Hoppa till huvudinnehåll
Diskriminering

DO: Studentprogram för bara kvinnor diskriminering

ABB lade ut en annons till ett talangprogram och skrev att endast kvinnor kunde söka. Enligt ett beslut från Diskrimineringsombudsmannen bröt annonsen mot lagen.
Oscar Broström Publicerad 26 april 2022, kl 12:45
Fyra kvinnor framför en dator.
ABB:s talangprogram för kvinnor är diskriminerande mot män, enligt DO. Obs! Bilden är en genrebild och kommer inte från talang- och mentorskapsprogrammet. Foto: Shutterstock.

ABB i Västerås vill attrahera och rekrytera fler kvinnor och icke-binära till sitt företag och ett steg i den riktningen har varit ett internt talang- och mentorskapsprogram – ”Sustainable talent program” – som funnits sedan 2012.

För ett drygt år sedan anmäldes programmet till Diskrimineringsombudsmannen, som skulle utreda om det var diskriminering att stänga ute män. Föremål för utredningen var en annons där ABB formulerade att tio kvinnor kommer få chansen att gå programmet.

Nu har beslutet från DO kommit: Det var diskriminering, enligt myndigheten.

ABB skriver i sin försvarsinlaga att målet har varit att få ”bästa möjliga mångfald” och en mer jämn könsfördelning, eftersom männen är i klar majoritet på företaget.

”Skälet till att annonsen endast riktade sig till kvinnor eller de som identifierar sig som kvinnor är att kvinnor är en underrepresenterad grupp på ABB. Bolaget vill arbeta för bästa möjliga mångfald och få en jämnare könsfördelning”, skriver ABB i DO:s utredning.

Vidare skriver ABB att talangprogrammet inte är avlönat och att det inte finns löfte om anställning efteråt.

Oklart vad som händer med programmet

ABB:s argument räcker dock inte för att exkludera män från talangprogrammet, enligt DO. Enligt myndigheten är ABB:s interna program att betrakta som praktik, vilket gör att diskrimineringslagen gäller.

När DO utför en utredning och tar ett så kallat tillsynsbeslut, är det inte juridiskt bindande och kräver inte att en verksamhet ändrar sina policys eller rutiner. Dagens Industri, som först uppmärksammade nyheten om ABB, har varit i kontakt med företaget som inte vill kommentera DO:s beslut. Huruvida det blir några förändringar i talang- och mentorskapsprogrammet – eller om det ens fortfarande finns kvar – är oklart.

Kollega har sökt ABB men inte fått något svar innan publicering.

Oscar Broström
Oscar Broström
[email protected]