Hoppa till huvudinnehåll
Fackligt

Lista: Branscherna utan kollektivavtal

Jobbar du med spelutveckling, reklam eller IT? Då har du antagligen inget kollektivavtal. Här är listan över branscherna som oftast saknar avtal.
David Österberg Publicerad 12 december 2023, kl 11:00
Spotifylogga
Spotify är ett av många företag i techbranschen som saknar kollektivavtal. Janerik Henriksson/TT

Debatten om kollektivavtalens för- och nackdelar har varit het under året. I våras försökte Unionen få Spotify att teckna avtal och under hösten var det Klarnas tur. Först när Unionen hotade med strejk gick Klarna med på att skriva under. Just nu strejkar IF Metall för att få Tesla att teckna kollektivavtal.

23 procent saknar kollektivavtal

I rapporten ”Kollektivavtalens täckningsgrad och vita fläckar” (Arena Idé) har Anders Kjellberg, professor i sociologi vid Lunds universitet, undersökt hur många som omfattas av kollektivavtal i olika branscher. Enligt den arbetar ungefär 23 procent av alla anställda i privatägda företag utan kollektivavtal. Men täckningsgraden skiljer stort mellan olika branscher. För tjänstemän är andelen lägst i företag som sysslar med spelutveckling, tech i finansbranschen, IT, media, reklam och PR samt advokatbyråer och revisionsfirmor.

"Förväntas arbeta extra utan ersättning"

”För att kunna rekrytera arbetskraft tvingas dessa företag ofta erbjuda goda anställningsvillkor men det förekommer likväl att tjänstepensionslösningar saknas eller är sämre än de kollektivavtalade, att de anställda förväntas arbeta extra utan ersättning och att personalneddragningar görs utan dialog med de anställda”, skriver Anders Kjellberg i rapporten.

Rapporten visar också att täckningsgraden är klart lägre i Stockholms län jämfört med övriga Sverige. Det är också betydligt vanligare att små företag saknar kollektivavtal, jämfört med stora.

Många företag saknar kollektivavtal

                      Andel företag med

                      kollektivavtal, procent

Bransch

Information/

Kommunikation                 7

Finans/Försäkring             14

Företagstjänster                14

Handel                                34

Hotell/Restaurang             39

Bygg                                    43

Transport                            52

Finans, försäkring och företagstjänster innehåller exempelvis banker, försäkringsbolag, bokföringsbyråer, huvudkontor, konsulter, kommunikation och callcenter.

Information och kommunikation innehåller exempelvis film, tv, telekommunikation, dataprogrammering, datakonsulter och spelutveckling. 

De flesta anställda omfattas av kollektivavtal

                      Andel anställda med 

                      kollektivavtal, procent

Bransch

Information/

Kommunikation                 52

Finans/Försäkring              67

Företagstjänster                 67

Hotell/Restaurang             70

Handel                                77

Bygg                                    87

Transport                           87

Andelen anställda med kollektivavtal är högre än andelen företag med kollektivavtal. Det beror på att stora företag i högre utsträckning än små har kollektivavtal.

 

Mest läst just nu

Bläddra i senaste numret av våra e-tidningar

Omslag till Kollega nummer 4 2024.

Bläddra i senaste numret av Kollega

Till Kollegas e-tidning

Bläddra i senaste Chef & Karriär

Till Chef & Karriärs e-tidning
Fackligt

Anmäl en usel arbetsmiljö - så funkar det

Visste du att skyddsombud kan anmäla företag med ohälsosam arbetsmiljö till Arbetsmiljöverket? Det kallas för 6:6A.
David Österberg Publicerad 10 maj 2024, kl 06:05
En chef skäller på sina medarbetare.
Har du en ohälsosam arbetsmiljö och har försökt ha en dialog med chefen utan att få gehör. Då kan en 6:6a-anmälan av ett arbetsmiljöombud vara sista utvägen. Foto: Shutterstock

1. VAD BETYDER EGENTLIGEN 6:6A? 

I arbetsmiljölagen finns bestämmelser för att se till att arbetsmiljön är bra. Kapitel 6, paragraf 6A, handlar om vad ett arbetsmiljöombud (heter också skyddsombud) ska göra om arbetsmiljön är dålig. Ombudet ska enligt lagen vända sig till arbetsgivaren och begära att något görs för att fixa problemen – det kallas för en 6:6A-anmälan. 

2. HUR GÖR MAN? 

Om ni anser att det finns risker i arbetsmiljön som arbetsgivaren struntar i vänder ni er till arbetsmiljöombudet/skyddsombudet. Då kan den personen lämna en 6:6A-anmälan. I dokumentet ska det stå vilka problemen är, hur de kan lösas och hur lång tid arbetsgivaren har på sig att arbeta med frågorna. Arbetsgivaren ska bekräfta att anmälan har kommit in och ”utan dröjsmål” meddela vad som ska göras åt problemen.

VAD SKA ARBETSGIVAREN GÖRA?

Olika åtgärder kan behövas, beroende på vilka problemen är. Det kan handla om allt från medarbetarenkäter och skyddsronder till riskbedömningar och handlingsplaner. Arbetsgivaren har det yttersta ansvaret för att arbetsmiljön är bra, men det är klokt att försöka ha en dialog på arbetsplatsen.


OM PROBLEMEN INTE FIXAS?

Om arbetsmiljöombudet tycker att arbetsgivaren ignorerar frågan, tar för lång tid på sig eller inte gör tillräckligt för att förbättra arbetsmiljön kan hen skicka anmälan till Arbetsmiljöverket. Då blir det oftast inspektion, som följs av ett inspektionsmeddelande, ett föreläggande eller ett förbud. Det första är den snällaste varianten, där myndigheten meddelar vilka brister som finns. Förelägganden och förbud måste arbetsgivaren följa. Om inget görs kan vite dömas ut av Arbetsmiljöverket. 

Så skriver du anmälan som arbetsmiljöombud

Här anmäler man åtgärder för brister i arbetsmiljön som skyddsombud/arbetsmiljöombud, som det kallas i Unionen. 

Fler tips från Unionen: 
Begäran om arbetsmiljöåtgärder (6:6a)