Hoppa till huvudinnehåll
Arbetsrätt

30 miljoner till Unionens medlemmar

Förra året hjälpte Unionens jurister 103 personer med sina försäkringsärenden. Och medlemmarna fick drygt 30 miljoner kronor i ersättning.
Lina Björk Publicerad 6 mars 2015, kl 14:54

Bland alla ärenden gällde 63 arbetsskador och 39 tvister om a-kassa. Antalet arbetsskadeärenden ökade något jämfört med året innan. Och precis som tidigare år är det olyckor i arbetet som dominerar statistiken.  Det kan till exempel handla om trafikolyckor som skett under tjänsteresor eller under färd till och från arbetet.

På andra plats och olikt tidigare år, har psykiska skador seglat om belastningsskadorna. Av dem beror 91 procent av fallen på stressrelaterade faktorer som utmattning och depression. Några fall gäller mobbning på arbetsplatsen.

Antalet tvister om arbetslöshetsersättning minskade från föregående år. Det kan inte förklaras med förändringar i arbetslösheten utan handlar snarare hur många som vänt sig till Unionen för att få hjälp. Ärenden som handlade om rätten till a-kassa i samband med studier ökade, liksom ersättningens storlek.

Av de 30 miljoner som gick till medlemmarna i dessa ärenden, har 500 000 betalats ut i arbetslöshetsersättningsärenden. De många miljonerna beror till stor del på att många avslutade ärenden handlade om livränta, där personer fått ersättning livet ut.