationer.

– Det är ju tyvärr ett väldigt vanligt problem, där vi vet att en av tre kvinnor och att en av sex män kommer att uppleva någon form av fysiskt eller psykiskt våld någon gång i livet. Och det är också något som har eskalerat under pandemin. Därför bestämde vi oss för att också satsa på det, säger Linn Caldas.

Hon påpekar att det fortfarande finns många missuppfattningar både när det gäller mentala ohälsa och våld i nära relationer, eller domestic abuse som hon helst säger,

– Många tror exempelvis att den som lider av psykisk sjukdom inte kan vara högpresterande på jobbet, trots att det är helt fel. Och för många handlar domestic abuse främst om mäns fysiska våld mot kvinnor. Men det handlar faktiskt både om fysisk, psykisk, ekonomisk, emotionell och sexuellt våld och är något som även kvinnor kan utsätta män för.

Tre alternativ till den utsatta

Eftersom det ofta också finns mycket stigma, och skam, kopplat till våld i nära relationer har Spotify valt att erbjuda tre alternativ för den som utsätts för våld i en nära relation.

Ett alternativ, som även kan nyttjas av en medarbetares partner, är att man kan ringa eller mejla till en stödlinje där en socialarbetare svarar inom 24 timmar.

– Till en början kan socialarbetaren stötta emotionellt och kanske sätta ord på vad man egentligen upplever. För att senare exempelvis ordna så man får prata med en psykolog eller snabbt får ett tillfälligt boende. Och den här hjälpen är helt konfidentiell och inget som Spotify tar del av.

Ett annat alternativ, som också är konfidentiellt, är ett slags uppslagsverk där företaget har listat kontaktuppgifter till organisationer runt om i världen som arbetar med våld i nära relationer, som medarbetarna själva kan kontakta.

Sedan finns alltså ett tredje alternativ men då krävs också att man vågar berätta om sin situation för sin chef eller en HR-person.

– Det är faktiskt det statistiskt mest vanliga att man gör det, eftersom man ändå känner sig mest trygg på jobbet. Men då brukar tyvärr arbetsgivarna inte ha det stöd som behövs på plats. Vilket vi alltså har nu, säger Linn Caldas.

”Kan ordna med säkerhetsvakter”

I det ingår bland annat att den som exempelvis behöver träffa olika socialarbetare eller delta i en rättegång får betald ledighet. I det fall en medarbetare är utsatt för ekonomiskt våld och inte har tillgång till sina pengar hjälper Spotify till med att byta bankkonto så att lönen kan sättas in där.

Om du bestämmer sig för att lämna en relation, där man har sett att det är störst risk för att man blir utsatt för något, så kan vi förutom att ordna med psykologhjälp och den biten också se till att du snabbt får en tillfällig bostad för dig och kanske också dina barn, säger Linn Caldas.

​​​​Och om ens expartner förföljer en så kan vi ordna så man får säkerhetsvakter och kan jobba på en annan plats så att man känner sig trygg. Då kan vi också hjälpa till med en flytt till ett av våra kontor i ett annat land.

Oklart vad det kommer kosta

Eftersom man ännu inte vet hur många anställda som kommer att nyttja det stöd som nu erbjuds kommer man först om några år, när en utvärdering har gjorts, veta hur mycket Heart & Soul kommer att kosta Spotify, förklarar Linn Caldas.

Hon påpekar att företaget heller aldrig har kalkylerat med att tjäna något på den här satsningen, genom att en minskad mental ohälsa skulle kunna leda till en högre produktivitet.

– Det har det aldrig varit tal om. Det här handlar bara om att vi som företag vill ta ett större ansvar på det här området och att vi därför gör allt vi kan för att skapa en trygg och öppen kultur, där det är lika okej att må bra som att inte göra det. Så att alla ska kunna komma till jobbet och känna tillhörighet, säger Linn Caldas.