Hoppa till huvudinnehåll
A-kassa

TCO kräver bättre a-kassa

Den som blir arbetslös kan få ut som mest 14 960 kronor i månaden före skatt från a-kassan. Illa, menar TCO, som nu kräver att taket i a-kassan höjs.
- En vanlig Unionenmedlem som tjänar 30 000 kronor i månaden får bara hälften av sin tidigare lön i a-kassa, det är inte hållbart, säger Mats Essemyr, utredare på TCO.
Linda Svensson Publicerad 23 juni 2014, kl 15:50

Beräkningar från TCO visar att arbetslösa under en rad år har förlorat tusentals kronor varje månad i köpkraft, eftersom a-kasseersättningen inte hänger med vare sig pris- eller löneökningar. I vissa fall kan det till och med bli svårt att klara försörjningen.

Enligt TCO:s beräkningar har till exempel ensamstående arbetslösa utan barn 3 700 kronor mindre varje månad att röra sig med i 2014 års prisnivå, jämfört med 2001.

- Det betyder att de kompletterande systemen, omställningsavtal och inkomstförsäkring, får bära en större del av tryggheten. Det är ett system som är ohållbart, säger mats Essemyr.

Bara runt fyra procent av den heltidsarbetande befolkningen får 80 procent av sin tidigare inkomst från a-kassan om de blir arbetslösa. Det är de som tjänar max 18 700 kronor per månad.

Samtidigt har arbetslöshetsförsäkringen haft ett överskott i finansieringen, genom arbetsgivaravgifter och a-kassemedlemmarnas avgifter, under en rad år – mellan 2007 och 2014 med 93 miljarder kronor, enligt Mats Essemyr.

- Man kan säga att a-kassan är en väldigt dålig försäkring när man ser till hur mycket som betalas ut i förhållande till hur mycket som går in i försäkringen.

A-kassa

Allt fler krävs på pengar av a-kassan

Det har skett en kraftig ökning av antalet personer som har krävts på återbetalning av Unionens a-kassa under de senaste åren. En orsak är att både kassan och myndigheterna har skärpt kontrollen.
Anita Täpp Publicerad 26 september 2022, kl 09:34
Bild på Unionens-kassa.
Unionens a-kassa begär allt fler återkrav. Foto: Ola Rennstam

Allt fler medlemmar i Unionens a-kassa har fått återkrav under de senaste fem åren.

Under 2017 krävde kassan tillbaka ersättning av 3 300 personer, 2021 fick nästan 8 500 medlemmar samma besked. Vilket alltså är mer än två och en halv gång så många individer.

Enligt Anette Ben Naceur, Försäkringsansvarig på Unionens a-kassa, är förklaringen att man nu har ett ökat informationsutbyte med Arbetsförmedlingen och Skatteverket. Dessutom har både myndigheterna och a-kassan har skärpt sitt kontrollarbete.

Får nu uppgifter från Skatteverket

– Att Arbetsförmedlingen har vidtagit åtgärder för att förbättra och förstärka sitt kontrolluppdrag under de senaste åren gör att vi nu oftare blir underrättade när någon har misskött sitt arbetssökande, vilket kan leda till återkrav. Sedan 2019 har vi också tillgång till arbetsgivardeklarationer på individnivå via Skatteverket, vilket gör att fler ärenden där en ersättningssökande som inte har redovisat arbete upptäcks, säger Anette Ben Naceur.

- Sedan finns det också ett större fokus på att motverka felaktiga utbetalningar från välfärdssystemet nu, vilket gör att alla myndigheter och a-kassor har lagt ner mer resurser på att utveckla kontrollarbete.

En av de vanligaste orsakerna till att medlemmar får återkrav är att de har misskött sitt arbetssökande på något vis, enligt lagen om arbetslöshetsförsäkringen. Det kan då exempelvis handla om att man har missat en planerad kontakt med Arbetsförmedlingen, inte har skickat in sin aktivitetsrapport i tid eller att man inte har varit tillräckligt aktiv i sitt arbetssökande.

 Föräldraledighet en orsak till återkrav

– En annan vanlig anledning är att man inte har redovisat allt arbete i sina tidrapporter eller att man har varit sjuk eller föräldraledig samtidigt som man har redovisat att man är arbetslös. Sedan kan vi också upptäcka större felaktigheter ibland, då man kan ha fått ersättning under relativt lång tid utan att ha rätt till det, som om man har studerat, varit utomlands eller har bedrivit näringsverksamhet utan att informera oss om det, säger Anette Ben Naceur.

Att antalet personer som har fått återkrav från Unionens a-kassa har ökat så mycket mellan 2017 och 2021 gör ändå inte att kassan sticker ut, påpekar Jessica Idbrant, chef för analysenheten på IAF, Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen.

– Alla a-kassor har generellt sett gjort fler återkrav av ersättning på senare år bland annat därför att de har fokuserat mer på kontroller och blivit bättre på det, säger hon.

Knappt 400 återkrav överklagades

De återkrav som a-kassan ställer kan handla om stora belopp för individerna. Den som vill försöka häva kassans beslut kan överklaga det till a-kassan och sedan också till Förvaltningsrätten.

Exakt hur många som har använt sig av den möjligheten kan Unionens a-kassa inte ge besked om eftersom den statistik man har om överklaganden och domar även gäller andra beslut.

Men enligt denna statistik överklagades under 2021 endast 338 av a-kassans beslut till förvaltningsrätten. Och av dessa fick medlemmen bara helt eller delvis rätt i elva fall under året. Fem av dessa domar överklagades också sedan till Kammarrätten.

Unionens a-kassa

  • Antalet medlemmar ökade från cirka 600 000 till runt 725 000 mellan den 31 augusti 2017 och den 31 augusti 2021. Under samma period ökade antalet personer som fick ersättning från knappt 16 000 till nära 22 000 personer.
  • Under hela 2017 krävdes cirka 3 300 medlemmar på återbetalning av ersättning. Under 2021 fick nästan 8 500 samma besked.
  • Enligt den senaste statistiken, till och med den sista maj i år, kräver Unionens a-kassa tillbaka 16,5 miljoner kronor av 2 200 personer under 2022.