Hoppa till huvudinnehåll
Arbetsrätt

Avskedades för hemmajobb

Avdelningschefen rapporterade in den arbetstid han jobbat hemma. Det var några timmar för mycket tyckte innovationsföretaget och avskedade honom. Nu stämmer Unionen bolaget på 150 000 kronor.
Lina Björk Publicerad 29 april 2014, kl 10:46

Smarta telefoner gör det smidigt och lätt att svara på ett jobbmejl från kollegor, även när arbetsdagen egentligen är slut. Gränsen mellan arbete och fritid suddas ut, vilket gör att många tjänstemän jobbar  mer än de borde. För en avdelningschef i Uppsala blev frågan om hemmajobb dock det omvända när han enligt företaget ska ha tillgodogjort sig arbetstid som han inte arbetat, vilket ledde till avsked.

Företaget använder stämpelklockor vid in- och utpassering. Avdelningschefen stämplade ut när arbetsdagen var slut, men fortsatte att jobba hemma, vilket han också rapporterade in.

- Eftersom han har arbetsuppgifter som inte är bundna till lokalen så kan han jobba hemma. Vi menar att företaget har känt till att han gör det och att de har haft en muntlig överenskommelse som säger att det varit okej, säger Lena Isenstam, förbundsjurist på Unionen.

Bolaget menar dock att Unionenmedlemmen rapporterat in timmar när han egentligen varit ledig. Men de har aldrig gett honom någon varning.

- Om han har misskött sig så måste arbetsgivaren först ge en varning. Det hade varit bra att ha en diskussion kring arbetstider, där de resonerade kring om han uppfyller de krav som finns. Men nu har de avskedat honom som en blixt från klar himmel, säger Lena Isenstam.

Eftersom Unionen anser att företaget känt till och godkänt att chefen ibland jobbade hemma och inte gett honom någon varning som visade på att han misskött sig, så stämmer förbundet arbetsgivaren på sammanlagt 150 000 kronor.