Hoppa till huvudinnehåll
A-kassa

Arbetslösa får vänta länge på a-kassa

Anders Lindström har väntat tio veckor på ersättning från Unionens a-kassa, trots att han skickat in alla intyg. Han är kritisk till att kassan inte informerar om de långa handläggningstiderna.
Ola Rennstam Publicerad 18 maj 2020, kl 11:16
Ola Rennstam / Kollega
Antalet inkomna ärenden till Unionens a-kassa har ökat med 300 procent jämfört med motsvarande månader förra året. En av dem som fått vänta länge på ersättning är 61-årige Anders Lindström. Ola Rennstam / Kollega

Under mars och april fick Unionens a-kassa 56 936 fler medlemmar. Sammanlagt har kassan nu 714 000 medlemmar, men då är inte de som tillkommit under maj månad inräknade.

Den enorma tillströmningen har lett till att många arbetslösa har fått vänta länge på att få sin ersättning. En av dem är Anders Lindström i Stockholm. Efter 36 år som ingenjör på Ericsson blev han i vintras uppsagd på grund av arbetsbrist och är nu arbetslös för första gången i sitt liv.

– Jag är inne på min tionde vecka och har skickat in alla begärda intyg. Jag har full förståelse för att det tar längre tid än normalt under nuvarande omständigheter, men jag hade uppskattat någon form av information från a-kassan om hur lång tid handläggningen av mitt ärende kan ta. Hade de sagt tio veckor från början så hade jag accepterat det men det är väldigt frustrerande att det är så tyst, säger han.

På Unionens a-kassa medger man att handläggningstiderna är längre än normalt.

– Vi har fått en ökning av inkomna ärenden med 300 procent jämfört med motsvarande månader förra året. Och den situationen är vi inte bemannade för. Nu försöker vi rekrytera, det är en utmaning att lära upp nyanställda när alla medarbetare jobbar hemma men vi jobbar aktivt med den frågan, säger Harald Petersson, chef för Unionens a-kassa.

Han påpekar att en utdragen handläggning inte enbart beror på kassans höga belastning på grund av coronapandemin. Andra faktorer som gör att det kan dra ut på tiden är att den arbetslöse måste inkomma med arbetsgivarintyg, vilket kan vara extra utmanande för tillfället.

Läs mer: Ökat fusk med a-kassa

– Det är främst ärenden som är komplicerade där det krävs flera intyg från arbetsgivare som tar längre tid. Även för företagare och personer med oklara anställningsförhållanden tar ärendena längre tid, säger Harald Petersson.

Hur lång tid tar handläggningen av ett ärende i genomsnitt?
– Ett ärende som är komplett med ett korrekt ifyllt arbetsgivarintyg går fort att hantera. Från anmälan på Arbetsförmedlingen till första utbetalning tar det i normala fall fyra veckor, i nuläget kan det ta någon vecka till. I många fall måste arbetsgivarintyget kompletteras, vi rekommenderar därför att man använder tjänsten arbetsgivarintyg.nu för ett korrekt ifyllande.

Vad vill du skicka för budskap till alla som sitter och väntar på att få sin ersättning?
– Vi har förståelse för frustrationen. Men vi gör precis allt vad vi kan för att hantera de här volymerna för att skapa så normala handläggningstider som möjligt. Vi tillför resurser och kommer jobba mer än normalt under sommarperioden.

Det beskedet är ingen större tröst för Anders Lindström som är 61 år och planerar att arbeta åtminstone fem år till.

– Besparingarna räcker inte hur länge som helst, räkningarna kommer ändå och mat måste man ju äta, säger han.

A-kassa

Unionens a-kassa tillbaka på normala väntetider

Medlemmar i Unionens a-kassa har fått vänta länge på ersättning det senaste året. Nu har man jobbat ikapp.
Lina Björk Publicerad 20 november 2023, kl 14:15
Till vänster fasadskylt till Unionens a-kassa, till höger en hand som håller i ett stoppur.
Tidigare i år hade Unionens a-kassa längst väntetid av alla a-kassor. Då var väntetiden för att få besked om ersättning 10 veckor - nu är den 5 veckor. Foto: Ola Rennstam/Colourbox.

Först var det en cyberattack, sedan ett ärendehanteringssystem som krånglade. Efter sommaren låg Unionens a-kassa rejält efter i handläggningstider och utbetalningar, vilket Kollega tidigare rapporterat om

Till slut ryckte a-kassornas tillsynsmyndighet IAF ut och startade ett ärende kring väntetiderna med ultimatumet: få ner handläggningstiderna till fem veckor innan december är slut, annars kan statsbidraget helt eller delvis dras in. Och enligt IAF: s senaste statistik har man lyckats med det. Den genomsnittliga väntetiden för att få besked om ersättning är nu fem veckor, att jämföra med 10 veckors väntetid efter sommaren. 

Samarbete och övertid lösningen

Enligt kassaföreståndaren Harald Peterson handlar resultatet dels om att handläggarna jobbat mer, dels tydliga veckomål och uppföljningar.

Harald Peterson
Harald Peterson Mattias Lindbäck

– Vi har jobbat mer men har också lagt in två återhämtningsveckor. Sedan har vi fått visst stöd från andra a-kassor, vilket har underlättat, säger han. 

Tidigare har medlemmar haft svårt att nå a-kassans handläggare då man endast haft en timmes telefontid per dag. 

Kommer medlemmar att kunna nå sina handläggare nu? 

–  Vi jobbar långsiktigt och bygger nu vidare för att bibehålla ett stabilt arbetsläge och där vi också kan stärka tillgängligheten.