Hoppa till huvudinnehåll
Fackligt

Arbetsmiljöombud blir färre – stort tapp under pandemin

Unionen har fått färre arbetsmiljöombud. Under pandemin har siffran sjunkit med 500 personer, skriver tidningen Arbetarskydd.
– Det är en utveckling åt helt fel håll som såklart känns viktig att vända, säger Annica Hedbrant, utredare på Unionen.
Oscar Broström Publicerad 14 december 2021, kl 16:30
Båda bilderna: Janerik Henriksson/TT
Unionen har tappat 500 arbetsmiljöombud, eller skyddsombud, under pandemin. Båda bilderna: Janerik Henriksson/TT

Innan coronapandemin hade Unionen runt 8 100 arbetsmiljöombud. Den siffran är i dag omkring 7 600.

Det är ett märkbart tapp som delvis förklaras med de speciella och påfrestande förutsättningar som pandemin medfört. I Unionens arbetsmiljöbarometer, en undersökning som görs varje år med arbetsmiljöombuden, har förbundet sett att det varit en tid präglad av stora, snabba och nya frågor.

– Man har varit tvungen att behandla ett flertal olika puckar samtidigt. Det har handlat om arbetsmiljöaspekter med koppling till organisationsförändringar, distansarbete, smitta, isolation och oro, som man aktivt har behövt arbeta med. Det har varit mycket att jobba med och knappa resurser under den här perioden, säger Annica Hedbrant, utredare på Unionen.

”En katastrof”

Den negativa trenden med färre skyddsombud (vilka Unionen kallar arbetsmiljöombud) kan ses även i andra fackförbund. Inom LO har ombuden sjunkit de senaste tio åren. Maria Steinberg, docent och expert i arbetsmiljörätt, säger till Arbetarskydd att utvecklingen är en ”katastrof”.

– Det är inte bara arbetstagarna som har nytta av skyddsombuden, utan också arbetsgivarna. Det är dessutom bra för samhället i stort, säger Maria Steinberg.

Hon lyfter även fram en annan förklaring till minskningen.

– Det kan bero på pandemin, men även tystnadskultur. Många arbetstagare är oroliga för sina anställningar och vågar inte framlägga sina synpunkter.

Annica Hedbrant säger att Unionen bild är att de flesta arbetsgivare förstår värdet av lokala arbetsmiljöombud.

– Generellt skulle jag säga att många arbetsgivare både förstår och värdesätter vikten av att ha ett lokalt arbetsmiljöombud, som man kan samverka med och som kan föra fram perspektiv från arbetstagare. Det är en förutsättning för ett välfungerande arbetsmiljöarbete. Men om det är så att arbetsmiljöombud blir hindrade i sitt arbete är det viktigt att de vet att de har förbundet i ryggen och att vi förstås stöttar dem i sådana lägen.

”Såklart jätteviktigt”

Unionen arbetar aktivt med att vända trenden och för att underlätta arbetet för arbetsmiljöombud. Det handlar bland annat om att erbjuda utbildningar, stöd och informationsmaterial, exempelvis checklistor för återgång till kontoret och smittrisker vid covid-19.

Samtidigt har parterna, genom AFA försäkring, avsatt 75 miljoner för arbetsmiljöutbildning som ombud och chef kan gå tillsammans.

– Det är såklart jätteviktigt att vi har starka och kunniga förtroendevalda och att de har de resurser som krävs för att kunna utföra sitt jobb. Det behöver vara fler, inte färre, som gör det här oerhört viktiga arbetet som arbetsmiljöombuden gör, säger Annica Hedbrant.

Oscar Broström
Oscar Broström
[email protected]