Hoppa till huvudinnehåll
Söka jobb

Var beredd att prata dåliga sidor på jobbintervjun

Vilka är dina svaga sidor? Under anställningsintervjuer dyker nästan alltid den frågan upp och då gäller det att hålla tungan rätt i mun.
Johanna Rovira Publicerad 20 januari 2022, kl 06:00
Kvinna och man under arbetsintervju.
Hur ska man svara på frågan om svaga sidor under jobbintervjun? Foto: Shutterstock

Jag är lat, lömsk och lika tålmodig som en hungrig tvååring i en godisbutik. Kan man svara så på frågan om vilka som är ens sämre egenskaper? Ja, det är i alla fall bättre än att inte svara alls på frågan, som med stor säkerhet kan dyka upp under en anställningsintervju, hävdar experterna.

Rekryteringskonsulten Camilla Engström ställer alltid den frågan, om än omformulerad.

– Ingen vill ju framstå som dålig, så jag vänder på det för att inte kandidaten ska känna sig ansatt och frågar: Vilka sidor du behöver förbättra och utveckla.

Ingen förbättringspotential

Det har hänt att kandidater har svarat att de inte har några saker de behöver förbättra och då drar Camilla Engström öronen åt sig. Samma sak gäller om den jobbsökande svarar: Jag vet inte.

– Att svara att man inte har något man behöver utveckla tyder på dålig självinsikt, alla har sidor som inte är lysande. Det är ingen nackdel att ha utvecklingsbara egenskaper. Att svara: Jag vet inte, visar att man inte har förberett sig.

Frågan på väg bort?

Hon menar att alla bör förbereda sig på att frågan om negativa sidor kommer upp i någon form under en anställningsintervju, liksom frågan vilka som är ens goda sidor (som vissa kandidater kan ha ännu svårare att svara på). Men det är inte lika tvärsäkert att den dyker upp som det var tidigare. Det händer mycket inom rekrytering och intervjusammanhang nu, enligt Camilla Engström och många har plockat bort frågan om negativa sidor ur sitt frågebatteri.

– Jag vet inte om den är relevant, men jag har den kvar för om kandidaten går vidare vill jag dubbelkolla med referenterna och se om den sökande har självkännedom.

Vad är ett bra svar?

Hennes bästa tips är att man svarar ärligt – ingen egenskap är enligt henne helt diskvalificerande, man kan vrida och vända på både bra och dåliga sidor beroende på vilket jobb man söker. Otålighet till exempel, som är Camilla Engströms egen akilleshäl, kan mycket väl vändas till något bra, exempelvis att man är snabb och får saker ur händerna.

Saknar man de facto självkännedom kan man lyfta de egenskaper eller förbättringspotentialer som dök upp under sitt senaste utvecklingssamtal. Men försök att skilja mellan egenskaper och kunskaper – att man är dålig på Excel är till exempel ingen egenskap.

– Jag har aldrig studsat till över något svar på just frågan om utvecklingsbara egenskaper. Och gud så trist det vore om alla var perfekta, säger Camilla Engström.

Söka jobb

Experter sågar håranalys vid drogtest på jobbet

För att få jobb på Vattenfall måste du avstå hundra hårstrån till drogtest. Metoden är ifrågasatt eftersom andras droganvändning kan upptäckas i ditt hår.
Johanna Rovira Publicerad 16 november 2023, kl 06:06
Till vänster en kvinna som klipper sitt eget hår. Till höger en person som tar kokain.
Allt fler svenska företag drogtestar sina anställda. Bland annat genom håranalys. Men experter menar att metoden är osäker och att andras droganvändande kan hittas - i ditt hår. Foto: Claudio Bresciani/TT.

Allt fler arbetsgivare drogtestar sina anställda. Företagshälsan Avonova konstaterade att antalet slumpmässiga drogtester var 50 procent fler 2022 än året dessförinnan. Testerna görs inte bara på säkerhetsklassad personal – på till exempel Vattenfall testas samtliga redan innan de kommer i fråga för jobbet.

Fredrik Sparring. Foto: Sarah Saverstam.

Som ett led i rekryteringen på Vattenfall måste varje sökande innan de får jobbet, besöka företagshälsovården för att lämna ifrån sig en tuss hår. I runda slängar runt hundra hårstrån kapade nära skalpen. Är man skallig eller har rakat huvudet hämtas håren från andra delar av kroppen, förklarar Fredrik Sparring, på Avonova. Han är så kallad MRO-läkare (Medical review officer)  utbildad och certifierad för att undersöka och bedöma resultaten av drogtester.

–  Det är ett vanligt bekymmer för män i viss ålder. Då får man leta kroppshår på andra lokaler – bröst, armhåla, skägg, förtydligar han, och tillägger att håranalys inte ingår i Avonovas tjänsteutbud, säger Fredrik Sparring

Det finns nackdelar med denna metod för att undersöka drogbruk, menar Fredrik Sparring. Det funkar exempelvis inte så bra om man blekt, färgat eller permanentat håret.

– Om man tvättar håret väldigt ofta eller simtränar kan det också påverka så att droger inte upptäcks i analysen.

Droger i omgivningen sätter sig i håret

Olof Beck. Foto: Pax Engström Nyström.

Men metoden kan ge felaktiga positiva utslag också. Om man vistats i miljöer där andra tagit droger kan drogerna penetrera hårstråna. Den amerikanska federala polisen, FBI, upphörde under 2000-talet att använda hårstråanalys för kokain som bevismaterial, enligt Olof Beck, professor i analytisk toxikologi och farmakologi.

– Man kan ifrågasätta håranalys som företeelse eftersom spåren av drogen kan komma från omgivningen. Då faller bevisvärdet, säger Olof Beck.

Han har arbetat med droganalyser i trettio år och är skeptisk till användningen av håranalyser som testmetod i arbetslivet.   

– Min röda tråd i forskningen är att det inte ska förekomma utrymme för några tveksamheter. Jag skulle säga att håranalyser är tveksamma.

Olika tester ger olika resultat och en del test kan vara direkt farliga

Hårmetoden visar också om du har tagit droger upp till tre månader tillbaka i tiden, men inte om du använt droger under närtid, eftersom hår växer sakta. Kroppshår växer ännu långsammare.

– Var och en har rätt att göra som de vill, men det förekommer en hel del oseriösa tester. Man kan fundera över vad arbetsgivaren har för rätt att titta flera månader tillbaka i tiden, säger Olof Beck.

Val av test viktigt

Även Peter Munck af Rosenschöld, vd på branschorganisationen Sveriges företagshälsor, har synpunkter på håranalyser.

–  Det är viktigt att de tester som används är kvalitetssäkrade, passar för användning i arbetlivet och stödjer den policy som ska finnas på området.

Peter Munck af Rosenschöld.

Både han och Olof Beck är ense om att drogtester i arbetslivet behövs och att frågan om drogtester numera är okontroversiell så länge testerna utförs på rätt sätt. Den säkerhetskedja som finns beskriven i Sveriges företagshälsors guide om alkohol- och drogkontroll måste följas till punkt och pricka så att proven varken kan manipuleras eller feltolkas, menar de.

– Om det görs enligt regelboken funkar det, men det är inte alla ställen som följer regelboken, säger Olof Beck.

–  Olika tester ger olika resultat och en del test kan vara direkt farliga, säger Peter Munck av Rosenschöld och syftar främst på snabbtester, som ofta ger helt felaktiga resultat, såväl falskt negativs som falskt positiva och som används av en del arbetsgivare.

TCO vill se ny integritetslag

Magnus Lundberg.

Magnus Lundberg, jurist på centralorganisationen TCO är kritisk till generella drogtester i arbetslivet. TCO har under många år drivit frågan om behovet av lagstiftning om integritet i arbetslivet. Trots flera utredningar har det dock inte blivit någon ny lag.  

–  Jag tycker inte drogtester har blivit en icke-fråga, tvärtom tror jag att det är fler som uppmärksammar integritetsfrågorna som helhet i dag än för något decennium sen. Men vi upplever att integritetsfrågan inte är högaktuell för så många politiker.

Han är förvånad över att Vattenfall testar så brett, alltså även kräver tester av de som söker icke-säkerhetsklassade jobb på företaget.

–  Jag har svårt att tro att det är rimligt att drogtesta alla. Möjligen om man har ett arbete där man av säkerhetsskäl inte ska vara drogpåverkad. Men är det relevant att testa den som jobbar med administration till exempel? Vad är det reella behovet av ett sådant test? Det finns en del frågetecken här.  

Vattenfall bekräftar drogtest

Vattenfall har bekräftat att drogtester görs före all extern nyanställning, alltså inte bara säkerhetsklassad personal, men har inte velat räta ut några frågetecken om drogtester genom att svara på frågor. De hänvisar enbart via mejl till sin policy om en alkohol- och drogfri arbetsplats.

Frågan hur många som riskerar att ratas på felaktiga grunder, för att de använt någon annans hostmedicin när de varit sjuka eller exponerats för droger i länder där de är lagliga, förblir därför obesvarad.

– Om någon kommit ur sitt drogbruk och ska söka jobb kan det ju bli svårt. Det tar minst tre månader innan droger försvinner ur håret och under den tiden kan det bli svårt att få ett arbete om kravet är ett negativt drogtest i hår, säger Fredrik Sparring på Avonova.