Hoppa till huvudinnehåll
Arbetsrätt

Del av nya las klubbat av regeringen

Regeringen fattade i dag beslut om delar av nya las, lagen om anställningsskydd. Förslaget om det så kallade omställningspaketet har nu lämnats till lagrådet.
Oscar Broström Publicerad 27 januari 2022, kl 15:58
Martin Ådahl och Eva Nordmark under regeringens presskonferens.
Martin Ådahl, arbetsmarknadspolitisk talesperson (C), och arbetsmarknadsminister Eva Nordmark vid en presskonferens om las-överenskommelsen. Foto: Henrik Montgomery/TT

Den nya las-överenskommelsen har föregåtts av intensiva debatter, tvister och förhandlingar.

I dag tog en stor del av las-överenskommelsen – det så kallade omställningspaketet – ett stort steg mot att bli verklighet, då regeringen tog beslut om två stora lagrådsremisser som riksdagen ska lagstifta om under våren.

– Det är en historisk arbetsmarknadsreform, säger arbetsmarknadsminister Eva Nordmark (S) enligt TT.

Enklare att säga upp anställda

Omställningspaketet innebär bland annat att reglerna vid uppsägning ändras. Tidigare har det hetat att det krävs ”saklig grund” för uppsägning, men det ändras nu till ”sakliga skäl”, vilket i praktiken innebär mer generösa regler för arbetsgivaren att avsluta anställningar.

Utöver det görs också flera ändringar i turordningsreglerna. Arbetsgivaren kan till exempel undanta tre personer – tidigare var det två – från ”sist in, först ut”-principen. Företag med kollektivavtal får än mer möjlighet till att undanta personer från turordningsreglerna.

Större möjlighet till kompetens- och studiestöd

Arbetstagare får å sin sida större möjligheter till omställnings- och kompetensstöd.

 Behovet av omställning är på många sätt akut för både den enskilde medarbetaren och för arbetsmarknaden i stort. Nu skapar arbetsmarknadens parter och politiken tillsammans förutsättningar för verklig anställningstrygghet. Trygghetsöverenskommelsen ger kraftigt förbättrade ekonomiska och praktiska möjligheter till omställning genom utbildning under arbetslivet – både för anställda och för personer som är mellan jobb, säger Martin Wästfelt, Unionens förhandlingschef och ordförande i PTK:s förhandlingschefsgrupp, i ett pressmeddelande.

När reformerna är fullt utbyggda, vilket beräknas ske under 2026, kommer kostnaderna för staten att ligga på upp till elva miljarder kronor per år. Vissa delar av den nya las-överenskommelsen kommer i spel genom det nya huvudavtalet, som parterna kommit överens om.

De nya reglerna ska börja gälla från den 1 oktober i år.

Arbetsrätt

Skyddsombud ifrågasatte arbetsmiljön – avskedades

Skyddsombudet påtalade brister i arbetsmiljön på maskinföretaget. Utan några varningar avskedades han i december med motiveringen att han hade samarbetssvårigheter.
Lina Björk Publicerad 10 april 2024, kl 13:04
Man i vit skjorta och slips samlar sina kontorstillhörigheter i en brun kartong.
Serviceteknikern avskedades. På grund av samarbetssvårigheter, menar arbetsgivaren. Felaktigt, menar Unionen och kopplar avskedet till mannens förtroendeuppdrag som skyddsombud. Foto: Colourbox.

Företaget som serviceteknikern jobbade på sysslade huvudsakligen med reparationer och installationer av städmaskiner. Det var ett tungt jobb och han försökte förbättra arbetsmiljön, framför allt sista året då han även var skyddsombud. 

I februari förra året inträffade en incident i företagets lokaler. En kollega till skyddsombudet och en person i ledande ställning hade en diskussion som utmynnade i handgripligheter. Kollegan anmälde händelsen till serviceteknikern i egenskap av skyddsombud och han upprättade en tillbudsanmälan efter att ha ringt och frågat Unionen om råd. 

Unionen stämmer: Kopplar avsked till uppdrag

I tillbudsanmälan råkade serviceteknikern av misstag kryssa i att anmälan gjordes av arbetsgivaren. Men i hela rapporten har han skrivit att det är han själv i egenskap av skyddsombud som skrivit. Arbetsgivaren ansåg att misstaget var allvarligt och valde att avskeda honom med motiveringen att han har samarbetssvårigheter. 

Unionen stämmer nu maskinföretaget och skriver i stämningsansökan att det finns en tydlig koppling mellan mannens roll som skyddsombud och avskedandet. Man begär därför 220 000 kronor i allmänt skadestånd samt utebliven lön och att avskedandet ska förklaras ogiltigt.