Hoppa till huvudinnehåll
Sjukförsäkring

Kraftig minskning av godkända arbetssjukdomar

För tredje året i rad ökar risken att drabbas av en allvarlig arbetsolycka på svenska arbetsplatser. Många olyckor anmäls och godkänns, men arbetssjukdomarna är svårare att bevisa. 80 procent färre fick sin arbetssjukdom godkänd 2012 jämfört med 2003.
Lina Björk Publicerad 16 maj 2014, kl 12:19

Enligt en ny rapport från AFA försäkring fortsatte antalet godkända arbetsskador att öka från den historiskt låga nivån för 2009. Även de allvarliga arbetsolycksfallen ökade, men siffrorna är inte endast dystra.

- En del av förklaringen till ökningen  kan vara att arbetsmarknadens parter har genomfört villkorsförbättringar och belyst frågan mycket genom kampanjer om försäkringen i media. Och vi har numera en digital anmälan om gör administrationen för den försäkrade lättare, säger Michel Normark som är chef för analys och försäkringsvillkor på AFA Försäkring.

En trend som går åt motsatt håll gäller arbetssjukdomarna. 2003 godkändes totalt 1 465 arbetssjukdomar varav 1 119 anmälningar var från män. Nio år senare godkändes endast 269 och även här var merparten män. Bullerskador, hörselnedsättning och tinnitus tillhörde de vanligaste diagnoserna bland män. Bland kvinnor fick flest med en hudsjukdomsdiagnos sin skada godkänd.

Risken för att skada sig på jobbet skiljer sig stort i landet. I Värmland, Norrbotten och Gävleborgs län löper man störst risk att råka ut för en olycka på jobbet. Risken är minst i Stockholm.
- Skillnaderna mellan länen kan delvis förklaras av skillnader i näringslivsstrukturen. Det jobbar mer tjänstemän i storstadsregionerna som har en lägre risk att skada sig på jobbet än de traditionella arbetaryrkena, säger Michel Normark.

Även antalet personer som är långvarigt sjuka har ökat med åren visar rapporten. De två vanligaste diagnoserna för långa sjukskrivningar är muskelsjukdomar och psykiska besvär så som depression, reaktion på svår stress och ångest.

Fakta

Godkända arbetsolyckor
2003: 27 036
2004: 26 648
2005: 27 196
2006: 27 892
2007: 28 993
2008: 26 179
2009: 20 846
2010: 27 386
2011: 35 340
2012: 39 720

Godkända arbetssjukdomar:
2003: 1465
2004: 1211
2005: 877
2006: 754
2007: 595
2008: 568
2009: 501
2010: 483
2011: 369
2012: 269