Hoppa till huvudinnehåll
Socialförsäkring

Familjeveckan: Arbetsgivare kritiska till mer ledighet

Familjeveckan är en dålig idé. Den gör det svårare för arbetsgivare att planera verksamheten och leder till färre arbetade timmar, enligt flera remissvar. Men fackförbunden är positiva.
David Österberg Publicerad 11 februari 2021, kl 15:35
Colourbox
Varje förälder med barn mellan fyra och 16 år ska få fem dagar att använda för att vara ledig från jobbet. Colourbox

Familjeveckan ska göra det enklare för föräldrar att kombinera jobb och familjeliv och minska deltidsarbetet. Varje förälder med barn mellan fyra och 16 år ska, när veckan är fullt utbyggd, få fem dagar att använda för att vara ledig från jobbet. Ledigheten får tas ut när förskolan eller skolan är stängd, exempelvis vid lov eller studiedagar.

Regeringen anser att familjeveckan underlättar för föräldrar, ger barnen bättre uppväxtvillkor och ökar jämlikheten. Men alla håller inte med. Arbetsgivarorganisationen Svenskt Näringsliv avstyrker förslaget i sitt remissvar. Organisationen anser att föräldraledigheten ska koncentreras till när barnen är små. En förlängd och spridd ledighet försvårar arbetsgivarnas planering, enligt Svenskt Näringsliv.

Läs mer Debatt: Skrota idén om familjevecka

Organisationen anser inte heller att familjeveckan främjar föräldrarnas arbetande. Sverige behöver fler, inte färre, arbetade timmar, enligt remissvaret.  

Den bilden delas av organisationen Företagarna. I remissvaret står att familjeveckan förstärker Sveriges kompetensbrist och att kostnaden inte motiveras av effekten. Företagarna tycker också att det är fel att socialförsäkringen används för att åtgärda bristande jämlikhet ”för arbetande föräldrar vars arbetsvillkor varierar.”.

Familjeveckan får också kritik från forskarhåll. IFAU, Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering, tror inte att den kommer att leda till ökad jämlikhet eller minskat deltidsarbete för kvinnor. IFAU anser inte heller att det framgår på vilket sätt familjeveckan leder till förbättrade uppväxtvillkor för barn.

Fackförbunden är positivare

Tjänstemannaorganisationen TCO, där Unionen ingår, skriver att det finns ett stort behov av en reform som underlättar livspusslet. Organisationen tycker också att det är bra att dagarna är individuella eftersom det gynnar ett jämställt föräldraskap. TCO anser dock att dagarna borde utgå per barn och inte per förälder så att föräldrar med många barn får flera dagar. Enligt TCO är det stressigare att ha många barn än att ha ett.

Även Landsorganisationen LO gillar familjeveckan. Organisationen anser att den gör det lättare att kombinera arbete och familj. Enligt LO har deras medlemmar ofta litet inflytande över sina arbetstider och har svårare att spara föräldradagar än andra föräldrar.

Många utvecklingssamtal kvar

Akademikernas centralorganisation, Saco, tillstyrker också förslaget. Familjeveckan underlättar för föräldrar, särskilt för ensamstående. Organisationen tycker att det är särskilt positivt att även föräldrar till barn som fyllt åtta kan ta ledigt eftersom barnen har många skolår ”och därmed även många utvecklingssamtal, kvar”.

Familjeveckan ska införas i omgångar från den 1 april nästa år. I ett första steg får varje förälder mellan en och tre lediga dagar, beroende på hur svensk ekonomi påverkas av coronakrisen. Fullt utbyggd ska den ge fem lediga dagar åt varje förälder. Ersättningen ska beräknas på samma sätt som vid vård av barn, vab.  

David Österberg
David Österberg
[email protected]