Hoppa till huvudinnehåll
A-kassa

Höjt tak för a-kassan eller inte?

Socialförsäkringsutredningen kommer att rekommendera en höjning av a-kassan, när den presenteras i mars. Det rapporterade flera medier på torsdagen. Det skulle i så fall innebära extra tyngd i frågan när regeringen återkommer med vårens budgetproposition. Men att moderaterna skulle ha vänt i favör för en höjning av a-kassans tak dementeras i dag.
Gabriella Westberg Publicerad 6 februari 2015, kl 11:59
Camilla Svensk
"Det vore önskvärt och väldigt bra om utredningen faktiskt kommit fram till förändringsförslag och som sedan också kan omsättas i skarpa politiska beslut", säger Unionens ordförande Cecilia Fahlberg apropå uppgifterna om enighet för höjd a-kassa i socialförsäkringsutredningen. Camilla Svensk

I går rapporterade flera medier att Socialförsäkringsutredningen kommer att rekommendera ett höjt a-kassetak när utredningen presenteras den 2 mars.

Det tidigare så hårdnackade motståndet från moderaterna skulle enligt flera källor ha vänt. Regeringen skulle därmed se ut att få ett tungt stöd när förslaget från i höstas läggs fram ånyo i vårens budget.

Men i dag kommenterar moderate Johan Forsell, vice ordförande i socialförsäkringsutskottet, medieuppgifterna om att blocken skulle vara eniga i frågan om a-kassan som direkt felaktiga:

- Beskrivningarna om att höja taket i a-kassan och den här indexeringen är inte prioriterat enligt moderaterna, och den uppfattningen har vi haft väldigt länge. Och det är inget vi ändrar på genom en utredning, utan det är moderaternas hållning, säger han till TT.

Från moderat håll ser man utredningen som en principiell utredning, snarare än skarpa och finansierade reformförslag, menar han.

Socialförsäkringsutredningen är enligt flera källor klar, men den kommer inte att publiceras förrän den 2 mars. Först då blir det klart vad utredningen faktiskt rekommenderar. Sedan ska regeringen återkomma med sitt förslag om höjt a-kassetak och budgeten ska gå igenom.

Taket i a-kassan har inte höjts på 15 år, till stor del på grund av ett hårdnackat motstånd från moderaterna. Förre finansministern Anders Borg har flera gånger upprepat att ett höjt a-kassetak skulle minska incitamenten att söka och ta jobb. En inställning de mindre allianspartierna inte har stått bakom. Såväl FP som C och KD vill höja taket i a-kassan och även införa en allmän försäkring, och i KD:s fall obligatorisk.

I tidningen Fokus rapporterades i går att moderaterna nu dock vänt och valt att gå med på att justera upp taket i a-kassan för varje år, vilket fick TCO:s ordförande Eva Nordmark att torsdagskvällen jublande konstatera att politikerna lyssnat på TCO:s förslag.

- Jag är mycket glad att politikerna har lyssnat på de förslag som TCO lämnade redan 2013. På så sätt stärker man omställningsförmågan på den svenska arbetsmarknaden, sa Eva Nordmark till TV4 Nyheterna i går kväll.

Redan 2013 la TCO fram sitt förslag om en reformerad socialförsäkring, där bland annat a-kassan skulle jämställas med nivån i sjukförsäkringen och sedan räknas upp årligen i relation till prisbasbeloppet. Det förslaget tycks alltså ha hörsammats i utredningen (se faktaruta), men om det blir verklighet är ännu oklart.

Cecilia Fahlberg, Unionens ordförande, är det för tidigt att glädjas åt ett höjt tak i a-kassan?

- Det viktiga nu är att vi från Unionens sida fortsätter att föra fram de förändringar som vi anser är nödvändiga för att de ska leda till kloka beslut från utredningens sida och i den fortsatta politiska processen.  Men det vore önskvärt och väldigt bra om utredningen faktiskt kommit fram till förändringsförslag och som sedan också kan omsättas i skarpa politiska beslut.

Kommer Unionen att agera på något sätt i den här frågan under våren?  

- Vi har sedan tidigare fortlöpande kontakter både med regeringen och oppositionen i dessa och andra frågor som är viktiga för Unionens medlemmar och det fortsätter vi givetvis med. Så sent som denna vecka hade jag ett mycket bra möte med socialförsäkringsminister Annika Strandhäll, där jag lyfte fram Unionens syn på de frågor som är aktuella, däribland denna.

Reaktioner på Twitter:

Ny a-kassa

TCO:s förslag till ny a-kassa: 

  • Takbeloppet för a-kassan bör höjas till samma nivå som sjukförsäkringen (7,5 prisbasbelopp)
  • A-kasseavgiften bör vara max 150 kr/månad och medlemsavgifter bör finansiera max 20 procent av försäkringen
  • Alla som har inträtt på arbetsmarknaden ska ha rätt till grundläggande ersättning
  • Ett nytt studerandevillkor som ger möjlighet att söka jobb inom det område man utbildat sig för i 3 månader
  • Ej obligatorsk a-kassa


Socialförsäkringsutredningens förslag, enligt uppgift till tidningen Fokus:

  • Årlig uppjustering av a-kassetaket
  • Arbetsvillkoren förändras så att även de som inte arbetat minst 80 timmar/månad omfattas
  • Grundersättningen förändras för att omfatta fler
  • Maxtiden för a-kassa blir 5 år istället för dagens 300 dagar

 

TCO/Fokus

Gabriella Westberg
[email protected]