Hoppa till huvudinnehåll
Mångfald

De vann Unionens mångfaldspris

Svenska Amerikansk Fotbollförbundet har utsetts till 2017 års hbtq-vänligaste arbetsplats och fick under den gångna Pride-veckan Unionens mångfaldspris. Motiveringen är att förbundet på ett föredömligt sätt arbetat med att främja lika rättigheter och möjligheter oavsett sexuell läggning, könsidentitet och könsuttryck.
Publicerad 7 augusti 2017, kl 10:57
Mikael Lund/Unionen
Svenska Amerikansk Fotbollförbundet vann Unionens mångfaldspris i förra veckan. Mikael Lund/Unionen

– Svenska Amerikansk Fotbollförbundet går i bräschen genom att vara det första idrottsförbundet i världen att hbtq-certifiera sig. De bidrar till att skapa en positiv utveckling inom rörelsen som vi på Unionen vill uppmärksamma och sprida kunskap om, säger Peter Hellberg, Unionens förste vice ordförande.

Han påpekar att Unionen har följt debatten om hbtq-personers upplevelser av exkludering och stigmatisering inom idrottsvärlden.

– Vi anser att det är mycket angeläget att alla har samma möjligheter att utöva idrott och på så sätt främja en god hälsa och känna sig som en del av den gemenskap som idrotten erbjuder, påpekar Peter Hellberg.

Mångfaldspriset har delats ut sedan år 2011. Några av de tidigare pristagarna är Sodexo, Ving och Nordic Choice Hotels.

Unionen verkar för ett inkluderande arbetsliv och har tagit fram checklistor till arbetsplatser så att de kan verka för en mer hbtq-vänlig arbetsmiljö. Förbundet uppmärksammar också behovet av ett systematiskt arbete med aktiva åtgärder enligt diskrimineringslagen och tar fram vägledningar för förtroendevalda.

Läs mer: Succé för Unionen på årets Pride

För Svenska Amerikansk Fotbollförbundet är Unionens mångfaldspris ett kvitto på att man är på rätt väg.

– Dessutom får vi en chans vara en förebild för arbetsplatser i allmänhet och idrotten i synnerhet. Priset är en puff framåt, säger Henric Hedberg, ansvarig för mångfaldsfrågor för Svenska Amerikansk Fotbollförbundet

Ni är världens första hbtq-certifierade idrottsförbund och har även tagit fram en så kallad genderpolicy. Vad innebär det?
– Att alla våra 4 200 aktiva spelare har samma premisser oberoende av upplevd könsidentitet. Genderpolicyn är ett resultat av den hbtq-certifiering som vi genomförde under 2016. Vi genomförde certifieringen tillsammans med RFSL (Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas, transpersoners och queeras rättigheter) efter rekommendation från Riksidrottsförbundet.

Hur kom det sig att ni började med certifieringen?
– Vi är en liten idrott som samtidigt kräver många utövare. Ett lag kan bestå av 40-50 spelare. Att vara hbtq-certifierade och inkluderande är också ett sätt att locka nya personer till sporten.

Hur ni några planer på att ta arbetet med hbtq-frågor vidare?
– Ja, på idéstadiet finns en tanke på en diskussion i förbundsstyrelsen om hur vår genderpolicy och hbtq-certifiering kan bli en förebild och spridas till länder som USA, Mexiko och Kanada där amerikansk fotboll är stor.

Vad hoppas du för framtiden i Sverige?
– Att fler idrottsförbund tar frågan vidare och liksom vi blir hbtq-certifierade.

Gertrud Dahlberg
[email protected]

Video

Sex landslagsspelare diskuterar inkludering.