Hoppa till huvudinnehåll
A-kassa

Eva Nordmark: "Saknas stöd för höjning av a-kassan"

Intervjun med Eva Nordmark gjordes den 25 februari, före coronakrisen.

Arbetsmarknadsminister Eva Nordmark (S) anser att staten måste ta ett större ansvar för a-kassan. Hon vill bland annat att taket i försäkringen höjs.
Kamilla Kvarntorp, David Österberg Publicerad 25 mars 2020, kl 11:54
Stina Stjernkvist/TT
Arbetsmarknadsminister Eva Nordmark säger att Socialdemokraterna vill höja taket i a-kassan. Stina Stjernkvist/TT

Artikeln skrevs före coronakrisen. Den 30 mars presenterade regeringen och samarbetspartierna ett krispaket, som bland annat innehåller tillfälliga förändringar av a-kassan för att dämpa coronapandemins effekter på arbetsmarknaden.

Läs mer: Fler ska få mer i a-kassa

Bör taket i a-kassan, på 25 025 kronor, höjas?
– Jag ser ett behov av att på sikt höja taket på a-kassan och på partikongressen 2019 tog Socialdemokraterna ställning för att taket ska höjas. 

Läs mer: M och KD vill sänka taket i a-kassan

Varför är det viktigt att taket i a-kassan höjs?
– Det är jätteviktigt att arbetslöshetsförsäkringen ger den enskilda trygghet mellan jobb. För legitimiteten är det viktigt att löntagarna kan vara trygga med att det finns en försäkring som tryggar deras inkomst om de blir av med jobbet. Det är också viktigt för svensk omställningsförmåga och konkurrenskraft.

Vilket ansvar har Socialdemokraterna för att taket i a-kassan är så pass lågt?
– Vi tar ansvar. Vi höjde taket kraftigt under förra mandatperioden, från 18 700 kronor till 25 025 kronor. Vi ser behovet av att öka taket ytterligare men kan konstatera att det i dagsläget saknas stöd i riksdagen för det.

Läs mer: Allvarliga följder när arbetslösheten stiger

Är det rimligt att inte ens två av tio av de arbetslösa tjänstemännen får 80 procent eller mer av sin tidigare inkomst i a-kassa?
– Tjänstemannagrupperna har en bra trygghet genom kollektivavtal och genom att det finns inkomstförsäkringar i väldigt många fackförbund. Men det är problematiskt att många andra löntagargrupper inte omfattas tillräckligt bra av skyddet i arbetslöshetsförsäkringen.

Är det fackens uppgift att se till att medborgarna får en rimlig ersättning när de blir arbetslösa?
– Det är positivt att facken, och även arbetsgivarna genom kollektivavtalsdelen, tar ett väldigt stort ansvar för den här typen av ekonomisk trygghet. Men vi ska inte vara helt beroende av det. Arbetslöshetsförsäkringen ska vara en försäkring som sedan parterna eller facken kan bygga vidare på om de vill. Det är en balansgång hur stort ansvar staten, parterna och de enskilda fackförbunden ska ta. Jag menar att staten måste leverera bättre.

Hur ser du på att hälften av dem som får försörjningsstöd får bidraget enbart därför att de är arbetslösa?
– Man ska inte behöva vara beroende av socialbidrag om man är i arbetslivet och har arbetat. Kvalifikationsreglerna har blivit väldigt tuffa genom åren.

I maj presenteras en utredning om a-kassan. Varför tillsattes den?
– Genom utredningen vill vi se på vilket sätt fler kan omfattas av den trygghet som arbetslöshetsförsäkringen ger. Det handlar också bland annat om att göra försäkringen mer förutsägbar, så att man vet vilket ersättning man kan vänta sig.

Hur ser du på att pengar som betalas in till a-kassan går till annat än till att finansiera arbetslösheten?
– Om det behövs mer i statsbidrag till (arbetslösheten), än vad som har kommit in i form av arbetsmarknadsavgiften och finansieringsavgifterna, skjuter staten till vad som fattas. Om statsbidraget tvärtom understiger de här avgifterna används pengarna för andra ändamål. Det kan man ha synpunkter på. Men det är så det fungerar, och det finns inga planer på att ändra det systemet.

Läs mer: A-kassan har blivit statens kassako

A-kassa

Sveriges a-kassor: "Finns brister i systemet"

Det nya it-systemet på Unionens a-kassa har lett till rekordlånga väntetider för medlemmarna. Serviceorganisationen Sveriges a-kassor, som har samordnat utvecklingen av systemet håller med om att det finns brister.
Lina Björk Publicerad 1 september 2023, kl 06:00
Till vänster Unionens a-kassa, till höger en bunt med internetkablar.
Det nya it-systemet på Unionens a-kassa har lett till att medlemmar fått vänta extra länge på sina pengar. Foto: Ola Rennstam/Colourbox.
Johan Ahlgren
Johan Ahlgren

– Under 2023 gör Sveriges a-kassor förbättringar i systemet, vilka installeras löpande i olika leveranser till a-kassorna, säger kommunikationschefen Johan Ahlgren.

Sedan det nya ärendehanteringssystemet för Våra sidor infördes under hösten 2022 har handläggningen för försäkringsutredarna havererat. Systemet som skulle automatisera arbetsuppgifter har i stället lett till ökad manuell hantering och varje enskilt ärende tar längre tid. Först ut att testa var Unionens a-kassa, som var pilot för projektet. Sedan följde resten av landets 24 a-kassor efter. Resultatet blev långa väntetider för medlemmarna och stressade och pressade handläggare.

– Vi kan konstatera att systemet inte motsvarade a-kassornas förväntningar. Det var fler saker att åtgärda än vi bedömde innan installationen inleddes. Detta har lett till längre väntetider hos ett antal a-kassor, säger Johan Ahlgren.

Unionens a-kassa pilot för projektet

Att det nya systemet infördes var en del i ett utvecklingsprojekt för att kunna administrera arbetslöshetsförsäkringen så effektivt som möjligt. Det påbörjades inte i år utan har pågått under en längre tid. Den senaste veckostatistiken visar att Unionens a-kassa nu har en genomsnittlig handläggningstid på cirka nio veckor, men många har väntat betydligt längre än så.

Tror du att förtroendet för a-kassan urholkas när medlemmar inte får sina pengar?

– Det är klart att det uppstår en besvikelse för enskilda medlemmar som får vänta på sin handläggning. Men om det påverkar förtroendet för a-kassan i stort är för tidigt att svara på, säger Johan Ahlgren.

Under året kommer sex nya leveranser att installeras i det nya ärendehanteringssystemet, något Johan Ahlgren tror ska kunna förbättra situationen för a-kassorna.

–  Behovet av förbättringar var större än vi hade räknat med, men vi ser att de nya leveranserna redan har lett till bättre resultat så jag har goda förhoppningar om året

Sveriges a-kassor

Sveriges a-kassor är en service- och intresseorganisation som bland annat stöttar Sveriges 24 a-kassor med IT-utveckling, utbildning och kommunikation/opinionsbildning.