Hoppa till huvudinnehåll
Ledare

Ger medarbetarenkäten pang för pengarna?

Är medarbetarenkäten ett effektivt verktyg i arbetsmiljöarbetet? Eller ett trubbigt instrument som inte gör nån verklig nytta för dig som chef?
Helena Ingvarsdotter Publicerad 24 november 2022, kl 06:00
Helena Ingvarsdotter.
Helena Ingvarsdotter, chefredaktör och ansvarig utgivare för Chef & Karriär samt Kollega. Foto: Klas Sjöberg

Medarbetarundersökningar marknadsförs ofta som effektiva förändringsverktyg som ökar arbetsglädjen och skapar engagerade och produktiva anställda. Men hur funkar det? Är enkäten ett effektivt verktyg hos dig? Eller ett trubbigt instrument som inte ger särskilt mycket pang för pengarna?

Målet med enkäten är att ta reda på hur de anställda mår och vad de tycker om jobbet – och om chefen.

Det hela kompliceras av att vi sällan har makt över allt som påverkar personalen. Kanske skapar en stor omorganisation oro och missnöje. Det kan inte den enskilda chefen i första linjen styra över.

Vi har sällan makt över allt som påverkar personalen

Enligt lagen ska vi jobba systematiskt med arbetsmiljön och en årlig medarbetarundersökning är en rutin som gör stor nytta när den används rätt.

Tyvärr har många chefer svårt att agera på de brister som medarbetarna påpekat. I en Novus-undersökning vi på Chef & Karriär låtit göra svarar mer än hälften att de saknar ledningens stöd för att komma till rätta med problemen. Här finns alltså ett glapp som skulle behöva täppas till – så att inte medarbetarundersökningen bara blir av symboliskt värde.

Ledare

Bli en bättre chef i tv-soffan

Ledarskapskurser i all ära men ibland dyker kunskap och inspiration för oss chefer upp på betydligt mer otippade ställen - som i tv-soffan till exempel.
Helena Ingvarsdotter Publicerad 23 februari 2023, kl 06:00
Helena Ingvarsdotter.
Helena Ingvarsdotter, chefredaktör och ansvarig utgivare för Chef & Karriär samt Kollega. Foto: Klas Sjöberg

Under en ledig dag när jag streamar populärkultur i tv-soffan blir jag påmind: ledarskap handlar ofta om att hålla styr på sin egen otålighet. 

Jag ser dokumentären där Tensta gospelkör åker på inspirationsresa till Chicago. De sjunger otroligt bra. Men det gnisslar kring körledaren. Han önskar att alla i gruppen ska känna stark inspiration liksom han själv och i sin iver glömmer han att alla inte är i samma läge, att behoven och förutsättningarna skiftar. Missnöje, sorg och konflikter uppstår. 

Vi kan aldrig ”baxa” någon dit den inte är redo att gå

Jämt och ständigt går vi chefer på den niten. Vi vet egentligen att förändring tar tid. Vi kan –och ska – ge förutsättningar, jobba med öppenhet och tillit, låta ramar och förväntningar bli tydliga. Men vi kan aldrig ”baxa” någon dit den inte är redo att gå. 

Ett bra tips är då är att zappa med fjärrkontrollen till serien The crown. För där säger Elizabeth II: To do nothing is often the best course of action (att inte göra något är ofta det bästa tillvägagångssättet). Jag har ingen aning om ifall drottningen av England någonsin sa så i verkligen – men ett gott råd är det!