Hoppa till huvudinnehåll
Arbetsmiljö

Många vill ha gratis mensskydd på jobbet

Nästan hälften av alla yrkesverksamma i Sverige anser att arbetsgivarna borde erbjuda gratis mensskydd på jobbet. Ändå har bara knappt en av tio den förmånen, enligt en undersökning.
Anita Täpp Publicerad 25 januari 2022, kl 07:00
Tampong i en hand.
Många tycker arbetsgivarna ska stå för gratis mensskydd på jobbet. Foto: Claudio Bresciani/TT

Enligt en Sifo-undersökning gjord på uppdrag av företaget Essity, som bland annat säljer mensskydd, har nästan två av tre kvinnor varit med om att oväntat få sin mens på jobbet.

Om man i det läget inte har något mensskydd med sig är det få - endast sju procent av de tillfrågade - som hittar ett sådant på arbetsplatsens toalett.

Viktigast för yngre

48 procent av deltagarna i undersökningen anser att detta borde ändras på, så att arbetsgivarna ordnar med gratis mensskydd på arbetsplatserna. Det gäller framför allt de yngsta, mellan 18 och 34, av vilka drygt sex av tio har den uppfattningen.

Runt en tredjedel av samtliga kvinnor i undersökningen tycker dock inte gratis mensskydd på jobbet behövs.

Vanligast med mensskydd i Stockholm

Utifrån de intervjuer som gjordes med 1 040 yrkesverksamma i december 2021 dras också slutsatsen att den största andelen arbetsgivare som erbjuder mensskydd, 13 procent, finns i Stockholm.  I övriga delar av landet gäller det endast hos fem procent av arbetsgivarna.

Kollega har tidigare skrivit om kampanjen #menssäkrad, som har initierats av en svensk ideell förening.

Tre kriterier för en menssäker arbetsplats

För att en arbetsplats ska räknas som menssäker, ställs tre kriterier: Mensskydd i form av bindor och tamponger, en papperskorg och handfat plus tvål. Det sista kriteriet kan man dock tumma på där det finns toalettbås och provisoriska toaletter, som på till exempel byggen.

Att det finns gratis mensskydd på jobbet, på samma sätt som det finns plåster, är en fråga om jämställdhet och en utmärkt idé, menar bland andra Unionen.

Arbetsmiljö

Stress skördar nästan 800 liv om året

Varje dag dör mellan åtta och nio personer av sitt jobb. Det menar Arbetsmiljöverket som i en ny kunskapsöversikt bland annat visar att 772 personer årligen mister livet i förtid på grund av stress.
Johanna Rovira Publicerad 23 mars 2023, kl 13:51
Stressad man i kontorslandskap, tar sig för huvudet.
Stress på jobbet beräknas leda till nästan 800 fall av arbetsrelaterade dödsfall per år, enligt Arbetsmiljöverket. Foto: Henrik Montgomery/TT.

Årligen dör mellan 30 och 50 personer i olyckor på svenska arbetsplatser. Men betydligt fler mister livet i så kallade arbetsrelaterade sjukdomar – omkring 3000 personer sammanlagt beräknas dö i förtid på grund av det de exponeras för på ohälsosamma arbetsplatser.

 I dag kommer åtta, nio personer att dö en för tidig död på grund av vad de utsatts för i jobbet. Det är oacceptabelt att folk dör i förtid på grund av arbetet när vi vet att mycket går att förebygga, säger Erna Zelmin, generaldirektör på Arbetsmiljöverket.

Skiftarbete, motoravgaser, asbest och damm är stora arbetsmiljöbovar som påverkar hälsan så pass att man löper stor risk att dö i förtid, visar Bengt Järvholm, forskare vid Umeå universitet, i kunskapsöversikten Arbetsrelaterade dödsfall i Sverige, som han gjort på uppdrag av Arbetsmiljöverket.

Men stress orsakad av hög arbetsbelastning i kombination med att inte kunna påverka arbetsuppgifterna, är ännu mer fatalt för hälsan  772 personer  uppskattas årligen mista livet på grund av stress. 

Samband mellan självmord och mobbning

Bengt Järvholm fick också uppdraget att titta på sambandet mellan mobbning och självmord och han konstaterar att en av tio utsätts för mobbning i arbetslivet. Enligt ny forskning finns det samband mellan var tjugonde fall av självmord och mobbning på jobbet.

 Det är kanske samma antal som begår självmord på grund av att man kränks eller mobbas på jobbet, som mister livet i dödsolyckor, säger Bengt Järvholm.

Kunskap är a och o när det handlar om att minska och förebygga stressen, enligt Bengt Järvholm, som också anser att god arbetsmiljö skulle kunna vara ett kriterium vid upphandlingar och investeringar.

  God arbetsmiljö är lönsamt, det är forskarna överens om, säger Bengt Järvholm.

Antal arbetsrelaterade dödsfall per år

Olycksfall - 37,0

Stress - 772,4

Skiftarbete  -727,7

Damm (KOL) - 421,4

Asbest ­- 267,5

Kvarts - 125,2

Motoravgaser - 547,4

Passiv rökning - 194,8

Svetsrök - 71,0

Joniserande strålning - 4,8

Osäkrare samband

Buller -777,4

Ihållande tungt fysiskt arbete - 1 548,8