Hoppa till huvudinnehåll
Arbetsmiljö

"Apotekspersonal borde vaccineras tidigare"

Sedan början av året har drygt 50 allvarliga tillbud kopplade till corona rapporterats in från apoteken. Anställda som riskerar att utsättas för smitta bör därför få gå före i vaccinationskön, anser Unionens fackliga företrädare på Apoteket AB.
Niklas Hallstedt Publicerad 29 mars 2021, kl 10:14
Fredrik Sandberg / TT
Apoteksanställda borde få gå före i vaccinationskön eftersom de dagligen möter människor som kan vara smittade, anser facket på Apoteket AB. Fredrik Sandberg / TT

Det är till Arbetsmiljöverket som arbetsgivarnas är skyldiga att anmäla om en anställd har exponerats för coronaviruset. Sedan början av 2021 har över 50 allvarliga tillbud om corona rapporterats in från apoteksföretagen. 

Att det inträffar relativt ofta på landets apotek är inte överraskande, tycker Per Skoglund, ordförande för Unionens riksklubb på Apoteket AB.

– Det beror så klart på att apoteket är en naturlig plats att besöka om man är krasslig. Man kanske inte vet om att man är sjuk eller så struntar man i det när man ska köpa sin medicin.

Per Skoglund jobbar för närvarande fackligt på heltid, men han får mycket input från medlemmar som handlar om covid och hur frågan hanteras ute på apoteken. Om personalen insjuknar i högre grad än den övriga befolkningen vet han inte, eftersom facket inte har tillgång till en sådan statistik.

Att personal insjuknar i corona på ett företag med 3 300 anställda på 400 apotek över hela landet, är däremot ganska självklart.

Läs mer: Företag snabbtestar personal 

– Vi känner till att det finns fall, men det är svårt att veta om det är många eller få. Och det är klart att det finns personal som är orolig. Men jag tror inte att oron är värre än i samhället i övrigt. Sedan finns det särskilt utsatta arbetsuppgifter som orsakar oro, det gäller exempelvis när man lämnar ut självtester på vissa apotek. Där är ju risken större att man möter någon som är smittad.

Enligt Per Skoglund har arbetsgivaren vidtagit flera åtgärder för att skydda medarbetarna. Han nämner bland annat att det finns en särskild coronagrupp på företaget som inhämtar myndigheternas direktiv, att det har satts upp plexiglas i kassorna, att personalen erbjuds visir och att antalet besökare på apoteken har begränsats.

– Man kan kanske önska att åtgärderna kom snabbare, men jag vet inte om det alltid är möjligt. Sedan tycker vi att arbetsgivaren skulle kunna vara bättre på att lyssna på vår oro, exempelvis för personal som är gravida och personal som lämnar ut självtester.

Borde apotekspersonal få gå före i vaccinationskön?
– Ja, jag tycker att mina kollegor som jobbar på öppenvårdsapotek och som dagligen möter en grupp människor som kan vara smittade ska gå före.

Andra verksamheter utöver apoteken där antalet inrapporterade tillbud till Arbetsmiljöverket varit högt är bland annat Systembolaget (100 fall hittills i år), verksamhet som utförs av huvudkontor (84), teknikkonsultbranschen (46), callcenter (38).

Läs även: Många anmälningar från Systembolaget

Arbetsmiljö

Stress skördar nästan 800 liv om året

Varje dag dör mellan åtta och nio personer av sitt jobb. Det menar Arbetsmiljöverket som i en ny kunskapsöversikt bland annat visar att 772 personer årligen mister livet i förtid på grund av stress.
Johanna Rovira Publicerad 23 mars 2023, kl 13:51
Stressad man i kontorslandskap, tar sig för huvudet.
Stress på jobbet beräknas leda till nästan 800 fall av arbetsrelaterade dödsfall per år, enligt Arbetsmiljöverket. Foto: Henrik Montgomery/TT.

Årligen dör mellan 30 och 50 personer i olyckor på svenska arbetsplatser. Men betydligt fler mister livet i så kallade arbetsrelaterade sjukdomar – omkring 3000 personer sammanlagt beräknas dö i förtid på grund av det de exponeras för på ohälsosamma arbetsplatser.

 I dag kommer åtta, nio personer att dö en för tidig död på grund av vad de utsatts för i jobbet. Det är oacceptabelt att folk dör i förtid på grund av arbetet när vi vet att mycket går att förebygga, säger Erna Zelmin, generaldirektör på Arbetsmiljöverket.

Skiftarbete, motoravgaser, asbest och damm är stora arbetsmiljöbovar som påverkar hälsan så pass att man löper stor risk att dö i förtid, visar Bengt Järvholm, forskare vid Umeå universitet, i kunskapsöversikten Arbetsrelaterade dödsfall i Sverige, som han gjort på uppdrag av Arbetsmiljöverket.

Men stress orsakad av hög arbetsbelastning i kombination med att inte kunna påverka arbetsuppgifterna, är ännu mer fatalt för hälsan  772 personer  uppskattas årligen mista livet på grund av stress. 

Samband mellan självmord och mobbning

Bengt Järvholm fick också uppdraget att titta på sambandet mellan mobbning och självmord och han konstaterar att en av tio utsätts för mobbning i arbetslivet. Enligt ny forskning finns det samband mellan var tjugonde fall av självmord och mobbning på jobbet.

 Det är kanske samma antal som begår självmord på grund av att man kränks eller mobbas på jobbet, som mister livet i dödsolyckor, säger Bengt Järvholm.

Kunskap är a och o när det handlar om att minska och förebygga stressen, enligt Bengt Järvholm, som också anser att god arbetsmiljö skulle kunna vara ett kriterium vid upphandlingar och investeringar.

  God arbetsmiljö är lönsamt, det är forskarna överens om, säger Bengt Järvholm.

Antal arbetsrelaterade dödsfall per år

Olycksfall - 37,0

Stress - 772,4

Skiftarbete  -727,7

Damm (KOL) - 421,4

Asbest ­- 267,5

Kvarts - 125,2

Motoravgaser - 547,4

Passiv rökning - 194,8

Svetsrök - 71,0

Joniserande strålning - 4,8

Osäkrare samband

Buller -777,4

Ihållande tungt fysiskt arbete - 1 548,8