Annons
Annons
  • Vilket ansvar kommer framtidens ledare att ha för att få sina medarbetare att växa med sina uppgifter, när arbetstagarna får större frihet att göra som de vill, varifrån de vill och med vilka verktyg de vill? Foto: Colourbox

Framtidens ledarskap

Publicerad 14 oktober 2014, kl 14:06

Vilka utmaningar står framtidens ledarskap inför? Om den utveckling som påbörjats, med större gränslöshet vad gäller både arbetstid och arbetsplats, fortsätter in i framtiden kommer cheferna till exempel att få det allt svårare att hålla ihop arbetsgruppen. Det tror Bodil Mellblom som är arbetsmiljöexpert på Svenskt Näringsliv.

När de anställda befinner sig på olika platser ökar kraven på att digitala kommunikationskanaler och administrationssystem funkar och synkar sömlöst. Men hon tror att många i dag underskattar vikten av de personliga mötena, och det är något som kommer att visa än mer framöver.

- Om 10-20 år kommer man ha mer erfarenhet av det sättet att arbeta och bättre förstå vikten av att också träffas regelbundet, på fasta tider och platser, säger hon.

Framtidens chefer står också inför en annan utmaning, menar Bodil Mellblom: arbetsmiljöansvaret vad gäller ergonomi. Alla som ibland jobbar via sin smarta telefon från bussen eller tåget kan nog räcka upp handen på att det inte ger den bästa kroppshållningen.

Redan i dag är det vanligt med ”BYOD” (bring your own device, läs mer om det här), det vill säga att anställda använder sina egna enheter och programvaror i stället för företagets. Chefernas arbetsmiljöansvar ställs inför helt nya utmaningar, när de anställda själva bestämmer varifrån och även med vilka verktyg de ska göra sitt jobb. Kanske får anställda ta ansvar för sig själva i framtiden?

- Jag lutar mer åt att indelningen av chefer och anställda inte hör hemma i en värld byggd på jämlikhetsideal. Dessutom uppstår det i alla hierarkier alltid friktion och konflikter som gör arbetsprocessen mindre effektiv, säger arbetsforskaren Roland Paulsen, som inte ser någon framtid för chefen.

Den bilden delas inte av Svenskt Näringsliv. Bodil Mellblom tror inte att chefen kommer att bli obsolet i framtiden. Det kommer tvärtom att vara chefens sak att se till att de anställda har möjligheter att göra sitt jobb på bästa sätt, menar hon och får medhåll av framtidsforskaren Magnus Lindkvist som påminner om hur det blir allt vanligare att arbetsgivare förbjuder sina anställda att använda jobbmobilen efter arbetstid, eftersom man insett att personalen måste få fritid för att kunna fokusera på jobbet.

- Om tio år tror jag att arbetsgivarna kommer att jobba mycket med att hjälpa anställda att fokusera.

Johanna Rovira
Johanna Rovira
[email protected]
Gabriella Westberg
Gabriella Westberg
[email protected]
@Tidn_Kollega