Hoppa till huvudinnehåll
Arbetsrätt

Uppsagd eller avskedad – det här gäller

Vad är skillnaden mellan en uppsägning, att bli avskedad eller sparkad? Och vad innebär det om jag blir uppsagd av personliga skäl eller arbetsbrist?
Lina Björk Publicerad 14 april 2022, kl 09:49
Man skäller på kvinna på kontor.
Oavsett anledning kan det vara väldigt jobbigt att bli av med jobbet. Foto: Shutterstock

Att bli uppsagd, avskedad eller få *sparken är begrepp som i folkmun ibland används för samma sak, men som har helt olika betydelser enligt arbetsrätten.

Skäl för uppsägning – saklig grund

Det finns två skäl som gäller som saklig grund för att bli uppsagd: arbetsbrist eller personliga skäl.

Uppsagd på grund av arbetsbrist

Arbetsbrist är egentligen ett samlingsbegrepp för flera situationer där uppsägningen inte har med dig personligen att göra. Det kan vara:  

 • Att företaget går dåligt och inte har pengar till verksamheten och lönerna
 • En övertalighet på grund av en omorganisation
 • Att arbetsgivaren vill driva företaget i en ny riktning där ny kompetens behövs
 • Företaget outsourcar delar av företaget.

Uppsagd på grund av personliga skäl

Att bli uppsagd på grund av personliga skäl kan handla om både misskötsamhet och ens lämplighet att utföra jobbet. Det kan till exempel bero på:

 • Samarbetssvårigheter av allvarlig karaktär, där omplacering inte fungerat
 • Misskötsamhet i form av arbetsvägran, återkommande olämpligt uppträdande eller olovlig frånvaro
 • Att du slarvar med jobbet, kommer för sent, inte tar ansvar eller inte håller deadlines under en längre tid och trots flera tillsägelser
 • Missbruk, arbetsgivaren ska i första hand erbjuda rehabilitering till dig som anställd. Men skulle du till exempel strunta i åtgärdsplaner och komma onykter till jobbet dag efter dag, kan en uppsägning bli aktuell.

För att bli uppsagd på grund av personliga skäl krävs att arbetsgivaren har både påtalat misskötsamheten, dokumenterat och försökt att komma till rätta med den utan resultat. Ju fler anställda en arbetsgivare har, desto större krav på att en omplaceringsutredning har utrönt alla möjligheter.

Blir du uppsagd har du en uppsägningstid. Antingen är det reglerat i kollektivavtal, eller enligt lag minst en månad. Under uppsägningstiden får du lön som vanligt, sedan har du rätt till a-kassa. 

Felaktig uppsägning

Skulle du anse dig felaktigt uppsagd finns det möjlighet att gå till domstol. Vid en uppsägningstvist i domstol har den anställda tidigare behållit jobbet tills tvisten var avgjord. Men enligt ett förslag i las-utredningen ska anställningen upphöra under en tvist som gäller uppsägning på grund av personliga skäl. Den nya regeln ska börja gälla i juni 2022.

Då kan du bli avskedad

För att bli avskedad krävs att du grovt misskött din anställning. Det kan till exempel handla om att du har:

 • Avslöjat företagshemligheter som har skadat företaget
 • Startat konkurrerande verksamhet
 • Förskingrat pengar från din arbetsgivare
 • Misshandlat kunder, medarbetare eller din chef
 • Hotat anställda eller chefen
 • Gjort dig skyldig till sexuella trakasserier
 • Varit olovligt frånvarande under en längre tid.

Om din arbetsgivare vill avskeda dig måste du förvarnas minst en vecka i förväg. Företaget måste också meddela ditt fackförbund om du är medlem i facket. Men det går inte att avskeda någon för gammalt groll. Händelsen måste ha inträffat de senaste två månaderna. Blir du avskedad måste du lämna arbetsplatsen direkt.

Ogiltigt avsked

Skulle du gå till domstol för att få avskedandet ogiltigförklarat kan domstolen bestämma att din anställning är kvar tills tvisten är avgjord.

Ytterligare en knepig sak med att bli avskedad är att du stängs av från a-kassan i 45 ersättningsdagar.

*Att bli sparkad är ingen juridisk term utan enbart ett samlingsnamn för att bli av med jobbet.

Arbetsrätt

Svårare behålla jobbet efter brott på fritiden

Nya LAS kan göra det lättare att avskeda anställda som begått brott på sin fritid, enligt juridikforskare.
Lina Friberg Publicerad 8 juni 2023, kl 06:00
Fängelsestängel med taggtråd mot grå himmel.
Risken att bli uppsagd av personliga skäl på grund av brott på fritiden har ökat i och med de nya LAS-reglerna som började gälla i oktober 2022. Foto: Colourbox.

Hur brott utanför jobbet påverkar din tjänst bedöms alltid från fall till fall, eftersom det inte finns något samband mellan straffrätt och arbetsrätt. Risken att bli uppsagd av personliga skäl på grund av brott på fritiden har dock ökat i och med de nya LAS-reglerna, som började gälla i oktober 2022. Det beror på att det numer finns mindre utrymme för misstag från arbetstagarens sida, menar Per Norberg, lektor och forskare vid Juridiska fakulteten på Lunds universitet

Livssituation vägs inte längre in

 Personliga omständigheter vägs inte längre in. Tidigare kunde till exempel den anställdas livssituation eller om personen skött sitt arbete prickfritt vägas in, säger han.

Kommer det här också leda till att färre avsked som hamnar i Arbetsdomstolen kommer att ogiltigförklaras?

  Arbetsdomstolen kommer definitivt att resonera på ett annat sätt nu, hur stor eller liten förändringen blir råder det oenighet om. Regeln är så pass ny att AD inte hunnit pröva något fall ännu, säger Per Norberg.

Många gånger vill arbetsgivare inte ha kvar en anställd som har begått brott, men det går inte bara att säga upp eller avskeda en person för att den straffats för något olagligt.

Det finns en rad omständigheter arbetsgivaren måste väga in i sin bedömning och ta ställning till. Är den anställde som begått brottet olämplig för sitt jobb, utifrån dennes arbetsuppgifter? Påverkas förtroendet för personen på arbetsplatsen på grund av brottsligheten? Om personen har en förtroendeställning på jobbet kan nämligen arbetsgivaren ställa högre krav. Om företagets anseende har tagit skada utåt på grund av den anställdes brottslighet är ytterligare en sak som kan vägas in.

Vissa yrkesgrupper bedöms hårdare

Vissa yrkesgrupper till exempel poliser, jurister, domare och ordningsvakter bedöms hårdare och kan bli avskedade eller uppsagda för en brottslig handling som en privatanställd arbetstagare troligtvis fått behålla sin anställning för. Det beror på att det anses viktigt att behålla allmänhetens förtroende.

  Skulle jag som anställd på Juridicum exempelvis köpa sex, så skulle jag troligtvis inte fått behålla min anställning. Hade jag i stället arbetat på en bilverkstad utan kundkontakt så hade jag förmodligen inte avskedats, säger Per Norberg.

Fängelsestraffets längd kan vara en annan avgörande faktor för avsked – ju längre straff, desto större risk att bli av med anställningen. Det finns ingen lagstadgad rätt att vara frånvarande för att sitta i fängelse. Och för arbetsgivaren kan det innebära stora extra kostnader för till exempel utbildning av vikarier.

Bedömningar av fritidsrelaterad brottslighet:

En terminalarbetare på Posten blev av avskedad från sin anställning efter att ha deltagit i ett rån mot en ICA-butik och dömts till tre års fängelse. Arbetsdomstolen ansåg att avskedandet var helt riktigt eftersom kunder kunde tappa förtroendet för hela Posten om han jobbat kvar.

En högt uppsatt chef på Securitas fälldes för sexköp i hovrätten. Mannen omplacerades och jobbade kvar på företaget i flera år innan han självmant slutade.

 En maskinoperatör vid ett mejeriföretag dömdes till fem års fängelse för försök till mord.  Arbetsdomstolen menade att det fanns saklig grund för uppsägning på grund av fängelsestraffets längd, i vart fall i förening med den allvarliga brottsligheten.

En civilanställd som arbetat med kontorsgöromål avskedades från sin anställning hos polisen, efter att hon dömts för misshandel. Arbetsdomstolen kom fram till att det inte funnits tillräckliga skäl och ogiltigförklarade avskedet.

En polis dömdes för ringa misshandel, efter att ha slagit sin före detta fru med knuten näve. Men eftersom han nyligen fått veta att hustrun varit otrogen fick han behålla jobbet. Då tingsrätten ansåg att våldet föregåtts av provokation. Hade polismannen i stället dömts för misshandel enligt normalgraden, hade han inte fått behålla jobbet.

En gruvarbetare på LKAB fick sparken efter att hotat en kollega på krogen, efter en jobbmiddag. Händelsen polisanmäldes inte, men rapporterades till arbetsgivaren som avskedade mannen. Gruvarbetarens fackförbund ansåg att LKAB agerat felaktigt och stämde företaget i arbetsdomstolen. AD slog fast att avskedandet varit lagligt.