Annons
Annons
 • Foto: Christine Olsson/TT

Unionen vill se enklare regler för sjukskrivna

Publicerad 10 mars 2020, kl 10:40

Att jobba fler timmar ena dagen och färre andra dagar kan vara ett bra sätt att komma tillbaka efter en sjukskrivning. Men det kan också innebära indragen sjukpenning på grund av Försäkringskassans regler. Något Unionen vill ändra på.

Att vara sjukskriven på deltid och arbeta deltid är ofta en bra form av rehabilitering. Grundprincipen är att du ska arbeta lika många timmar varje dag, men den lösningen passar inte alla. Om du exempelvis varit sjukskriven för stressrelaterade besvär kanske vissa arbetsuppgifter kräver mer återhämtning än andra. Då kan det passa bättre att arbeta en hel dag för att sedan vila en dag mellan arbetsdagarna.

Läs mer: Sjukskriven ingenjör fick rätt mot Försäkringskassan

– Många av våra medlemmar är sjukskrivna på grund av psykisk ohälsa och där ser vi att det kan vara bättre att ha mer flexibla arbetstider och jobba mer en dag för att få tid för återhämtning. Då orkar man vara deltidssjukskriven, säger Kerstin Burman, förbundsjurist på Unionen.

Det finns dock möjlighet att göra avsteg från huvudregeln. Om det är medicinskt motiverat kan en läkare beskriva hur sjukdomsbilden ser ut och varför rehabiliteringen skulle tjäna på att arbetstiden förläggs på annat sätt.

– Syftet är ju att ta tillvara på arbetsförmågan och deltidssjukskrivning kan vara ett bra sätt att göra det, säger Kerstin Burman.

Sjukförsäkringen har varit under lupp en längre tid och har från fackligt håll fått kritik för att vara både rättsosäker och otydlig. Regeringen beslöt sig därför för att se över regelverket och presenterade för några veckor sedan en rad förlag om hur rätten till sjukpenning ska prövas. Den 30 april kommer ett nytt delbetänkande, som ska handla om deltidssjukskrivning. Unionen ser gärna att den innehåller förslag om lättnader.

– Vi vill se en flexiblare lösning kring hur man får förlägga sin arbetstid utifrån sitt mående men också utifrån vad arbetsuppgifterna tillåter. Det vill säga att du kan jobba en del av en dag eller endast vissa dagar i veckan utan att riskera att få sjukpenningen indragen. Flexibiliteten ska helt ta sikte på att främja rehabiliteringen och inte ses som en möjlighet för arbetsgivaren att förlägga arbetstiden på ett sätt som passar verksamheten.

En annan problematisk regel för sjukskrivna är att du ska jämföras mot ditt ordinarie arbete i sex månader och i vissa fall, när det är medicinsk motiverat, i upp till tolv månader. Om Försäkringskassan därefter anser att du klarar av ett annat jobb än ditt ordinarie, så blir du av med sjukpenningen. Men många sjukskrivna trappar upp arbetstiden stegvis under lång tid.

– Det är en fråga som hänger ihop med deltidssjukskrivning. Vi vill att det ska bli lättare att jämföras mot sitt ordinarie arbete under en längre tid så det finns utrymme för rehabilitering. Då har du en större möjlighet att komma tillbaka, säger Kerstin Burman.

Lediga jobb
 • Läs även...

  För lång väntan - fick rätt mot Försäkringskassan

  Närmare ett år. Så lång tid tog det för Försäkringskassan att fatta slutligt beslut om en Unionenmedlem skulle få sjukpenning eller inte. Oacceptabelt, skriver myndigheten om sin egen handläggning som JO-anmäldes.

 • Läs även...

  Större rättssäkerhet för sjukskrivna

  Nu har Försäkringskassan fått i uppdrag att åtgärda brister i handläggningen av sjukpenningärenden. Bra, men inte tillräckligt, tycker Unionen som vill se mer långtgående förändringar på sikt.

 • Läs även...

  Mildare regler för sjukpenning

  En inställd operation på grund av coronautbrottet ska inte leda till indragen sjukpenning. Det är Försäkringskassan och regeringen överens om. Bra, men inte tillräckligt anser Unionen.

 • Läs även...

  Kvinnor mer drabbade av "zoomtrötthet"

  Kvinnor drabbas i högre utsträckning än män av så kallad ”zoom-trötthet”. I en studie uppger en av sju att de blir trötta av videomöten.

 • Läs även...

  Chefen kan också må psykiskt dåligt

  Vågar du som chef berätta om dina egna upplevelser av utbrändhet och depression? Eller håller du det hemligt av oro för att du skulle framstå som svag?

 • Läs även...

  Chef med psykisk ohälsa

  Att visa sina svagheter inför medarbetarna kan stärka ledarskapet. Det menar Linnea Björnstam, chef på Finansförbundet, som tagit sig igenom både utmattning och depressioner – och valt att vara öppen med sin problematik.