Hoppa till huvudinnehåll
Ledarskap

Skistars HR-chef rekryterar tusentals per säsong

Varje säsong anställs tusentals personer i fjällen. Skistars HR-direktör Camilla Sundqvist har en strategi för att locka rätt medarbetare – och få dem att stanna.
Anita Täpp Publicerad 8 december 2022, kl 06:05
Camilla Sundqvist i skidlift (till vänster), flagga med Skistars logga (till höger).
Camilla Sundqvist gillar snowboard och god mat. Foto: Privat, Lars Pehrson/SvD/TT

Hur är det att anställa tusentals personer varje säsong?
– I år söker vi personer till ett 40-tal olika befattningar, allt från försäljning och städ till kockar och liftvärdar. Men även om vi får flera tusen ansökningar så vet vi inte vilka kompetenser de har, eller om de vi rekryterar kommer att ta jobbet. Vi behöver också snabbt lyckas med den viktiga introduktionsfasen, så att alla gruppteam blir bra på service och bemötande, samtidigt som alla känner sig trygga och får rätt förutsättningar.

Hur går rekryteringen till?
– Vi kör digitala gruppintervjuer med cirka tio nya sökande åt gången med intervjuare som har bäst kunskap om vilken kompetens och vilka personligheter som behövs i våra team.

Vilken roll har du i det här?
– Under säsongen är jag sällan på kontoret i Stockholm utan reser runt och coachar dem som rekryterar och utbildar på våra destinationer.

Hur undviker ni felrekryteringar, så att ni inte får personal som mest vill åka skidor och festa?
– Det är inget stort problem. Vi är väldigt tydliga, både vid rekryteringen och introduktionsfasen, med vilka förväntningar vi har. De flesta vill verkligen göra ett gott jobb, vilket också förstärks av den starka gemenskap som blir i teamen. Då vill man inte heller svika kollegorna.

En följd av pandemin är att det nu råder stor brist på kockar och annan kvalificerad personal. Hur lyckas ni ändå rekrytera dessa?
– En högre lön kan vara viktigt. Många frågar också om tjänstepension och andra förmåner. Men viktigt är nu snarare att vi kan erbjuda ett bra boendepaket, så att man kan flytta till fjällvärlden. Och att vi då också möjliggör att ens partner och barn kan få jobb och gå i skolan. Nu när fler turister kommer året runt kan vi erbjuda fler en tillsvidareanställning. Vi har länge fokuserat på att få våra säsongsarbetare att trivas så bra att de vill komma tillbaka. Därför behöver vi nu bara nyrekrytera en tredjedel nya medarbetare.

Finns det även fördelar med nya säsongsanställda varje år?
– Ja, det är ett väldigt bra sätt att få in olikheter i våra team, allt från tidigare erfarenheter till personliga egenskaper och bakgrund.

Camilla Sundqvist

Gör: HR-direktör på Skistar.

Ålder: 39 år.

Bakgrund: Reseledare i utlandet, liftvärd, projektledare, olika ledarroller inom försäljning, hotell och restaurang samt på HR-området.

Gör helst själv i fjällen: Åker snowboard och njuter av olika matupplevelser

Chef håller samtal med en medarbetare
Svåra samtal är en oundviklig del om man har personalansvar. Experternas råd är att alltid visa medkänsla men samtidigt inse att du är chef - inte kurator. Josefin Herlof

Gruvar du dig för att hålla knepiga samtal med dina medarbetare? Du är långt ifrån ensam. Många chefer vill bli bättre på att kunna framföra kritik och hantera känsliga frågor som infekterade konflikter, misstankar om missbruk, mobbing och personliga problem. Eller på att ge dåliga besked som exempelvis en utebliven lönehöjning, befordran eller rentav en uppsägning.

Åsa-Mia Fellinger

Men det går att vässa färdigheterna i konsten att föra svåra samtal. Något som gynnar dig själv och på sikt även kan motivera dina medarbetare att utvecklas.

– Först och främst gäller det att inse och acceptera att svåra samtal är en

nödvändig del i att vara ledare med personalansvar. Det är spelets regler och det finns dessvärre ingen metod som helt kan ta bort obehaget, säger Åsa-Mia Fellinger, legitimerad psykolog och psykoterapeut med lång erfarenhet av ledarskapsfrågor.

"Undvik samtal i affekt"

Förutom att det finns några grundläggande samtalsverktyg (se faktaruta) kan det också vara en god idé att hålla sig till vissa tumregler.

– Undvik att ha samtal när du eller medarbetaren är i affekt. Det som sägs när känslorna svallar riskerar att bli onyanserat. Planera i stället samtalet i förväg och tänk noga igenom vad du vill säga och vad du vill uppnå, säger Åsa-Mia Fellinger.

Hon råder också till tydlighet och att fundera över hur budskapet kan anpassas till personen du pratar med för att det ska landa bäst. Att överväga tidpunkt är också viktigt. Tuffa och oroväckande besked som exempelvis uppsägningar eller omplaceringar bör förstås inte framföras en fredag eftermiddag eller strax innan semestern.

Men allra viktigast är självkännedom, att kunna reflektera över egna brister, styrkor och sin ledarstil, enligt Åsa-Mia Fellinger. Kanske är du konflikträdd och duckar för konflikter. Eller så kan obehaget göra att du blir onödigt brysk eller till och med framstår som aggressiv.

– Som chef är det av stor betydelse att du vet i vilka situationer som dina mindre starka sidor kommer fram. Insikten är en förutsättning för att du ska kunna överbrygga dem, förklarar hon.

"Öva och förbered dig på olika scenarier"

Ett annat tips är att öva innan och förbereda dig på olika scenarier. Kanske kan du rollspela med en kollega för att få samtalet så konstruktivt som möjligt och eliminera risken att det spårar ur.

Rent generellt är det sedan bra att snabbt komma till saken under samtalet. Samtidigt är det viktigt att också kunna ta ett steg tillbaka, lyssna och kanske lugna.

– Om personen du pratar med blir upprörd eller ledsen kan du försöka spegla känslorna och visa att du förstår vad hen känner och bekräfta att det är svårt. Ibland är det bra att föreslå en timeout i samtalet.

Men även om du lyssnar och visar respekt är det inte samma sak som att hålla med.

– Som chef kan du visa medkänsla och förståelse men du är ingen kurator. Det är en viktig skillnad. Din roll i det svåra samtalet är att oftast att föra företagets talan. Men kritik och annat som är svårt att säga till dina medarbetare kan i det långa loppet ibland också bli till något konstruktivt och utvecklande.

TEXT: Gertrud Dahlberg

4 svåra samtal – och hur du tacklar dem

  • Smitaren. Utgå från konkreta exempel på att du sett hur medarbetaren smiter undan från sina arbetsuppgifter. Problematisera genom att förklara vilka konsekvenser det får för företaget och kollegorna att personen inte presterar till fullo. Berätta vilka konsekvenser, exempelvis ingen löneförhöjning eller andra arbetsuppgifter, det får om medarbetaren inte ändrar sig. Fråga också vad medarbetaren själv tycker och vad som krävs för att öka arbetsinsatserna. Gör sedan täta uppföljningar och stäm av.
  • Missbruk. Förbered dig noga innan genom att ta reda på företagets policy när det gäller drogtester, rehabilitering och vilken hjälp som finns att få genom exempelvis företagshälsovården. Beskriv sedan problemet och att du har lagt märke till att medarbetaren ofta verkar bakfull, är vresig, ofokuserad och går hem tidigt. Var beredd på förnekanden och stå fast vid ditt krav att personen måste genomgå en behandling.
  • Psykisk ohälsa. Stress, ångest, depression och utmattning är vanligt. Det är din skyldighet som chef att bromsa om medarbetaren är överbelastad. Fråga hur personen mår och förklara att du är bekymrad. Undersök om problemen är arbetsrelaterade. Går det i så fall att minska arbetsbördan? Kanske behöver medarbetaren professionell hjälp av vårdcentral eller företagshälsovård.
  • Uppsägning. Innan samtalet är det viktigt att den arbetsrättsliga processen är igång och att facket är inkopplat och att du är uppdaterad om vad som händer härnäst. Håll mötet kort och koncist. Förklara varför uppsägningen måste ske och linda inte in budskapet. Visa samtidigt förståelse för att situationen är svår. Du kan föreslå samtal på företagshälsovården, vårdcentral och/eller kontakt med trygghetsrådet.

5 samtalsverktyg

Med hjälp av en handfull grundläggande och enkla verktyg och tekniker går det också att förbättra kommunikationen och lättare nå fram med ditt budskap.

  • Att lyssna aktivt. Genom att du försöker förstå vad den andra säger och uttrycker skapas trygghet och möjlighet lösa svårigheter. Men att lyssna är inte samma som att hålla med.
  • Att ställa frågor. Var nyfiken och försök förstå den andres perspektiv genom att ställa frågeorden HUR, VEM, VAR, PÅ VILKET SÄTT. Men undvik ordet VARFÖR, som kan uppfattas som anklagande.
  • Att ibland vara tyst. Låt den andre komma till tals och smälta det som avhandlats genom att du själv inte säger något.
  • Att vara tydlig. Var konkret, ge exempel och beskriv vad du vill att den andra ska ändra på. Linda inte in tuffa besked.
  • Att använda jag-budskap. Berätta hur du ser på saken och hur du upplever vad som är fel. Det öppnar för dialog och minskar risken att den andre går i försvar.

Källa: Svåra medarbetarsamtal – en handbok för chefer av Åsa-Mia Fellinger.