Hoppa till huvudinnehåll
Arbetsmiljö

7 tips för en inkluderande arbetsmiljö

Funktionshindrade har det tufft på arbetsmarknaden. Trots att deras kompetens behövs bemöts de många gånger av fördomar. Nu finns en checklista med tips för ökad medvetenhet.
Ola Rennstam Publicerad 19 december 2018, kl 14:29
fuzzbones/Colourbox
fuzzbones/Colourbox

Andelen arbetslösa bland personer med funktionsnedsättning är betydligt högre än hos befolkningen i stort. Det visar statistik från SCB. Men med rätt anpassning och stöd skulle en majoritet av dem som i dag saknar sysselsättning kunna utföra ett arbete.

För att skapa en arbetsmarknad där varje människa ses som en tillgång krävs kunskap och medvetenhet om att alla människor har rätt att vara på många olika sätt. Det konstaterar organisationerna Lika Unika och DHR. Tillsammans med Unionen har organisationerna därför tagit fram en checklista med tips på vad du kan göra på din arbetsplats för att bekämpa fördomar och synliggöra kompetensen hos personer med funktionsnedsättning.


Så skapar du en mer inkluderande arbetsmiljö:

1. Använd inte nedvärderande ord som kan kopplas ihop med en persons funktionsnedsättning. I stället för att prata om eventuellt nedsatt arbetsförmåga, prata om en persons yrkesmässiga kompetens samt förutsättningar för att kunna arbeta.

2. Kom ihåg att en funktionsnedsättning inte definierar vem eller vad en människa är. Det är mer respektfullt att säga att en person har en funktionsnedsättning än ett funktionshinder.

3. Betrakta arbetsmiljöfrågan som en garant för mångfald och arbeta med universell utformning, det vill säga att allt nytt som tas fram ska fungera oavsett olika behov och förutsättningar. Universell utformning är en förutsättning för att kunna rekrytera brett och för att kunna utveckla företaget eller organisationen.

4. Belys funktionshinderperspektivet i en mångfaldspolicy eller likabehandlingsplan.

5. Lyft fram funktionshinderperspektivet i rekryteringsprocessen.

6. Se till att reklam och marknadsföring är mångfaldsinriktad.

7. Kunskapen om inkluderande arbetsmiljö berör hela arbetsplatsen och ska inte enbart finnas hos en individ. All personal ska känna till tillgängligheten där man jobbar.

Källa: Unionen, Lika Unika och DHR - Delaktighet, Handlingskraft, Rörelsefrihet.

Läs mer: Så söker du jobb med funktionsnedsättning