Hoppa till huvudinnehåll
Arbetsmiljö

Forskningsmiljoner till arbetsmiljö och hälsa

AFA Försäkring ger sammanlagt 46 667 000 kronor till 17 nya forskningsprojekt inom arbetsmiljö och hälsa. Pengar ska bland annat fördelas till forskning om chefer som blir mobbade, utveckling för rörliga kontor och hur en aktivitetsbaserad kontorsmiljö påverkas tjänstemäns arbetsmiljö.
Linnea Andersson Publicerad 20 januari 2015, kl 16:48

AFA Försäkring satsar årligen cirka 150 miljoner på forskning, utveckling och kunskapsförmedling vars syfte är att förebygga ohälsa och arbetsskador inom såväl näringsliv, kommuner som landsting. Och därmed är AFA Sveriges största finansiär inom arbetsmiljöforskning.

Här är några exempel på forskare inom arbetsmiljö och hälsa som tilldelas pengar i år:

 • Rörligare arbetsvardag med mobil teknik
  Jan Gulliksen, Kungliga Tekniska Högskolan, 2 500 000 kronor.
 • Chefer som mobbas – och anklagas för mobbning
  Christina Björklund, Karolinska Institutet, 3 300 000 kronor.
 • Effekter av arbetsmiljöförbättrande åtgärder?
  Ing-Marie Andersson, Högskolan Dalarna, 2 940 000 kronor.
 • Underlag för webbplats för arbetsmiljöarbete i bemanningsföretag
  Ann-Beth Antonsson, Svenska Miljöinstitutet, 400 000 kronor. (Har tidigare fått 2 600 000 kronor).
 • Kan långtidsstress leda till depression?
  Linda Magnusson Hanson, Stockholms universitet, 2 786 000 kronor.
 • Diagnostik och behandling vid depression
  Per Svenningsson, Karolinska Institutet, 797 000 kronor.
 • Manual för aktivitetsbaserad kontorsmiljö
  Lisbeth Slunga Järvholm, Umeå Universitet, 3 500 000 kronor.
Linnea Andersson
Linnea Andersson
[email protected]