Hoppa till huvudinnehåll
Avtalsrörelse

KI vill se lägre lägstalöner

Se till att lönerna inte sticker i väg för mycket under högkonjunkturen och håll lägstalönerna nere för att öka möjligheterna för nyanlända att få jobb. Det är Konjunkturinstitutets råd till fack och arbetsgivarföreträdare inför den kommande avtalsrörelsen.
Niklas Hallstedt Publicerad 5 oktober 2016, kl 14:28
Anders Wiklund / TT
Anders Wiklund / TT

I sin årliga lönebildningsrapport konstaterar Konjunkturinstitutet, KI, att arbetslösheten är hög bland utrikes födda och särskilt bland dem som är lågutbildade.

En av orsakerna är de höga lägstalönerna, anser KI. Man menar att forskningen antagligen underskattar vilken betydelse lägstalöner har för sysselsättningen på lång sikt. Visserligen finns olika möjligheter till lönesubventioner, det vill säga att arbetsgivare får hela eller delar av lönekostnaden betald, redan i dag, men de är ofta tidsbegränsade och innebär en administrativ belastning för arbetsgivaren, hävdar KI som även påpekar att lönesubventionerna kan uppfattas som stigmatiserande för den anställde.

Här kan arbetsmarknadens parter göra en insats genom att sänka trösklarna för inträde på arbetsmarknaden anser KI, som även vill att fack och arbetsgivare ska se till att lönerna inte accelererar för mycket i tider av högkonjunktur.

Niklas Hallstedt