Hoppa till huvudinnehåll
Socialförsäkring

Får min chef neka mig föräldraledighet?

Kan din chef eller arbetsgivare neka dig att vara föräldraledig? Svaret är i stort sett nej, men det finns vissa regler du bör förhålla dig.
Oscar Broström Publicerad 4 maj 2022, kl 06:56
Pappa bär barn på sina axlar utomhus.
Kan chefen neka föräldraledighet? I stort sett inte, men det finns saker att hålla koll på. Foto: Izabelle Nordfjell/TT

Rätten att vara ledig med ditt barn är lagstadgad. Alla har rätt att vara föräldralediga, oavsett anställningsform och hur länge du arbetat på din arbetsplats. Hur länge du kan vara föräldraledig och hur föräldrapenningen fungerar kan du läsa om nedan.

Som arbetstagare är du nästintill inte förpliktigad till någonting när det kommer till att vara föräldraledig. Lagen står för det mesta på din sida, gentemot arbetsgivaren, om det skulle uppstå frågetecken eller konflikt.

 Arbetsgivaren kan i princip inte neka föräldraledighet, säger Cecilia Arklid, förbundsjurist på Unionen.

Det enda du som förälder – eller blivande förälder – behöver göra är egentligen att meddela din arbetsgivare i någorlunda god tid att du ämnar vara ledig.

Samråd med chefen

Enligt lagen ska din ansökan och din planering av föräldraledighet ske i samråd med din arbetsgivare. Det innebär i praktiken att ni ska ha en dialog om när den ska börja och ungefär när den lär sluta.

Arbetsgivaren har dock väldigt lite att säga till om. Enligt lagen får inte en flytt av föräldraledigheten innebära något besvär för dig som anställd.

– Om det inte blir någon olägenhet för arbetstagaren kan man flytta föräldraledigheten, men om du har ett barn att ta hand om innebär det ju ofta en olägenhet om föräldraledigheten skulle flyttas. Så det är ett väldigt litet utrymme för arbetsgivaren, säger Cecilia Arklid.

Två månader innan

I föräldraledighetslagen står det att du ska ansöka om föräldraledighet senast två månader innan du tänker påbörja den, och om så inte kan ske ska du be om ledighet så snart som möjligt (enligt lagen). Det sistnämnda betyder i praktiken att arbetsgivaren inte kan neka dig föräldraledighet om du och din partner av något skäl som inte kunde förutses behöver byta vem som är hemma med barnet. Ett annat skäl till att man inte anmält föräldraledigheten innan kan vara att barnet föds för tidigt.

Mammaledighet

Mammaledighet är en särskild form av föräldraledighet, som gäller sju veckor innan och sju veckor efter förlossningen. I paragrafen om mammaledighet framgår att vid ledighet för att amma barnet behöver en arbetstagare inte i förväg anmäla föräldraledigheten.

Om ni är oense

Om din arbetsgivare nekar dig föräldraledighet står rätten, i de flesta fall, på din sida. De allra flesta vill såklart undvika konflikt, men om ni inte kan komma överens är ett första steg att kontakta ditt fackförbund för stöd och rådgivning. 

Din arbetsgivare kan bryta mot lagen om den försöker neka dig föräldraledighet, vilket kan innebära den blir skadeståndsskyldig. Som arbetstagare krävs det dock att du medvetet och med illvilja anmält föräldraledigheten för sent, för att störa arbetsgivarens verksamhet, för att du ska anses bryta mot anställningsavtalet och i förlängningen riskera din anställning.

Socialförsäkring

Domslut: Du kan jobba utomlands och ändå vabba

Du kan vabba barn och få ersättning från Försäkringskassan även om du bor och arbetar på distans i utlandet. Det framgår av en dom i Högsta förvaltningsdomstolen.
Oscar Broström Publicerad 19 april 2022, kl 14:01
Kvinna tar tempen på sitt sjuka barn.
En kvinna som arbetade på distans från Sydafrika fick rätt mot Försäkringkassan och får vabba, trots att hon inte bor i Sverige. Foto: Shutterstock.

Målet handlar om en kvinna som fått klartecken från sin svenska arbetsgivare att jobba på distans från Sydafrika. När hon sedan behövde ta hand om sjukt barn, och ansökte om ersättning från Försäkringskassan, fick hon avslag från myndigheten som hänvisade till att hon inte jobbade i Sverige.

Kvinnan överklagade besluten till Förvaltningsrätten som gav kvinnan rätt, med hänvisning till att hon hade ”utfört sina arbetsuppgifter på samma sätt som om hon arbetat från hemmet i Sverige”, enligt domen.

Försäkringskassan överklagade då i sin tur till Högsta förvaltningsdomstolen – den högsta instansen – som avslog överklagan, enligt tidningen Publikt.

Kvinnan fick därmed rätt till att vabba, vilket i sin tur öppnar upp för att fler distansarbetare kan komma att omfattas av socialförsäkringen.

Högsta förvaltningsdomstolen skriver i domen att bedömningen görs utifrån vilken koppling arbetet har till Sverige och att folkbokföringsadress saknar betydelse. Vidare skriver Högsta förvaltningsdomstolen att var arbetet rent fysiskt utförs bör beaktas när Försäkringskassan fattar beslut om vab, men att andra omständigheter som arbetets karaktär, arbetsgivarens verksamhet i Sverige och var arbetstagaren är anställd också ska vägas in.