Hoppa till huvudinnehåll
A-kassa

TCO vill se ändrade regler för arbetslösa egenföretagare

Ändra reglerna i a-kassan tillfälligt så att egenföretagare slipper lägga ner sina företag när de söker a-kassa. Det föreslår centralorganisationen TCO. Ett bra förslag anser Unionens nystartade klubb för egenföretagare.
Lina Björk Publicerad 5 juni 2020, kl 07:00
Fredrik Sandberg / TT, Eva Edsjö
TCO vill se tillfälliga förändringar i reglerna för a-kassan så att egenföretagare kan få möjlighet till ersättning utan att lägga ner sitt företag. Fredrik Sandberg / TT, Eva Edsjö

Arbetsmarknaden är tuff för många just nu. Kanske är den extra tuff för egenföretagare som förlorat kunder när marknaden störtdykt. De stödpaket som regeringen hittills presenterat har inte heller omfattat dem då de inte har möjlighet att korttidspermittera sig själva. Nu föreslår Tjänstemännens Centralorganisation, TCO, att regeringen inför två saker. Dels ett stödpaket som riktar sig speciellt till egenföretagare, dels tillfälliga förändringar i reglerna för a-kassan så att egenföretagare kan få möjlighet till a-kassa utan att lägga ner sitt företag.

– Många egenföretagare har just nu inga intäkter. Det betyder att de ibland inte har råd med det mest basala som mat och hyra, så det måste till en förändring och det måste till nu, säger Therese Svanström, ordförande för TCO.

Det har tidigare gjorts förändringar i regelverket om a-kassa så att du har möjlighet att ha ditt företag ”vilande” fler än en gång, och då ha möjlighet till a-kassa. Men det innebär också att du inte får ha någon aktivitet igång i företaget, exempelvis kontakt med nya och gamla kunder, eller underhåll av hemsida. I praktiken betyder det ofta att företaget dör och att du måste starta om på nytt. TCO har därför föreslagit att man ska kunna ha viss rull på företaget och samtidigt kunna få a-kassa, för att enklare kunna starta upp igen vid bättre tider. En bra idé tycker Unionens klubb för egenföretagare.

– Jag tycker att det låter klokt. Det blir kontraproduktivt att helt stänga ner företaget vid sämre tider för att sedan starta om på noll. På det här sättet finns det möjlighet att företaget får leva vidare, säger Peter Hölje, ordförande för klubben.

Ett annat förslag är ett stödpaket som specifikt riktar sig till egenföretagare.

– Även det är ett bra förslag eftersom vi är en bortglömd grupp i det här. Samtidigt är det viktigt att man har ett stödpaket som fungerar över tid, så att det inte bara blir skattesubventioner som sedan ska betalas tillbaka. Då puttar man ju bara problemet framför sig, säger Peter Hölje.

TCO har tillsammans med Unionen haft samtal med regeringen och samarbetspartierna kring frågan, men ännu inte fått gehör för sina förslag.

–  Det vi möts av är förståelse för problemet. De jobbar med frågan men ger inget löfte om hur det blir. Men det här är en fråga som det är bråttom med om vi vill ha livskraftiga företag i framtiden, säger Therese Svanström.

Foto: Anna-Lena Lundquist

TCO

TCO är en partipolitisk fristående centralorganisation för tjänstemän, som samlar 13 fackförbund, bland annat Unionen.

A-kassa

Allt fler krävs på pengar av a-kassan

Det har skett en kraftig ökning av antalet personer som har krävts på återbetalning av Unionens a-kassa under de senaste åren. En orsak är att både kassan och myndigheterna har skärpt kontrollen.
Anita Täpp Publicerad 26 september 2022, kl 09:34
Bild på Unionens-kassa.
Enligt nya siffror från Arbetsförmedlingen fanns det under 2022 rekordmånga lediga jobb att söka. Foto: Ola Rennstam

Allt fler medlemmar i Unionens a-kassa har fått återkrav under de senaste fem åren.

Under 2017 krävde kassan tillbaka ersättning av 3 300 personer, 2021 fick nästan 8 500 medlemmar samma besked. Vilket alltså är mer än två och en halv gång så många individer.

Enligt Anette Ben Naceur, Försäkringsansvarig på Unionens a-kassa, är förklaringen att man nu har ett ökat informationsutbyte med Arbetsförmedlingen och Skatteverket. Dessutom har både myndigheterna och a-kassan har skärpt sitt kontrollarbete.

Får nu uppgifter från Skatteverket

– Att Arbetsförmedlingen har vidtagit åtgärder för att förbättra och förstärka sitt kontrolluppdrag under de senaste åren gör att vi nu oftare blir underrättade när någon har misskött sitt arbetssökande, vilket kan leda till återkrav. Sedan 2019 har vi också tillgång till arbetsgivardeklarationer på individnivå via Skatteverket, vilket gör att fler ärenden där en ersättningssökande som inte har redovisat arbete upptäcks, säger Anette Ben Naceur.

- Sedan finns det också ett större fokus på att motverka felaktiga utbetalningar från välfärdssystemet nu, vilket gör att alla myndigheter och a-kassor har lagt ner mer resurser på att utveckla kontrollarbete.

En av de vanligaste orsakerna till att medlemmar får återkrav är att de har misskött sitt arbetssökande på något vis, enligt lagen om arbetslöshetsförsäkringen. Det kan då exempelvis handla om att man har missat en planerad kontakt med Arbetsförmedlingen, inte har skickat in sin aktivitetsrapport i tid eller att man inte har varit tillräckligt aktiv i sitt arbetssökande.

 Föräldraledighet en orsak till återkrav

– En annan vanlig anledning är att man inte har redovisat allt arbete i sina tidrapporter eller att man har varit sjuk eller föräldraledig samtidigt som man har redovisat att man är arbetslös. Sedan kan vi också upptäcka större felaktigheter ibland, då man kan ha fått ersättning under relativt lång tid utan att ha rätt till det, som om man har studerat, varit utomlands eller har bedrivit näringsverksamhet utan att informera oss om det, säger Anette Ben Naceur.

Att antalet personer som har fått återkrav från Unionens a-kassa har ökat så mycket mellan 2017 och 2021 gör ändå inte att kassan sticker ut, påpekar Jessica Idbrant, chef för analysenheten på IAF, Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen.

– Alla a-kassor har generellt sett gjort fler återkrav av ersättning på senare år bland annat därför att de har fokuserat mer på kontroller och blivit bättre på det, säger hon.

Knappt 400 återkrav överklagades

De återkrav som a-kassan ställer kan handla om stora belopp för individerna. Den som vill försöka häva kassans beslut kan överklaga det till a-kassan och sedan också till Förvaltningsrätten.

Exakt hur många som har använt sig av den möjligheten kan Unionens a-kassa inte ge besked om eftersom den statistik man har om överklaganden och domar även gäller andra beslut.

Men enligt denna statistik överklagades under 2021 endast 338 av a-kassans beslut till förvaltningsrätten. Och av dessa fick medlemmen bara helt eller delvis rätt i elva fall under året. Fem av dessa domar överklagades också sedan till Kammarrätten.

Unionens a-kassa

  • Antalet medlemmar ökade från cirka 600 000 till runt 725 000 mellan den 31 augusti 2017 och den 31 augusti 2021. Under samma period ökade antalet personer som fick ersättning från knappt 16 000 till nära 22 000 personer.
  • Under hela 2017 krävdes cirka 3 300 medlemmar på återbetalning av ersättning. Under 2021 fick nästan 8 500 samma besked.
  • Enligt den senaste statistiken, till och med den sista maj i år, kräver Unionens a-kassa tillbaka 16,5 miljoner kronor av 2 200 personer under 2022.