Hoppa till huvudinnehåll
Karriär

Byt jobb ofta – lär dig mer

Det livslånga lärandet har sina fördelar. De som byter jobb ofta upplever att de lär sig mer på jobbet, visar forskning.
Niklas Hallstedt Publicerad 23 september 2020, kl 13:09
Shutterstock
Forskaren Johan Westerman hittade inga positiva effekter på lärandet av att stanna länge på samma arbetsplats. Shutterstock

I dag har det blivit en etablerad sanning att det är bra att byta jobb ofta. Om inte annat för att behålla sin attraktionskraft hos potentiella arbetsgivare.

Nu kommer belägg för att arbetsgivarna har en poäng: att byta jobb gör oss läraktigare och därmed produktivare.

I sin avhandling studerade sociologen Johan Westerman hur rörligheten på arbetsmarknaden påverkar lärandet i arbetslivet. Till sin hjälp hade han två enkätundersökningar från år 2000 och år 2010.

Det visade sig att de som bytt jobb två gånger eller fler under perioden i högre utsträckning än de som stannat på samma arbetsplats uppgav att deras nuvarande jobb innebär att de lär sig mer saker.

Läs mer: 4 av 10 vill byta jobb efter semestern

– Det är likartade starka samband oavsett om man är tjänsteman eller arbetare. Men är man tjänsteman är lärandet högre rent generellt. Och det spelar heller ingen roll om man får nytt jobb internt eller byter arbetsgivare, säger Johan Westerman.

Att ha haft korta anställningar hos många olika arbetsgivare, vilket inte är helt ovanligt hos många unga i dag, kan alltså innebära att man blir en vinnare på arbetsmarknaden. Johan Westerman hittade överhuvudtaget inga positiva effekter på lärandet av att stanna länge på samma arbetsplats. Inget i studien tydde på att det skulle bli svårare att få djupa kunskaper om man bytte jobb ofta. Inte heller att många och olika erfarenheter skulle bli ett hinder för att lära sig ett jobb ordentligt.

Läs mer: Medelålders chefer vill byta jobb

Det negativa som verkar finnas med att byta jobb är att man tvingas göra avkall på tryggheten. Men studien skulle kunna användas som stöd för att även ett påtvingat byte av jobb i förlängningen är bra för individen.

– Jag förstår behovet av trygghet hos människor. Det är inte alltid jätteviktigt att upptäcka nya saker i livets alla skeden. Att byta jobb är alltid förknippat med en viss grad av osäkerhet.

Är det här något som arbetsmarknadens parter bör väga in i de pågående las-förhandlingarna?
– Det här är en aspekt av många som man självklart måste ta hänsyn till. Blir det för värdefullt att ha en fast anställning blir det svårare att byta jobb, säger Johan Westerman.

– Det här är inga nyheter för fackförbunden, men det ger mer kött på benen. Att söka nytt jobb är ett sätt att komma vidare. Den möjligheten ska man inte trycka tillbaka alltför mycket.

Läs mer: Evig anställning - dröm eller mardröm?

Niklas Hallstedt