Hoppa till huvudinnehåll
Lön

Så höjer du en låg ingångslön

Irriterad över att du inte såg till att få en bättre lön innan du skrev på? Här är tips på hur du i efterhand kan höja lönen - utan att byta jobb.
Anita Täpp Publicerad 25 januari 2023, kl 06:00
Tre staplar med svenska mynt i olika höjd. Lägst till vänster, näst högst i mitten och högst stapel mynt till höger.
Begär alltid en högre lön än vad du förväntar dig, så ökar chansen att du lämnar förhandlingen nöjd. Foto: Henrik Montgomery/TT.

Om du efter en tid på din nya arbetsplats upptäcker att du har fått för låg ingångslön är ett vanligt råd att man måste byta arbetsgivare för att höja lönen.

Men så behöver det inte vara, menar Molly Adler Bergman, facklig rådgivare på Unionen.

Molly Adler Bergman.

– Om man trivs i övrigt kan det ändå vara värt att kämpa för att få upp lönen där man är. Även om det är svårare så är det absolut möjligt, säger hon.

Börja med att ta kontroll över situationen genom att boka in ett lönesamtal med din chef och då vara tydlig med att du är missnöjd med din lön.

– Då är det viktigt att man verkligen har förberett sig inför den här nödvändiga diskussionen och förhandlingen, säger Molly Adler Bergman.

Sätt upp en målbild

I det ingår exempelvis att gå igenom lönestatistik, som de marknadslöner som går att se på Unionens webbplats. Om det finns en Unionenklubb på arbetsplatsen kan den också ha intern lönestatistik.

– Sätt sedan upp en målbild för hur hög lön du bör ha och bestäm vad du minst ska ha för att känna dig nöjd, säger Molly Adler Bergman.

Viktigt inför lönesamtalet är också att tänka igenom vad du kan lyfta fram när det gäller dina prestationer, erfarenheter och kompetenser och hur det ska presenteras för chefen. Liksom att du har väl grundade argument för varför du bör premieras med en högre lön, så att du kan visa att du är bra på det du gör och vad du har bidragit med.

För att förbättra utsikterna för att få gehör för en lönehöjning är det också viktigt att vara taktisk, som att välja rätt tid för lönesamtalet, påpekar Molly Adler Bergman.

”Fråga vad du behöver göra för att få upp lönen”

– Ett perfekt tillfälle kan exempelvis vara när det går bra för företaget och ledningen har gått ut med att man ska fira ett nytt säljrekord. Då kan man ju också peka på det och hur man också har bidragit till det goda resultatet.

Innan lönesamtalet bör du också ha tänkt igenom hur du ska förhandla om lönen.

– Ett förhandlingsknep jag brukar tipsa om är att man alltid ska ha en prutmån. Säger att man vill ha 32 000 kronor även om man är nöjd med 30 000, säger Molly Adler Bergman.

Om du inte kommer någonstans med chefen, är rådet att alltid fråga när ni kan diskutera lönen på nytt.

– Om man inte får gehör vid första samtalet ska man också fråga vad man behöver göra för att få upp lönen och kanske sätta upp tre mål. De kan vara både ekonomiska och sociala, högt som lågt - som att man kanske ordnar med en teamaktivitet på jobbet.

Föreslå ett nytt lönesamtal

– -Föreslå då gärna ett nytt lönesamtal om exempelvis tre månader, när du ska ha uppnått de mål ni har kommit överens om. På så vis har du också kilat in en fot innan chefen stänger dörren, så att man kan fortsätta ha den här lönedialogen.

Molly Adler Berman påpekar att kan finnas skäliga löneskillnader, beroende på utbildningsnivåer och tidigare erfarenheter.

– Men om du misstänker oskäliga löneskillnader bör du kontakta Unionens rådgivning för vidare råd och stöd. Då kan det exempelvis vara läge att initiera en lönekartläggning.

Enligt diskrimineringslagen ska alla arbetsgivare göra en lönekartläggning varje år för att upptäcka, åtgärda och förhindra osakliga löneskillnader mellan kvinnor och män.

 

Dina argument för högre lön

  • Visa på dina positiva egenskaper, som att du gärna tar egna initiativ och är social.
  • Ge exempel på hur flexibel och utvecklingsinriktad du är.
  • Berätta om hur du direkt och indirekt bidrar till organisationen. Exempelvis genom din speciella kompetens eller vilken bredd dina arbetsuppgifter har.
  • Lyft fram hur din erfarenhet, kompetens och ditt ansvarstagande är bra för arbetsgivaren.
  • Berätta vilka resultat ditt arbete har bidragit till.
Lön

Tandsköterskor i löneuppror

Tandsköterskorna har fått mer ansvar under åren. Men lönen har inte hängt med. Nu kräver de bättre betalt och en skyddad yrkestitel.
Lina Björk Publicerad 21 mars 2023, kl 14:39
Tandläkarutrustning på en tandläkarmottagning.
I upproret "Löneuppror Tandsköterskor" står ingångslönerna i fokus, men även en skyddad titel för tandsköterskor, vilket skulle kunna höja statusen för yrket Foto: Foto Bertil Ericson / SCANPIX.

Yrket som tandsköterska har förändrats mycket genom åren. I dag arbetar de flesta tandvårdsmottagningar med så kallad delegerad tandvård, det vill säga att vissa behandlingar eller delar av behandlingen utförs av en tandsköterska. Det kan till exempel vara att ge bedövning, röntga, polera och göra provisoriska fyllningar.

Men trots att ansvaret har växt har lönen inte gjort det i samma omfattning. Enligt Unionen ligger lönen för tandsköterskor på mellan 29 000 till 35 000 kronor i månaden, men ingångslönen är betydligt lägre än så och för tandsköterskor som inte jobbar delegerat kan den ligga på cirka 21 000 kronor i månaden.
 

Löneuppror på Facebook

För fyra veckor sedan skapades Facebookgruppen ” Löneuppror Tandsköterskor” som nu har över 3 900 medlemmar.

Liza Löfberg, ordförande för Privata Tandvårdsanställdas Samverkansgrupp inom Unionen.
Liza Löfberg Foto: Privat

– Tandsköterskor lämnar yrket för att det inte går att leva på lönen. Har man gått en YH-utbildning på minst tre terminer och tagit studielån så räknar man med en lön som är rimlig, säger Liza Löfberg, ordförande för Privata Tandvårdsanställdas Samverkansgrupp inom Unionen.

I upproret står ingångslönerna i fokus, men även en skyddad titel för tandsköterskor, vilket skulle kunna höja statusen för yrket. I dag kan en tandläkare ha outbildad personal som utför en tandsköterskas arbetsuppgifter, något som Socialstyrelsen också tillåter.


Inte patientsäkert med outbildad personal

Unionen organiserar 2 500 privatanställda tandsköterskor och förbundet ställer sig också bakom kravet om en skyddad yrkestitel.

–  Under YH-utbildningen, som följer den nationella kursplanen, ingår bland annat anatomi, anestesi, odontologi, oral hälsa, smittskydd och hygien. Vi konkurrerar med personal utan utbildning och lönerna hålls nere när arbetsgivaren kan ta in precis vem som helst och kalla den för tandsköterska. I slutändan är detta inte patientsäkert, säger Liza Löfberg.

Tandsköterskornas avtal går ut i juni. Från och med juli i år kan undersköterskor söka om skyddad yrkestitel, något Liza Löfberg tror kan ge en skjuts fram för tandsköterskornas fråga.

– Vi har jobbat med det här under lång tid och ger inte upp förrän våra tandsköterskor får en skyddad yrkestitel, säger hon.

Tandsköterskeupprorets krav:

  • Ingen tandsköterska ha en lön under 28 000 kronor i månaden
  • En plan för snabbare lönekarriär
  • En skyddad yrkestitel
  • Nationell ingångslön på minst 28 000 kronor i månaden