Hoppa till huvudinnehåll
Arbetsrätt

17 miljoner till Unionens medlemmar

Drygt 17 miljoner kronor har betalats ut till medlemmar i Unionen under 2021 efter rättsprocesser som drivits av LO-TCO Rättsskydd. De flesta gällde ersättning för arbetsskador och löneindrivning.
Elisabeth Brising Publicerad 24 februari 2022, kl 06:00
Svenska sedlar och utmattad man vid skrivbord.
Unionens medlemmar fick över 17 miljoner kronor från LO-TCO Rättsskydd under 2021. Fallen gällde bland annat arbetsskador kopplade till utmattningssjukdom. Foto: Henrik Montgomery/TT, Shutterstock

Hela 17 200 000 kronor var summan som delades ut till ett antal medlemmar i Unionen under 2021 efter att de vunnit rättsprocesser som drivits av juristbyrån LO-TCO Rättsskydd. Ärendena gällde till exempel ersättning för arbetsskador och obetalda löner.

Ellinor Gudmundsson
Ellinor Gudmundsson

– Det som sticker ut är att det är mycket mer pengar än året innan. Det handlar oftast om ersättning för arbetsskador som funnits många år när man väl får rätt i domstol. Det blir mycket pengar, säger Ellinor Gudmundsson, enhetschef för Rättsskyddets försäkringsrätt.

Bland TCO:s fackförbund var det Unionens medlemmar som fick mest pengar förra året genom Rättsskyddet. Unionen hade både flest avslutade ärenden, 22 stycken, och lämnade in flest nya bland TCO-förbunden: 40 stycken.

Rättsskyddet driver ärenden som fackförbunden behöver extra hjälp med både när det gäller arbetsrätt och försäkringsrätt. De flesta fallen går till domstol och prövas i flera instanser.

Utmattningssjukdom vanlig arbetsskada

När det gäller Unionens medlemmar, privata tjänstemän, kan arbetsskadorna handla om till exempel utmattningssjukdom, eller om olyckor som skett i anslutning till jobbet på vägen dit eller hem.

– Det är mycket avslag också förstås. Särskilt när det gäller svåra bedömningar som utmattningssjukdom. Man måste kunna visa att någon har tvingats gå ner i lön och fått en inkomstförlust just på grund av skadan de fått av arbetet, säger Ellinor Gudmundsson.

För Unionens räkning drev Rättsskyddet åtta arbetsrättsliga ärenden som genererade 164 000 kronor i ersättningar samt 14 avslutade försäkringsärenden som stod för de drygt 17 miljoner kronorna. Vid arbetsskador kan det ta flera år innan ett ärende gentemot Försäkringskassan eller ett försäkringsbolag avslutas berättar Ellinor Gudmundsson. Förra året blev ett antal ärenden klara i domstol vilket förklarar den stora årssumman.

Totalt delades över 180 miljoner kronor ut under 2021 till medlemmar i olika fackförbund efter hjälp med rättsprocesser av LO-TCO Rättsskydd. Mest pengar totalt fick arbetstagare från fackförbundet IF Metall – sammanlagt 41 miljoner kronor.

Därefter kom Handelsanställdas förbund med drygt 21 miljoner kronor i ersättningar. Det var också det fackförbund som stod för flest nya juridiska ärenden förra året hos Rättsskyddet. Flest avslutade juridiska ärenden hade Kommunal med sina 160 ärenden.

LO-TCO Rättsskydd

LO-TCO Rättsskydd är Sveriges största juridiska byrå för arbetsrätt och ägs av de fackliga organisationerna LO och TCO men anlitas även av vissa Saco-fackförbund.

Ärendena som drivs av byrån går i regel till domstol och processerna kan ta många år. Under 2021 avslutades sammanlagt 871 ärenden av juristerna på LO-TCO Rättsskydd.

Unionen har anställda jurister som driver arbetsrättsliga ärenden för medlemmarnas räkning, men förbundet tar också hjälp utifrån av LO-TCO Rättsskydds 35 jurister.

Arbetsrätt

37 miljoner till Unionens medlemmar

Drygt 37 miljoner kronor betalades ut till Unionens medlemmar 2023 efter rättsprocesser. Det som sticker ut i årets statistik är det ökande antalet konkurser.
Lina Björk Publicerad 1 mars 2024, kl 06:00
En ordförandeklubba ligger på ett bord
En Unionenmedlem som hamnar i tvist med sin arbetsgivare kan få rättslig hjälp att driva sitt ärende av förbundets jurister. Foto: Shutterstock

Under 2023 gick totalt 8 868 företag i konkurs, enligt myndigheten Tillväxtanalys. Alla branscher drabbades även om byggindustrin och finansbranschen var extra utsatta. Antalet är det högsta sedan 1998, vilket också märks i Unionens statistik. 

Malin Wulkan
Foto: Peter Knutsson

–  Vi har haft fler konkurser än vanligt. Det är ett tecken på dåliga tider, säger Unionens chefsjurist Malin Wulkan.

Under fjolåret avslutades 403 arbetsrättsliga ärenden, alltså tvister om exempelvis lön, uppsägningar och avsked, som ledde till att det betalades ut drygt 25 miljoner kronor i ersättning till förbundets medlemmar. Förbundets jurister hjälpte dessutom till i 156 försäkringsrättsärenden under 2023, alltså rättsprocesser om arbetsskador och arbetslöshetsersättning. Här fick medlemmarna 11,5 miljoner kronor i ersättning.

Båda summorna är betydligt lägre än 2022, men det beror på flera saker. Dels kom det in färre ärenden tidigare år och en rättsprocess kan lång tid, vilket skapar en eftersläpning i statistiken. 

Även medlemmar krävs på skadestånd

Varje år företräder Unionen också en handfull medlemmar som blir stämda av sin arbetsgivare och krävda på skadestånd. Ofta handlar det om påstådda brott mot lojalitetsplikten, att en medlem röjt en företagshemlighet eller struntat i en konkurrensklausul i sitt anställningsavtal och startat upp ett konkurrerande företag. Det kan bli dyrköpta erfarenheter. Förra året jämkades krav på cirka 38 miljoner kronor, det vill säga belopp som arbetsgivare framställt krav på men som inte kom att bli fastslagna.  

–  När det gäller företagshemligheter och lojalitetsplikt är summorna ofta höga. Men ofta lyckas vi hjälpa till så att det slutgiltiga beloppet som medlemmen behöver betala även i ärenden där brott bedöms vara begångna blir väsentligt lägre än det krav som arbetsgivare ställt från början. 

Om du som medlem anser att du fått bristfällig hjälp av Unionen, finns möjlighet att ta upp ett klagomål hos förbundsstyrelsen, ett så kallat ”besvärsärende”. Förra året hade 27 medlemmar anspråk på ekonomisk kompensation och 11 av dem fick sammanlagt 121 620 kronor i ersättning, där det bedömdes att förbundet hade brustit i handläggningen.