Hoppa till huvudinnehåll
Ekonomi

Fler jobb på optimistisk marknad

Sveriges ekonomi fortsätter uppåt och tar fart under 2015 och 2016, i takt med att tillväxten i Europa ökar. Men trots fler jobb kommer arbetslösheten ligga kvar på över 7,5 procent på grund av matchningsproblem på arbetsmarknaden, enligt Unionens konjunkturprognos som presenterades i dag.
Linnea Andersson Publicerad 21 april 2015, kl 12:23
Kollega
Lars Jagrén, chefsekonom på Unionen, presenterar förbundets konjunkturprognos - som för första gången också tittat på medlemmarnas ärenden till rådgivningen, en ärendekurva som visar sig följa utvecklingen på arbetsmarknaden i stort. Kollega

Läget på Sveriges företag är det mest optimistiska sedan hösten 2011. Det visar Unionens konjunkturprognos som bygger på statistik från Unionens branschbarometer, där man samlat in svar från 488 fackklubbar med drygt 400 000 anställda runt om i Sverige. Klubbarna räknar med både stigande försäljning och bättre möjlighet att öka priserna.

Även förväntningarna om att kunna nyanställa har blivit mer positiva ute på företagen sedan hösten 2014. Men trots att Unionen tror på fler jobb tror man inte att arbetslösheten kommer att sjunka lägre än till 7,7 procent, från dagens 8 procent, under 2016. Många står i dag långt ifrån arbetsmarknaden, varför det tycks vara svårt att matcha rätt kompetens med utlysta tjänster.

I prognosen har Unionen för första gången jämfört BNP-utvecklingen med hur många ärenden förbundet får in från medlemmar, såväl centralt som regionalt. Ärendekurvan följer till stor del BNP-kurvan, vilket visar att svensk ekonomi speglar sig i när medlemmar hör av sig till Unionen.

Andelen varsel har hittills ökat under 2015 men ligger på en förhållandevis låg nivå. För tjänstemän översteg dock varslen under mars månad den höga siffran från november 2012.

– Det är en utveckling som vi nog får vänja oss vid, men som visar på vikten av rätt kompetensutveckling när strukturomvandlingarna sker i allt snabbare takt, säger Lars Jagrén, Unionens chefsekonom.

Prognosen spår att BNP kommer öka med 2,9 procent under 2015 och 3 procent 2016. Och dessutom att hushållens konsumtion och stigande investeringar bidrar till uppgången i svensk ekonomi.

I den allmänna debatten hävdas ofta att Sveriges näringsliv gynnas av en stark dollar, men enligt Lars Jagrén och konjunkturprognosen är verkligheten mer komplex än så. Samtidigt som en stark dollar är bra för exportföretagen missgynnas många andra företag av det. Speciellt företag med stor import.

– Det är fler företag som anger att en stark dollar är negativ än att de drar nytta av den.

Generellt sett missgynnas många små företag när dollarn är stark. Och enligt prognosen har de mindre företagen överhuvudtaget svårt att hänga med i svängningarna i valutakurserna och att klara finansieringen.

– Räntesänkningen har inte alls kommit de små företagen till del. De har problem att investera och att finansiera verksamheten, säger Lars Jagrén.

Om prognosen

Prognosen bygger på statistik från Unionens branschbarometer som samlat in svar från 488 fackklubbar med drygt 400 000 anställda i Sverige. Klubbarna gav sina bedömningar i april i år.

För första gången har Unionen dessutom jämfört BNP med hur många ärenden förbundet har fått in från medlemmar, både centralt och regionalt.

Linnea Andersson
[email protected]