Hoppa till huvudinnehåll
Lön

5 fällor med bonus

Bonusen är så klart ett välkommet tillskott i plånboken. Men det finns falluckor som man bör vara medveten om för att extrapengarna inte ska bli en bonusfälla.
Niklas Hallstedt Publicerad 12 december 2017, kl 14:05
En femkrona balanserar på en stapel med mynt av annan valör.
Hellre lön än bonus om Unionen får välja. Foto: Fredrik Sandberg/TT

Gärna bonus, men först och främst en bra grundlön. Och ska det finnas en bonus ska alla omfattas. Ungefär så kan man sammanfatta Unionens syn på bonusar och vinstdelningssystem. Med bonusen följer ett betydligt större osäkerhetsmoment än med den fasta lönen.

1. Bonusen är inte reglerad i kollektivavtal utan oftast en ensidig utfästelse från arbetsgivaren. Det innebär att villkoren för den kan förändras eller att den kan dras in. Den är i regel beroende av lönsamheten. Därmed finns en risk att arbetsgivaren försöker få ned siffrorna genom bokslutsdispositioner, exempelvis flytta vinst till andra bolag.

2. Att byta jobb kan straffa sig. Ibland betalas inte bonusen ut till den som slutar före ett visst datum.

3. Villkoren för att få bonus kan vara snåriga och svårtolkade. Målen för att få maximal bonus kan vara så högt ställda att ingen når dem.

4. Det händer att arbetsgivare avsiktligt blandar samman provision med bonus för att minska sina kostnader. Enligt semesterlagen ska all lön som betalas ut till en anställd ge semesterlön, men i praktiken är det många företag som inte betalar semesterlön på bonusen.

5. Den som är chef kan ha en bonus som är baserad enhetens resultat. För den chef som måste anställa personal för att klara en slimmad verksamhet kan det innebära att bonusen försvinner.

Jobbar man på företag med kollektivavtal och tjänstepensionen ITP görs pensionsavsättningar även för bonusinkomster. Det görs nästan aldrig på företag med andra pensionslösningar.

Vad är bonus?

Bonus betalas ut en eller två gånger per år och är kopplat till företagets resultat. Provision betalas därmed ut betydligt oftare och är diskret kopplad till din egen eller arbetsgruppens resultat.

Några grupper som ofta har bonus och/eller provisonslön är säljare, butikschefer, konsulter, servicerådgivare och servicetekniker.

TIPS!

Blir du erbjuden ett jobb där det finns ett bonussystem är det bra att kolla vad de som redan jobbar där verkligen får ut. Det händer att arbetsgivare säger att man kan tjäna 70 000 kronor i månaden, medan de anställda i verkligheten får slita hårt för att komma upp i 30 000 kronor.

Ett annat tips är att kolla personalomsättningen. Är det många som jobbar en kort tid och sedan lämnar kan det vara ett varningstecken.

Niklas Hallstedt