Hoppa till huvudinnehåll
Arbetsmiljö

Regeringen: Arbetsgivare ska bli bättre på arbetsmiljö

Hur vi jobbat under coronapandemin har påverkat oss både fysiskt och psykosocialt. Nu ger regeringen Arbetsmiljöverket i uppdrag att öka arbetsgivares kunskap kring sitt arbetsmiljöansvar.
Lina Björk Publicerad 25 september 2020, kl 10:52
Jessica Gow / TT
Arbetsmarknadsminister Eva Nordmark (S) och regeringen ger Arbetsmiljöverket två nya uppdrag kopplat till coronapandemins effekter på arbetsmiljön. Jessica Gow / TT

När covid-19 spreds i samhället under våren togs en rad beslut i den akuta fasen. Regeringen tog bort karensavdraget, tog över sjuklöneansvaret från arbetsgivarna och skippade kravet på läkarintyg för den som är sjuk i mer än 21 dagar.

Läs mer: Slopat krav på läkarintyg

Men när Folkhälsomyndigheten höll presskonferens under torsdagen stod det klart att faran inte är över och att rekommendationerna kring hemarbete och resor står fast. Det innebär också att anställda och arbetsgivare kommer att ha en förändrad arbetsmiljö för en lång tid framöver. Med den bakgrunden har regeringen gett Arbetsmiljöverket två uppdrag.

­– Arbetslivet ska inte medföra att människor slås ut i förtid på grund av dålig arbetsmiljö, varken fysiskt eller psykosocialt. Ytterst handlar det om att arbetsgivaren tar sitt arbetsmiljöansvar, sade arbetsmarknadsminister Eva Nordmark, under en presskonferens på fredagsmorgonen.

Det första uppdraget handlar om att höja kunskapen hos arbetsgivare om vilka risker i arbetsmiljön som finns, till följd av pandemin.

Läs mer: Svagare skydd vid hemarbete

– Det kan till exempel handla om hög arbetsbelastning, ökad oro bland anställda, omställningen till hemarbete eller pressade förhållanden. Många anställda ser fördelar med hemmajobb, så som flexibilitet och frihet. Samtidigt kan det innebära isolering, ensamhet och en arbetsdag som inte tar slut. Det här skapar också stora utmaningar för ledarskapet, sade Eva Nordmark.

Arbetsmiljöverket kommer att satsa på särskilda informationsinsatser till arbetsgivare, med fokus främst på arbetstagare som arbetar i hemmet och vård- och omsorgspersonal.

Det andra uppdraget är ett förlängt snabbspår för personlig skyddsutrustning. Arbetsmiljöverket fick redan i april uppdraget att säkerställa skyddsutrustning för samhällsviktiga yrkesgrupper. Det innebar att man kunde ge tillstånd för produkter som ännu inte blivit CE-märkta, alltså att den uppfyller EU:s hälso-, säkerhets- och miljökrav.