Hoppa till huvudinnehåll
Arbetsmiljö

Låg stress ger högre lönsamhet på företag

Att ha god arbetsmiljö är inte bara något som gynnar arbetstagare – det är också bra för företagets lönsamhet. Det visar en ny undersökning.
Oscar Broström Publicerad 3 september 2021, kl 08:34
Shutterstock.
Undersökningen visade att bra arbetsmiljö och låg stress gav bättre lönsamhet. Shutterstock.

Att som individ må bra jobbet, trivas med arbetsmiljön, ha sund arbetsbelastning och tycka att kommunikationen på arbetsplatsen fungerar väl är något som förmodligen alla önskar av sitt arbete. Det borde också vara önskvärt för arbetsgivaren.

Det är företaget Brilliant Future, som kallar sig själva en undersöknings- och actionplattform, som sammanställt en undersökning, baserad på 155 000 medarbetarenkäter och finansiella nyckeltal från Bisnode (ett företag som tillhandahåller affärsinformation). I den har man jämfört hur väl medarbetare mår, hur bra de upplever att arbetsmiljön är, hur de upplever ledarskap och kommunikation och sedan ställt det mot hur hög lönsamhet företag har.

Bra arbetsmiljö – 14 procent högre lönsamhet

Resultatet på undersökningen är att ju högre medarbetare skattar arbetsmiljön, desto bättre lönsamhet har företaget. Skillnaden i lönsamhet mellan företag där medarbetare upplever att arbetsmiljön är bra, kontra företag med bristande arbetsmiljö, är 14 procentenheter.

Organisationer där medarbetare inte upplever hög stress är också mer lönsamma. Enligt undersökningen är lönsamheten 15 procent bättre på företag där medarbetare upplevde som lägst stress, jämfört med företagen där stressen var som värst.

Samma tendens syns när det kommer till kommunikation. På företag där medarbetare upplever att kommunikationen fungerar väl är lönsamheten 18 procent bättre än i företag där medarbetare skattar kommunikationen lågt.

Alla organisationer och företag som är inkluderade i studien har verksamhet i Sverige.

Oscar Broström
[email protected]