Hoppa till huvudinnehåll
Arbetsrätt

Uppsagd eller avskedad – det här gäller

Vad är skillnaden mellan en uppsägning, att bli avskedad eller sparkad? Och vad innebär det om jag blir uppsagd av personliga skäl eller arbetsbrist?
Lina Björk Publicerad 14 april 2022, kl 09:49
Man skäller på kvinna på kontor.
Oavsett anledning kan det vara väldigt jobbigt att bli av med jobbet. Foto: Shutterstock

Att bli uppsagd, avskedad eller få *sparken är begrepp som i folkmun ibland används för samma sak, men som har helt olika betydelser enligt arbetsrätten.

Skäl för uppsägning – saklig grund

Det finns två skäl som gäller som saklig grund för att bli uppsagd: arbetsbrist eller personliga skäl.

Uppsagd på grund av arbetsbrist

Arbetsbrist är egentligen ett samlingsbegrepp för flera situationer där uppsägningen inte har med dig personligen att göra. Det kan vara:  

 • Att företaget går dåligt och inte har pengar till verksamheten och lönerna
 • En övertalighet på grund av en omorganisation
 • Att arbetsgivaren vill driva företaget i en ny riktning där ny kompetens behövs
 • Företaget outsourcar delar av företaget.

Uppsagd på grund av personliga skäl

Att bli uppsagd på grund av personliga skäl kan handla om både misskötsamhet och ens lämplighet att utföra jobbet. Det kan till exempel bero på:

 • Samarbetssvårigheter av allvarlig karaktär, där omplacering inte fungerat
 • Misskötsamhet i form av arbetsvägran, återkommande olämpligt uppträdande eller olovlig frånvaro
 • Att du slarvar med jobbet, kommer för sent, inte tar ansvar eller inte håller deadlines under en längre tid och trots flera tillsägelser
 • Missbruk, arbetsgivaren ska i första hand erbjuda rehabilitering till dig som anställd. Men skulle du till exempel strunta i åtgärdsplaner och komma onykter till jobbet dag efter dag, kan en uppsägning bli aktuell.

För att bli uppsagd på grund av personliga skäl krävs att arbetsgivaren har både påtalat misskötsamheten, dokumenterat och försökt att komma till rätta med den utan resultat. Ju fler anställda en arbetsgivare har, desto större krav på att en omplaceringsutredning har utrönt alla möjligheter.

Blir du uppsagd har du en uppsägningstid. Antingen är det reglerat i kollektivavtal, eller enligt lag minst en månad. Under uppsägningstiden får du lön som vanligt, sedan har du rätt till a-kassa. 

Felaktig uppsägning

Skulle du anse dig felaktigt uppsagd finns det möjlighet att gå till domstol. Vid en uppsägningstvist i domstol har den anställda tidigare behållit jobbet tills tvisten var avgjord. Men enligt ett förslag i las-utredningen ska anställningen upphöra under en tvist som gäller uppsägning på grund av personliga skäl. Den nya regeln ska börja gälla i juni 2022.

Då kan du bli avskedad

För att bli avskedad krävs att du grovt misskött din anställning. Det kan till exempel handla om att du har:

 • Avslöjat företagshemligheter som har skadat företaget
 • Startat konkurrerande verksamhet
 • Förskingrat pengar från din arbetsgivare
 • Misshandlat kunder, medarbetare eller din chef
 • Hotat anställda eller chefen
 • Gjort dig skyldig till sexuella trakasserier
 • Varit olovligt frånvarande under en längre tid.

Om din arbetsgivare vill avskeda dig måste du förvarnas minst en vecka i förväg. Företaget måste också meddela ditt fackförbund om du är medlem i facket. Men det går inte att avskeda någon för gammalt groll. Händelsen måste ha inträffat de senaste två månaderna. Blir du avskedad måste du lämna arbetsplatsen direkt.

Ogiltigt avsked

Skulle du gå till domstol för att få avskedandet ogiltigförklarat kan domstolen bestämma att din anställning är kvar tills tvisten är avgjord.

Ytterligare en knepig sak med att bli avskedad är att du stängs av från a-kassan i 45 ersättningsdagar.

*Att bli sparkad är ingen juridisk term utan enbart ett samlingsnamn för att bli av med jobbet.