Hoppa till huvudinnehåll
Arbetsrätt

Nobbade jobb - fick rätt mot a-kassan

Det var okej att välja bort ett jobb för ett annat med högre lön. Det beslutade högsta förvaltningsdomstolen i en dom och gav Unionens a-kassa bakläxa för att ha krävt tillbaka ersättning av en medlem.  
Lina Björk Publicerad 16 februari 2023, kl 14:37
klubba som slås i bordet
Tvister som handlar om a-kassa tas väldigt sällan upp i högsta instans. Mannens dom kan därför bli vägledande i andra fall. Foto: Shutterstock

Mannen gick på anställningsintervju och fick ett jobb som han skulle tillträda en tid senare. Men innan jobbstart fick han erbjudande om ett annat arbete med betydligt högre lön, som han tackade ja till. När Unionens a-kassa fick reda på jobbytet valde de att stänga av honom i 45 dagar och kräva tillbaka ersättning för 12 dagar, med motiveringen att mannen avslutat sin anställning på egen begäran.
 

Vägledande dom

Mannen överklagade beslutet och fick hjälp av Unionen som menade att han endast förlängt sin arbetslöshet med några dagar, snarare än att ha orsakat den. Men varken förvaltningsrätten eller kammarrätten gav honom rätt. Ärendet gick ändå upp till högsta förvaltningsdomstolen, som endast tar upp några liknande fall per år. Och här fick a-kassan backa.

– De ansåg i det här fallet att han haft en giltig anledning att inte börja på det första jobbet. Det är lite speciellt eftersom de väldigt sällan tar upp ärenden som rör arbetslöshetsersättning. Domen kan ge vägledning för liknande fall i framtiden, säger Markus Sjöstedt, Unionens förbundsjurist som företrätt medlemmen i domstol.

I och med domen slapp mannen betala tillbaka de 9 120 han fått utbetalt i a-kassa. 

Missnöjd med a-kassans beslut? 

  • Om du tycker att a-kassans beslut är fel kan du begära att de omprövar det. Det måste ske inom två månader från det att du fick beslutet. 
  • Tycker du att omprövningsbeslutet är fel har du möjlighet att överklaga beslutet hos förvaltningsrätten. Även här gäller tvåmånadersregeln. 
  • Det är även möjligt att söka prövning i Kammarrätten och högsta Förvaltningsrätten, men det är sällsynt att de prövar ärenden. Säger de nej gäller tidigare instansers beslut. 
  • Om du är medlem i Unionen har du möjlighet att efter en prövning få rättshjälp av förbundet. 
Arbetsrätt

Butikschefer sparkade - Unionen stämmer Telenor

Två butikschefer på Telenor avskedades efter otillåtna säljmetoder. Enligt Unionen har företaget dock inte kunnat visa hur agerande har lett till någon ekonomisk vinning för cheferna och har nu stämt bolaget.
Ola Rennstam Publicerad 27 september 2023, kl 06:30
Rad av mobiltelefoner i en telefonaffär.
Två butikschefer sparkades och Telenor hävdar att butikscheferna använde otillåtna säljmetoder för att få högre provision. Det tillbakavisas av Unionen som stämmer företaget. Foto: Colourbox.

Det var i våras som telefonbolaget Telenor valde att avskeda två butikschefer i Sydsverige. Motiveringen var att cheferna använt en säljmetod kallad "Churn and return" och som inte är tillåten enligt bolagets regelverk. Det handlar om tillfällen när en tjänst sägs upp för en kunds räkning och en ny tecknas. Metoden har tidigare varit tillåten att utföra i butik men efter att det uppdagats felaktigheter vid försäljning av mobilabonnemang beslöt företaget för några år sedan att kunderna istället skulle hänvisas till kundtjänst. Det gällde dock inte för tecknande av bredbandsabonnemang då det kan vara tillåtet under vissa omständigheter.

– Det har gjort att reglerna har upplevts som otydliga bland personalen, säger Lisa Melin, förbundsjurist på Unionen, som företräder de båda butikscheferna.

Telenor hävdar att butikscheferna använde säljmetoden för att få högre provision men det tillbakavisas av Unionen.

– Arbetsgivaren har inte kunnat visa på vilket sätt våra medlemmar gjort en ekonomisk vinning. Dessutom borde företaget ha uppmärksammat dem på att de agerat felaktigt och gett dem möjlighet att ändra sitt arbetssätt, säger Lisa Melin.

Redogör inte grunderna för avsked

För att avskeda en arbetstagare krävs, enligt rättspraxis, att denne gjort sig skyldig till en allvarlig förseelse. Unionen menar att butikschefernas uppsåt har varit kundernas och företagets bästa.

Att bli avskedad är det mest ingripande du kan råka ut för som anställd. Då måste arbetsgivaren kunna redogöra för det underlag som ligger till grund för avskedet och det har de inte gjort här i avgörande delar. Det är anmärkningsvärt, säger Lisa Melin.

Unionen stämmer därför nu Telenor i Arbetsdomstolen och kräver att avskedandena ogiltigförklaras och att bolaget betalar ett allmänt skadestånd till medlemmarna på sammanlagt 300 000 kronor.

Telenor har en annan bild av vad som hänt. Åsa Lennhoff, head of compliance (ansvarig för ansvarsfulla affärer och regelefterlevnad), på Telenor Sverige svarar via mejl:

”Vi kommenterar inte enskilda ärenden, men generellt ser vi mycket allvarligt på omoraliska och icke tillåtna säljbeteenden som drabbar våra kunder. Churn and return är en otillåten metod som enskilda säljare har använt systematiskt i syfte att manipulera sin försäljningsstatistik för egen vinning. Telenors medarbetare är väl medvetna om att detta är en olovlig metod som leder till konsekvenser. Vi har löpande uppföljning, men det händer att medarbetare kringgår våra affärsregler. Beroende på omständigheter och omfattning kan det vara så allvarligt att det leder till avsked.”