Hoppa till huvudinnehåll
Ledarskap

Chefen som bara anställer hundar

Knarksmugglare och beväpnade bovar må ta sig i akt när hundföraren Maria Delin och hennes fyrbenta detektiver drar ut på uppdrag. Deckarteamet tillbringar både jobb och fritid tillsammans och drivs av ett stort rättspatos.  
Johanna Rovira Publicerad 19 februari 2021, kl 12:08
Emil Malmborg
Maria Delin jobbar med Java och Zoega, två cockerspaniels, och spockern Nordquist. Emil Malmborg

Watson detective dogs i Lund anlitas bland annat av företag, fastighetsägare och skolor för att söka efter narkotika och vapen och göra platser oattraktiva för kriminella och tryggare för alla andra, i brottsförebyggande syfte. Under ett jobb på ett parkeringshus i Malmö hittar detektivhundarna spår efter narkotika. 

– Narkotika finns där människor finns och de som sysslar med narkotika vill inte förvara den hemma av rädsla för husrannsakan. I stället gömmer man varorna i förråd, på arbetsplatser och i offentliga miljöer. Vapen går hand i hand med narkotika och dessa vill man heller inte ska hamna i orätta händer, säger Maria Delin, vd och grundare av företaget. 


Foto: Emil Malmborg

Funkar strategin? 
– Ja, på ett behandlingshem vi besöker regelbundet har antalet markeringar, som hundarna gör vid minsta spår av knark, gått ner markant, för att ta ett exempel. Fjärde gången blev det bara en markering. De boende har förstått att det inte går att lura oss och personalen vittnar om en mycket lugnare arbetsmiljö. 

Vilka är dina medarbetare?
– Det är Java och Zoega, två cockerspaniels jag hade sedan tidigare. Sedan är det Nordquist som är en så kallad sprocker, en blandras mellan springer- och cockerspaniel. Alla döpta efter kaffesorter eftersom jag gillar kaffe.

Varför blev du hundförare? 
– Hundintresset går som en röd tråd genom mina val i livet. Efter att ha jobbat som hundnanny i Australien stod valet mellan att bli skogshuggare eller rädda orangutanger på Borneo. En syokonsulent uppmanade mig att glömma aporna, så det blev naturbruksgymnasium med inriktning på jakt och skogsbruk. Sedan kom jag in på tjänstehunddressörsutbildning i Sollefteå, men insåg snart att det var hundförare jag ville bli. 

Hur gick det sen? 
– Jag blev rekryterad som hundförare till Swedec, totalförsvarets ammunitions- och minröjningscentrum i Eksjö. Innan jag ni blev stationerad utomlands fick jag jobb på Tullverket och vidare som hundförare. Efter 14 år kände jag att jag gjort mina beslag och hittat mina kilo narkotika. Jag ville ha nya utmaningar, så jag lämnade tillbaka hunden och startade Watson Detective Dogs AB i mars 2020. 

Varför det namnet? 
– Det arbete vi gör är ju rent detektivarbete, att tolka och läsa av situationer. Watson var en stabil vapendragare till Sherlock.

Hur är du som chef? 
– Omtänksam, konsekvent och drivande. Jag har haft hund mer eller mindre hela livet, men det är en stor skillnad mellan att ha hund som husdjur och som arbetskamrat. Att jobba med hundar handlar mycket om ömsesidigt förtroende och tillit som sätts på prov. 

– Man måste våga lita på hunden och fullfölja sitt uppdrag fastän personer och situationer kan verka oskyldiga. När jag jobbade på tullen, till exempel, var det en gång hunden tvärmarkerade på en trettonåring i en trebarnsfamilj. Vi ingrep och det visade sig att pojken inte hörde till familjen, utan var rekryterad som knarkkurir.

Ledarskap

Så blir svåra samtal lättare

Kritik, konflikter, känsliga frågor och tunga besked. Här är tips som gör de jobbiga samtalen mindre jobbiga. Och mer konstruktiva – både för chef och medarbetare.
Publicerad 28 september 2023, kl 06:30
Chef håller samtal med en medarbetare
Svåra samtal är en oundviklig del om man har personalansvar. Experternas råd är att alltid visa medkänsla men samtidigt inse att du är chef - inte kurator. Josefin Herlof

Gruvar du dig för att hålla knepiga samtal med dina medarbetare? Du är långt ifrån ensam. Många chefer vill bli bättre på att kunna framföra kritik och hantera känsliga frågor som infekterade konflikter, misstankar om missbruk, mobbing och personliga problem. Eller på att ge dåliga besked som exempelvis en utebliven lönehöjning, befordran eller rentav en uppsägning.

Åsa-Mia Fellinger

Men det går att vässa färdigheterna i konsten att föra svåra samtal. Något som gynnar dig själv och på sikt även kan motivera dina medarbetare att utvecklas.

– Först och främst gäller det att inse och acceptera att svåra samtal är en

nödvändig del i att vara ledare med personalansvar. Det är spelets regler och det finns dessvärre ingen metod som helt kan ta bort obehaget, säger Åsa-Mia Fellinger, legitimerad psykolog och psykoterapeut med lång erfarenhet av ledarskapsfrågor.

"Undvik samtal i affekt"

Förutom att det finns några grundläggande samtalsverktyg (se faktaruta) kan det också vara en god idé att hålla sig till vissa tumregler.

– Undvik att ha samtal när du eller medarbetaren är i affekt. Det som sägs när känslorna svallar riskerar att bli onyanserat. Planera i stället samtalet i förväg och tänk noga igenom vad du vill säga och vad du vill uppnå, säger Åsa-Mia Fellinger.

Hon råder också till tydlighet och att fundera över hur budskapet kan anpassas till personen du pratar med för att det ska landa bäst. Att överväga tidpunkt är också viktigt. Tuffa och oroväckande besked som exempelvis uppsägningar eller omplaceringar bör förstås inte framföras en fredag eftermiddag eller strax innan semestern.

Men allra viktigast är självkännedom, att kunna reflektera över egna brister, styrkor och sin ledarstil, enligt Åsa-Mia Fellinger. Kanske är du konflikträdd och duckar för konflikter. Eller så kan obehaget göra att du blir onödigt brysk eller till och med framstår som aggressiv.

– Som chef är det av stor betydelse att du vet i vilka situationer som dina mindre starka sidor kommer fram. Insikten är en förutsättning för att du ska kunna överbrygga dem, förklarar hon.

"Öva och förbered dig på olika scenarier"

Ett annat tips är att öva innan och förbereda dig på olika scenarier. Kanske kan du rollspela med en kollega för att få samtalet så konstruktivt som möjligt och eliminera risken att det spårar ur.

Rent generellt är det sedan bra att snabbt komma till saken under samtalet. Samtidigt är det viktigt att också kunna ta ett steg tillbaka, lyssna och kanske lugna.

– Om personen du pratar med blir upprörd eller ledsen kan du försöka spegla känslorna och visa att du förstår vad hen känner och bekräfta att det är svårt. Ibland är det bra att föreslå en timeout i samtalet.

Men även om du lyssnar och visar respekt är det inte samma sak som att hålla med.

– Som chef kan du visa medkänsla och förståelse men du är ingen kurator. Det är en viktig skillnad. Din roll i det svåra samtalet är att oftast att föra företagets talan. Men kritik och annat som är svårt att säga till dina medarbetare kan i det långa loppet ibland också bli till något konstruktivt och utvecklande.

TEXT: Gertrud Dahlberg

4 svåra samtal – och hur du tacklar dem

  • Smitaren. Utgå från konkreta exempel på att du sett hur medarbetaren smiter undan från sina arbetsuppgifter. Problematisera genom att förklara vilka konsekvenser det får för företaget och kollegorna att personen inte presterar till fullo. Berätta vilka konsekvenser, exempelvis ingen löneförhöjning eller andra arbetsuppgifter, det får om medarbetaren inte ändrar sig. Fråga också vad medarbetaren själv tycker och vad som krävs för att öka arbetsinsatserna. Gör sedan täta uppföljningar och stäm av.
  • Missbruk. Förbered dig noga innan genom att ta reda på företagets policy när det gäller drogtester, rehabilitering och vilken hjälp som finns att få genom exempelvis företagshälsovården. Beskriv sedan problemet och att du har lagt märke till att medarbetaren ofta verkar bakfull, är vresig, ofokuserad och går hem tidigt. Var beredd på förnekanden och stå fast vid ditt krav att personen måste genomgå en behandling.
  • Psykisk ohälsa. Stress, ångest, depression och utmattning är vanligt. Det är din skyldighet som chef att bromsa om medarbetaren är överbelastad. Fråga hur personen mår och förklara att du är bekymrad. Undersök om problemen är arbetsrelaterade. Går det i så fall att minska arbetsbördan? Kanske behöver medarbetaren professionell hjälp av vårdcentral eller företagshälsovård.
  • Uppsägning. Innan samtalet är det viktigt att den arbetsrättsliga processen är igång och att facket är inkopplat och att du är uppdaterad om vad som händer härnäst. Håll mötet kort och koncist. Förklara varför uppsägningen måste ske och linda inte in budskapet. Visa samtidigt förståelse för att situationen är svår. Du kan föreslå samtal på företagshälsovården, vårdcentral och/eller kontakt med trygghetsrådet.

5 samtalsverktyg

Med hjälp av en handfull grundläggande och enkla verktyg och tekniker går det också att förbättra kommunikationen och lättare nå fram med ditt budskap.

  • Att lyssna aktivt. Genom att du försöker förstå vad den andra säger och uttrycker skapas trygghet och möjlighet lösa svårigheter. Men att lyssna är inte samma som att hålla med.
  • Att ställa frågor. Var nyfiken och försök förstå den andres perspektiv genom att ställa frågeorden HUR, VEM, VAR, PÅ VILKET SÄTT. Men undvik ordet VARFÖR, som kan uppfattas som anklagande.
  • Att ibland vara tyst. Låt den andre komma till tals och smälta det som avhandlats genom att du själv inte säger något.
  • Att vara tydlig. Var konkret, ge exempel och beskriv vad du vill att den andra ska ändra på. Linda inte in tuffa besked.
  • Att använda jag-budskap. Berätta hur du ser på saken och hur du upplever vad som är fel. Det öppnar för dialog och minskar risken att den andre går i försvar.

Källa: Svåra medarbetarsamtal – en handbok för chefer av Åsa-Mia Fellinger.