Hoppa till huvudinnehåll
Hälsa

Motionärer tränar för att minska stressen

Mer än en tredjedel av alla som tränar i Sverige gör det för att minska sin stress. Det visar en ny rapport, som också avslöjar att Sverige klår Danmark och Norge när det gäller att träna för att prestera bättre på jobbet. En annan rapport visar att ökad träning hamnar tvåa på topplistan över smarta strategier för att minska stressen.
Johanna Rovira Publicerad 3 juni 2019, kl 14:40
Colourbox.com
I Sverige tränar 15 procent för att bli bättre på jobbet visar en ny rapport. Colourbox.com

Motionärer i Sverige är inte bättre på att träna än grannarna i Norge, men 73 procent tränar trots allt varje vecka. Framförallt tränar Sveriges motionärer för att känna sig piggare och gladare, bibehålla god hälsa och känna sig friskare – men 36 procent av de tillfrågade svarar också att de tränar för att minska på stressen. I Danmark är det bara 23 procent som tränar mot stress, i Norge 30 procent, visar tillverkningsföretaget Garmins årliga fitnessrapport, som bygger på en sifo-undersökning.  

15 procent av de tränande i Sverige anger också att de tränar för att kunna prestera bättre på jobbet – vilket är mer än dubbelt så många som i grannlandet Danmark. I Norge anför en av tio motionärer jobbet som skäl till sin träning.

Att ta cykeln till jobbet är anställda i Danmark hejare på – 17 procent svarar att de cykelpendlar. Motsvarande siffra i Sverige och Norge är 12 procent, men undersökningen visar att framförallt unga vill cykla mer och enligt rapporten har cyklandet ökat i storstäderna det senaste året. I Stockholm är ökningen 55 procent.

Ica-gruppen har också presenterat en rapport som handlar om hälsoläget i Sverige, enligt VD-tidningen.  Enligt den rapporten svarar 46 procent att deras strategi för att minska sin stress är att träna mer. Mer än hälften är dock inne på att mer eller bättre sömn är den bästa lösningen för att få bukt med hög stress.

På tredje plats i Ica-rapporten hamnar god ekonomi följt av att jobba färre timmar. Minimera privata åtaganden, käka bättre, meditation, flexibla arbetstimmar och minska tiden på sociala medier är andra förslag i fallande ordning. På tionde och sista plats över åtgärder för att minska stressen hamnar minskad pendling, vilket 13 procent av de svarande tycker vore ett lämpligt för att känna sig mindre stressad .

Hälsa

Smutsig luft ökar sjukskrivningar

Fler blir sjuka från jobbet under veckor med högre luftföroreningar. Det visar en världsunik studie på yrkesarbetande stockholmare.
Elisabeth Brising Publicerad 21 februari 2024, kl 06:03
En man med portfölj och gasmask samt skorstenar och bilar.
Sämre luft - fler sjukskrivningar: Ny studie visar alarmerande samband. Foto: Colourbox.

Luftföroreningar orsakar inte bara stort lidande. Dålig luft kostar dessutom pengar i form av fler korta sjukskrivningar. Det visar en ny studie på arbetande vuxna i Stockholm. 

– Varje ökning med 10 mikrogram skadliga partiklar per kubikmeter ökar risken för sjukskrivning med 8,5 procent dagarna efter, säger Johan Sommar, forskare i folkhälsa och klinisk medicin på Umeå universitet. 

Ökar luftvägsinfektioner

Johan Sommar.
Johan Sommar. Foto: Umeå universitet.

De partikelrelaterade utsläppen i en storstad motsvarar enligt studien hela fyra procent av alla korttidssjukskrivningarna. 

– Det är en stor andel och betydligt större än vad man tidigare trott, säger Johan Sommar. 

Det är sedan tidigare välkänt att ökningar i lokala halter av luftföroreningar leder till fler akutintag för personer med astma och KOL. Men färre har studerat hur utsläppen påverkar mindre infektioner som förkylningar. 

Skitig luft trycker ner immunförsvaret

Studien är världsunik eftersom få länder har liknande data att analysera. Johan Sommar och hans kollegor har samkört statistik på korttidssjukskrivningar från Statistiska Centralbyrån med Stockholms kommuns mätningar av partikelhalter under tio års tid.

Varför blir man lättare sjuk dagarna efter att man utsatts för något sämre luft?

– Luftvägsinfektioner blir vanligare då föroreningarna trycker ner immunsystemet och gör det svårare att bekämpa virus.

Vägtrafik och industri orsaker

Skadliga partiklar kommer främst från avgaser från förbränningsmotorer i vägtrafik och industri. Men det är också små partiklar som rivs upp från slitage med bildäck på asfaltsvägar. I andra länder är även eldning av trä och kol en stor luftförorenare.

Var i landet ska man jobba om man vill undvika luftföroreningar?

– Det är komplicerat att svara på. Det går inte på individnivå att säga att en person får bättre hälsa av att bo i en mindre stad, men i en större population kommer befolkningen att få mindre hälsoproblem om halterna skadliga partiklar minskar, säger Johan Sommar.

Mycket föroreningar i Sverige kommer också in söderifrån från Europa. Det gör att halterna av partiklar totalt kan vara högre i Malmö än i Stockholm trots att Malmö är mindre trafikerat. 

– Men lokal trafik och förbränning verkar samtidigt ha en viktigare påverkan på hälsan än luften från andra länder, säger Johan Sommar. 

Renare luft norröver

Norra Sverige har generellt sett bättre luftkvalitet än södra delarna. Mindre samhällen har renare luft än större. Inomhusluften är renare än luften utanför. Men jobbar du vid en väg kommer luften på kontoret vara påverkad av det även i ett mindre samhälle. 

– Eftersom våra byggnader är ventilerade så påverkas vi även inomhus av luftföroreningarna i omgivningsluften, säger Johan Sommar. 

Vad kan man göra åt det här som anställd?

– Om man har har astma eller hjärt-kärlproblem kan man undvika trafikerade gaturum under vissa tider, som rusningstrafik, för att minska sin exponering säger Johan Sommar. 

Ska känsliga inte cykla till jobbet i Stockholm?

– De kan välja en färdväg till jobbet som minskar exponeringen. Men med de luftföroreningshalter vi har i Sverige så blir nyttan av den fysiska aktiviteten vid cykling större än hälsoeffekterna av den exponeringen. 

Påverkar folkhälsa och arbetsliv

Johan Sommar hoppas hans studie kommer till användning för att beräkna sjukligheten i samband med luftföroreningar, men också hälsovinsten för olika åtgärder som minskar exponeringen. 

På samma sätt som en ökning av partiklar snabbt ökar sjukskrivningarna kan en minskning av partiklar snabbt påverka folkhälsan till det bättre påpekar han. 

– Effektiva redskap är miljözoner, förbud mot dubbdäck lokalt liksom att separera högtrafikerade bilvägar från gång- och cykeltrafik, bostäder och arbetsplatser, säger Johan Sommar. 

Andra sätt att förbättra luften är att låta träd stå kvar och att plantera fler löv- och barrträd i städer.

Läs studien: Increase in sick leave episodes from short-term fine particulate matter exposure: A case-crossover study in Stockholm, SwedenEnvironmental Research.

7 miljoner dör i förtid av smutsig luft

Svensk luft är trots dess hälsopåverkan renare än i de flesta andra länder. Under de senaste tjugo åren har också Stockholms luft förbättrats, vilket förbättrat barnens lunghälsa enligt studier. Ändå beräknas luftföroreningar i Sverige bidra till 7 600 för tidiga dödsfall varje år. 

På global nivå väntas 7 miljoner människor dö i förtid varje år på grund av luftföroreningarna, enligt WHO. Delhi i Indien har sämst luft bland städerna i världen. 

Städerna med sämst luft i Europa
Novo Sachs, Polen 
Cremona, Italien
Slavonski Brod, Kroatien

Städerna med renast luft i Europa
Umeå, Sverige
Tammerfors, Finland 
Funchal, Portugal