Hoppa till huvudinnehåll
Arbetsrätt

Del av nya las klubbat av regeringen

Regeringen fattade i dag beslut om delar av nya las, lagen om anställningsskydd. Förslaget om det så kallade omställningspaketet har nu lämnats till lagrådet.
Oscar Broström Publicerad 27 januari 2022, kl 15:58
Martin Ådahl och Eva Nordmark under regeringens presskonferens.
Martin Ådahl, arbetsmarknadspolitisk talesperson (C), och arbetsmarknadsminister Eva Nordmark vid en presskonferens om las-överenskommelsen. Foto: Henrik Montgomery/TT

Den nya las-överenskommelsen har föregåtts av intensiva debatter, tvister och förhandlingar.

I dag tog en stor del av las-överenskommelsen – det så kallade omställningspaketet – ett stort steg mot att bli verklighet, då regeringen tog beslut om två stora lagrådsremisser som riksdagen ska lagstifta om under våren.

– Det är en historisk arbetsmarknadsreform, säger arbetsmarknadsminister Eva Nordmark (S) enligt TT.

Enklare att säga upp anställda

Omställningspaketet innebär bland annat att reglerna vid uppsägning ändras. Tidigare har det hetat att det krävs ”saklig grund” för uppsägning, men det ändras nu till ”sakliga skäl”, vilket i praktiken innebär mer generösa regler för arbetsgivaren att avsluta anställningar.

Utöver det görs också flera ändringar i turordningsreglerna. Arbetsgivaren kan till exempel undanta tre personer – tidigare var det två – från ”sist in, först ut”-principen. Företag med kollektivavtal får än mer möjlighet till att undanta personer från turordningsreglerna.

Större möjlighet till kompetens- och studiestöd

Arbetstagare får å sin sida större möjligheter till omställnings- och kompetensstöd.

 Behovet av omställning är på många sätt akut för både den enskilde medarbetaren och för arbetsmarknaden i stort. Nu skapar arbetsmarknadens parter och politiken tillsammans förutsättningar för verklig anställningstrygghet. Trygghetsöverenskommelsen ger kraftigt förbättrade ekonomiska och praktiska möjligheter till omställning genom utbildning under arbetslivet – både för anställda och för personer som är mellan jobb, säger Martin Wästfelt, Unionens förhandlingschef och ordförande i PTK:s förhandlingschefsgrupp, i ett pressmeddelande.

När reformerna är fullt utbyggda, vilket beräknas ske under 2026, kommer kostnaderna för staten att ligga på upp till elva miljarder kronor per år. Vissa delar av den nya las-överenskommelsen kommer i spel genom det nya huvudavtalet, som parterna kommit överens om.

De nya reglerna ska börja gälla från den 1 oktober i år.

Arbetsrätt

Undantag i las missgynnade äldre på Stampen

Nya las är tandlös och bäddar för ålderism. Det menar anställda på Stampen, där hälften av de uppsagda Unionenmedlemmarna på annonsavdelningen är över 50 år.
Johanna Rovira Publicerad 20 november 2023, kl 06:01
Stampen-huset i centrala Göteborg. Fasadbild.
Undantagen i turordningsregeln kommer att fortsätta missgynna äldre och andra utsatta grupper, menar Dimce Storm, klubbordförande för Unionen på mediekoncernen Stampen. Foto: Björn Larsson Roswall/TT.

När lagen om anställningsskydd, las, gjordes om, var det många som befarade att undantagsregeln, skulle kunna missbrukas av arbetsgivarna. Nu får kritikerna vatten på sin kvarn. Dimce Storm, klubbordförande för Unionen på mediekoncernen Stampen Media AB menar att hans arbetsgivare plockade russinen ur kakan när företaget på grund av sparkrav sade upp personal. 

–  På Stampen Media AB fick 39 Unionenmedlemmar gå med kort varsel på grund av arbetsbrist. När jag tittar på åldersspannet bland säljarna är 65 procent av de som fick sluta över 40 år. Hälften är över 50.

Dimce Storm.

Eftersom medlemmarna var anställda på olika så kallade driftsenheter (adresser), kunde arbetsgivarna göra tre undantag från turordningsregeln, först in, sist ut, på varje driftsenhet. På en driftsenhet valde Stampen alternativet att plocka bort 15 procent av de som varslats från listan och kunde därför undanta fyra personer från turordningen. 

– Vips kom man åt dem som jobbat i 25-30 år. Många av medlemmarna anser att nya las är fullständigt tandlös och inte är till någon nytta när arbetsgivarna får göra på det här sättet, säger Dimce Storm.  

–  Medlemmar har uttryckt oro kring sitt fortsatta arbetsliv. De undrar hur det ska gå till att jobba till 67, när det saknas anställningstrygghet och när de tvingas lämna jobbet efter så många år i företaget - när företaget kan välja bort medarbetare utan saklig grund, säger Dimce Storm, som också är ledamot i Unionen Göteborgs regionstyrelse. 

Vill se hårdare tag mot ålderism

Dimce Storm pläderade tillsammans med en annan styrelseledamot i Göteborg, Roberto Bastiancich, nyligen på Unionens kongress, att förbundet behöver göra mer för att stävja den ökande åldersdiskrimineringen på arbetsmarknaden. En utveckling som går stick i stäv mot kravet att vi ska jobba allt längre upp i åldrarna. 

–  Sverige är ett av världens mest åldersdiskriminerande länder, visar forskning. Ålderism är ett stort samhällsproblem och det kommer att komma fler exempel som Stampen framöver. Unionen kan och ska göra mer i denna fråga. Jag vägrar tro att vi inte kan göra mer, säger Roberto Bastiancich. 

Både han och Dimce Storm menar att undantagen i turordningsregeln kommer att fortsätta utnyttjas för att missgynna framför allt äldre, men även andra utsatta grupper.  De befarar också att en tystnadskultur brer ut sig bland anställda. 

–  Ingen vågar stå upp för något längre. Arbetsgivaren kan göra sig av med oönskade medlemmar och behöver inte förklara sig. Detta undantag är djävulens påfund, säger Dimce Storm. 

Turordning enligt las

  • Arbetsgivare kan numer undanta tre personer från turordningen vid  nedskärning på grund av arbetsbrist. 
  • För fack och arbetsgivare som omfattas av nya huvudavtalet finns ett alternativ: 15 procent av de varslade kan undantas. Detta undantag får dock inte vara fler än 10 procent av de som arbetar på berörd driftsenhet.
  • Tidigare fick arbetsgivare med max tio anställda undanta högst två medarbetare från turordningen vid en uppsägning på grund av arbetsbrist.