Hoppa till huvudinnehåll
Diskriminering

Gravid sades upp – Unionen stämmer klädföretag

När en inköpsassistent på ett välkänt modeföretag berättade för sin chef att hon var gravid fick hon inte jobba kvar. Nu har Unionen stämt företaget på 150 000 kronor för diskriminering.
Ola Rennstam Publicerad 15 september 2017, kl 14:18
Gravid kvinna håller sig för magen.
Unionen stämmer modeföretaget för brott mot diskrimineringslagen. Foto: Dean Drobot/Colourbox.com

Om det inte vore för graviditeten skulle du få en fast anställning. Det beskedet fick en 31-årig inköpsassistent av sin närmaste chef efter att hon berättat att hon väntade barn. I stället för den tillsvidareanställning som hon sett fram emot valde det ansedda modeföretaget i Stockholm att avsluta kvinnans provanställning efter sex månader.

Detta trots att chefen intygade – både muntligen och i mejl – att företaget var mycket nöjt med Unionenmedlemmens arbetsinsats. En annan orsak till beslutet var att man inte ville ha för många inköpare anställda när hon kom tillbaka från sin föräldraledighet.

Inköpsassistenten tog mycket illa vid sig av företagets argumentation och fick, efter att ha kontaktat Unionen, klart för sig att agerandet utgjorde könsdiskriminering. När hon påpekade detta för sin chef erbjöds hon en projektanställning på tolv månader.

Hennes förhoppningar om att få jobba kvar på modeföretaget grusades dock kort därpå. Ett par dagar före förlossningen fick hon plötsligt besked om att hon var uppsagd på grund av arbetsbrist. I ett telefonsamtal, som finns inspelat, berättar kvinnans närmaste chef att företagets vd inte anser att man kunde ta de extra kostnader som det innebar att ha kvinnan anställd under hennes föräldraledighet. Han hade därför uppmanat chefen att säga upp inköpsassistenten så fort som möjligt.

Enligt Unionen finns det ett rakt orsakssamband mellan medlemmens graviditet och föräldraledighet och beslutet att avsluta hennes anställning. Bolagets agerande utgör ett direkt könsdiskriminerande och strider mot föräldraledighetslagen. Förbundet stämmer nu klädföretaget för brott mot bland annat diskrimineringslagstiftningen och kräver 150 000 kronor i ersättning.

Diskriminering

Gravid konsult diskriminerades

När kvinnan berättade att hon skulle vara föräldraledig valdes hon bort av konsultfirman. Nu stämmer DO arbetsgivaren på 50 000 kronor för diskriminering.
Lina Björk Publicerad 28 april 2023, kl 06:00
Gravid kvinna läser papper
Konsulten berättade att hon skulle vara föräldraledig och blev bortvald redan i rekryteringsprocessen. Arbetsgivaren stäms nu för diskriminering. Foto: Shutterstock

Kvinnan blev kontaktad av konsultbolagets affärschef som undrade om hon var intresserad av en heltidsanställning hos en av bolagets kunder. Hon svarade ja, men berättade också att hon var gravid och skulle vara föräldraledig i åtta månader.

Affärschefen lovade att återkomma, men när hon inte fick någon återkoppling kontaktade hon själv bolaget efter en tid och fick då beskedet att hon inte längre var aktuell för uppdraget eftersom hon skulle vara föräldraledig.


Valdes bort redan i rekryteringen

Det var inte kunden som hade valt bort henne utan konsultfirman. De bestämde att hennes cv inte skulle ingå i det urval av kandidater som kunden fick ta del av. Diskrimineringsombudsmannen anser därför att kvinnan har diskriminerats enligt grunden kön, då hon missgynnats i samband med sin graviditet.

DO begär att konsultbolaget ska betala 50 000 kronor i ersättning till kvinnan. Och skulle de vägra kommer det att lämnas in en stämningsansökan till Arbetsdomstolen.

Diskrimineringsgrunder

  • En arbetsgivare får inte diskriminera en arbetstagare eller den som söker ett arbete enligt diskrimineringslagen.
  • Ett missgynnande som har samband med graviditet är i diskrimineringslagen likställt med diskriminering som har samband med kön eftersom endast kvinnor kan bli gravida. 
  • Övriga diskrimineringsgrunder förutom kön är etnicitet, trosuppfattning, konsöverskridande identitet och uttryck, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.