Hoppa till huvudinnehåll
Diskriminering

Berättade om graviditet – sades upp samma kväll

När en projektledare på ett IT-företag berättade att hon var gravid sades hon upp samma kväll. Nu stämmer Unionen arbetsgivaren på 350 000 kronor för bland annat diskriminering.
Lina Björk Publicerad 16 november 2017, kl 14:12
Christine Olsson/TT
Christine Olsson/TT

I april i år hade Unionenmedlemmen ett utvecklingssamtal med sin chef. Han tyckte att hon var överkvalificerad för sin tjänst som marknads- och kundtjänstansvarig på bolaget och erbjöd henne i stället en tjänst som projektledare och marknadsföringsansvarig. Hon fick en löneförhöjning och chefen anställde tre nya personer, varav en var chefens son, som skulle ta över kvinnans arbetsuppgifter efter sommaren.

Läs mer: Gravid sades upp – Unionen stämmer klädföretag

Innan semesteruppehållet fick projektledaren ett mejl om att hon och chefen skulle ha ett möte efter sommaren för att strukturera upp arbetet i hennes nya tjänst eftersom det skulle bli mycket jobb till hösten. Hon fick även nya visitkort och bokades in på en kickoff som skulle gå av stapeln efter ledigheterna.

På en gemensam fika efter semestrarna berättade hon för sin chef och sina arbetskamrater att hon var gravid. Hon gratulerades av kollegorna men samma kväll fick hon ett mejl av sin chef där han talade om att hon blev uppsagd på grund av arbetsbrist. Eftersom flera personer hade anställts under våren och bolaget enligt hennes chef gick utmärkt blev hon chockad. Det erbjöds heller ingen möjlighet att återgå till hennes gamla tjänst eftersom chefen skulle undanta sin son från turordningen och låta honom ta över projektledarens tjänst eftersom lönekostnaderna var lägre för honom.

Läs mer: Sades upp efter graviditetsbesked

Projektledaren kontaktade Unionen som nu stämmer bolaget på sammanlagt 350 000 kronor i diskrimineringsersättning och brott mot lagen om anställningsskydd, las.

Läs mer: Pappa fick inte bli chef

Diskriminering

Gravid konsult diskriminerades

När kvinnan berättade att hon skulle vara föräldraledig valdes hon bort av konsultfirman. Nu stämmer DO arbetsgivaren på 50 000 kronor för diskriminering.
Lina Björk Publicerad 28 april 2023, kl 06:00
Gravid kvinna läser papper
Konsulten berättade att hon skulle vara föräldraledig och blev bortvald redan i rekryteringsprocessen. Arbetsgivaren stäms nu för diskriminering. Foto: Shutterstock

Kvinnan blev kontaktad av konsultbolagets affärschef som undrade om hon var intresserad av en heltidsanställning hos en av bolagets kunder. Hon svarade ja, men berättade också att hon var gravid och skulle vara föräldraledig i åtta månader.

Affärschefen lovade att återkomma, men när hon inte fick någon återkoppling kontaktade hon själv bolaget efter en tid och fick då beskedet att hon inte längre var aktuell för uppdraget eftersom hon skulle vara föräldraledig.


Valdes bort redan i rekryteringen

Det var inte kunden som hade valt bort henne utan konsultfirman. De bestämde att hennes cv inte skulle ingå i det urval av kandidater som kunden fick ta del av. Diskrimineringsombudsmannen anser därför att kvinnan har diskriminerats enligt grunden kön, då hon missgynnats i samband med sin graviditet.

DO begär att konsultbolaget ska betala 50 000 kronor i ersättning till kvinnan. Och skulle de vägra kommer det att lämnas in en stämningsansökan till Arbetsdomstolen.

Diskrimineringsgrunder

  • En arbetsgivare får inte diskriminera en arbetstagare eller den som söker ett arbete enligt diskrimineringslagen.
  • Ett missgynnande som har samband med graviditet är i diskrimineringslagen likställt med diskriminering som har samband med kön eftersom endast kvinnor kan bli gravida. 
  • Övriga diskrimineringsgrunder förutom kön är etnicitet, trosuppfattning, konsöverskridande identitet och uttryck, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.