Hoppa till huvudinnehåll
Arbetsrätt

Frostig relation med chef ledde till avsked

Efter att inköparen bad sin nya chef att förtydliga hennes arbetsuppgifter och skickade en kopia av önskemålet till facket blev relationen ansträngd. Kort därefter blev kvinnan avskedad. Felaktigt, menar Unionen som därför stämmer företaget i Arbetsdomstolen.
Lina Björk Publicerad 11 maj 2020, kl 14:29
Colourbox
Efter att kvinnan upplevt den nya chefens beteende som hotfullt var både facket och HR med under deras möten. Colourbox

Kvinnan hade en samordnande roll att köpa in varor till bolagets kontor i Stockholm. Efter sex år på företaget fick hon en ny chef. Då det tidigare hade uppstått diskussion om hur inköpsrutinerna fungerade och vilken roll kvinnan hade, bad hon den nya chefen att hennes arbetsuppgifter skulle förtydligas gentemot organisationen. Hon skickade även en kopia om sitt önskemål till den lokala fackklubben, något som inte uppskattades av ledningen, och relationen blev ansträngd.

Eftersom kvinnan upplevde den nya chefens beteende som hotfullt under deras första möten så fick de två sällskap av både HR och en facklig representant vid kommande möten, men relationen förblev frostig.

I början av året anklagade chefen inköparen för att ha orsakat bolaget oskäligt höga inköpskostnader för varor hon beställt. Och att det skulle ha skett medvetet. Kort därefter avskedades hon.

– Jag är förvånad över att fallet gått så här långt, eftersom bolagets anklagelse helt saknar substans enligt min uppfattning. Detta är ett exempel på hur vissa arbetsgivare felaktigt utnyttjar möjligheten att avskeda, för att enklare kunna bli av med arbetstagare, säger Elisabet Ohlsson, som är förbundsjurist på Unionen och företräder medlemmen i Arbetsdomstolen.

Fakturorna som ledningen ifrågasätter avviker varken i metod, regler för kontroll eller innehåll jämfört med tidigare fakturor som lämnats in och godkänts av den då ansvarige chefen och ekonomiavdelningen. För att bli avskedad krävs att man grovt misskött sitt jobb. Unionen anser att kvinnan inte har åsidosatt sina skyldigheter mot arbetsgivaren och att omständigheterna kring kvinnans avskedande inte ens skulle utgjort skäl för uppsägning. Förbundet stämmer därför arbetsgivaren på sammanlagt 150 000 i skadestånd plus utebliven lön. 

Kollega har sökt konsultförmedlingsföretaget som inte vill kommentera händelsen.

Avsked eller uppsägning?

  • Det är stor skillnad mellan att bli avskedad och uppsagd.
  • En arbetsgivare får bara avskeda om en anställd grovt har misskött sin anställning.
  • Vid ett avsked måste den anställda lämna arbetsplatsen direkt och mister då lön och andra förmåner.
  • Den som blir uppsagd behåller lön och förmåner under uppsägningstiden, men måste ibland jobba eller stå till förfogande för arbete under uppsägningstiden.
  • En anställd kan bli uppsagd på grund av arbetsbrist eller av personliga skäl. Personliga skäl kan till exempel vara stöld, illojal konkurrens, arbetsvägran och olovlig frånvaro.