Hoppa till huvudinnehåll
Arbetsmiljö

Låg stress ger högre lönsamhet på företag

Att ha god arbetsmiljö är inte bara något som gynnar arbetstagare – det är också bra för företagets lönsamhet. Det visar en ny undersökning.
Oscar Broström Publicerad 3 september 2021, kl 08:34
Shutterstock.
Undersökningen visade att bra arbetsmiljö och låg stress gav bättre lönsamhet. Shutterstock.

Att som individ må bra jobbet, trivas med arbetsmiljön, ha sund arbetsbelastning och tycka att kommunikationen på arbetsplatsen fungerar väl är något som förmodligen alla önskar av sitt arbete. Det borde också vara önskvärt för arbetsgivaren.

Det är företaget Brilliant Future, som kallar sig själva en undersöknings- och actionplattform, som sammanställt en undersökning, baserad på 155 000 medarbetarenkäter och finansiella nyckeltal från Bisnode (ett företag som tillhandahåller affärsinformation). I den har man jämfört hur väl medarbetare mår, hur bra de upplever att arbetsmiljön är, hur de upplever ledarskap och kommunikation och sedan ställt det mot hur hög lönsamhet företag har.

Bra arbetsmiljö – 14 procent högre lönsamhet

Resultatet på undersökningen är att ju högre medarbetare skattar arbetsmiljön, desto bättre lönsamhet har företaget. Skillnaden i lönsamhet mellan företag där medarbetare upplever att arbetsmiljön är bra, kontra företag med bristande arbetsmiljö, är 14 procentenheter.

Organisationer där medarbetare inte upplever hög stress är också mer lönsamma. Enligt undersökningen är lönsamheten 15 procent bättre på företag där medarbetare upplevde som lägst stress, jämfört med företagen där stressen var som värst.

Samma tendens syns när det kommer till kommunikation. På företag där medarbetare upplever att kommunikationen fungerar väl är lönsamheten 18 procent bättre än i företag där medarbetare skattar kommunikationen lågt.

Alla organisationer och företag som är inkluderade i studien har verksamhet i Sverige.

Arbetsmiljö

Stress skördar nästan 800 liv om året

Varje dag dör mellan åtta och nio personer av sitt jobb. Det menar Arbetsmiljöverket som i en ny kunskapsöversikt bland annat visar att 772 personer årligen mister livet i förtid på grund av stress.
Johanna Rovira Publicerad 23 mars 2023, kl 13:51
Stressad man i kontorslandskap, tar sig för huvudet.
Stress på jobbet beräknas leda till nästan 800 fall av arbetsrelaterade dödsfall per år, enligt Arbetsmiljöverket. Foto: Henrik Montgomery/TT.

Årligen dör mellan 30 och 50 personer i olyckor på svenska arbetsplatser. Men betydligt fler mister livet i så kallade arbetsrelaterade sjukdomar – omkring 3000 personer sammanlagt beräknas dö i förtid på grund av det de exponeras för på ohälsosamma arbetsplatser.

 I dag kommer åtta, nio personer att dö en för tidig död på grund av vad de utsatts för i jobbet. Det är oacceptabelt att folk dör i förtid på grund av arbetet när vi vet att mycket går att förebygga, säger Erna Zelmin, generaldirektör på Arbetsmiljöverket.

Skiftarbete, motoravgaser, asbest och damm är stora arbetsmiljöbovar som påverkar hälsan så pass att man löper stor risk att dö i förtid, visar Bengt Järvholm, forskare vid Umeå universitet, i kunskapsöversikten Arbetsrelaterade dödsfall i Sverige, som han gjort på uppdrag av Arbetsmiljöverket.

Men stress orsakad av hög arbetsbelastning i kombination med att inte kunna påverka arbetsuppgifterna, är ännu mer fatalt för hälsan  772 personer  uppskattas årligen mista livet på grund av stress. 

Samband mellan självmord och mobbning

Bengt Järvholm fick också uppdraget att titta på sambandet mellan mobbning och självmord och han konstaterar att en av tio utsätts för mobbning i arbetslivet. Enligt ny forskning finns det samband mellan var tjugonde fall av självmord och mobbning på jobbet.

 Det är kanske samma antal som begår självmord på grund av att man kränks eller mobbas på jobbet, som mister livet i dödsolyckor, säger Bengt Järvholm.

Kunskap är a och o när det handlar om att minska och förebygga stressen, enligt Bengt Järvholm, som också anser att god arbetsmiljö skulle kunna vara ett kriterium vid upphandlingar och investeringar.

  God arbetsmiljö är lönsamt, det är forskarna överens om, säger Bengt Järvholm.

Antal arbetsrelaterade dödsfall per år

Olycksfall - 37,0

Stress - 772,4

Skiftarbete  -727,7

Damm (KOL) - 421,4

Asbest ­- 267,5

Kvarts - 125,2

Motoravgaser - 547,4

Passiv rökning - 194,8

Svetsrök - 71,0

Joniserande strålning - 4,8

Osäkrare samband

Buller -777,4

Ihållande tungt fysiskt arbete - 1 548,8