Hoppa till huvudinnehåll
Karriär

Allt fler rekryterar med hjälp av tester

Orolig inför rekryteringstesterna? Lär dig förbereda dig rätt för personlighets- och begåvningstester som används vid jobbansökan. Våra expertråd ökar dina chanser att klara testerna med bravur.
Anita Täpp Publicerad 5 juni 2019, kl 12:13
Svara ärligt – inte vad du tror att arbetsgivaren vill höra – när du gör ett personlighetstest. Det vinner även du på. Illustration: Linnea Blixt

Även om många personlighets- och begåvningstester som används vid rekrytering har fått hård kritik – främst för att de inte anses vila på vetenskaplig grund och inte är certifierade – används de i allt högre grad av arbetsgivarna och rekryteringsföretagen. En uppskattning är att det gäller vid sju av tio företag.

Sannolikheten för att man som arbetssökande måste göra olika slags tester är alltså hög.

Att i det läget ifrågasätta varför man exempelvis ska behöva bevisa att man är tillräckligt intelligent för ett jobb är inte smart. Då är det bättre att se det som att testerna också är till fördel för en själv, menar Liza Råstedt på bemannings- och rekryteringsföretaget Academic Work.

– Många är rädda för hur det ska gå i ett begåvningstest. Men det är faktiskt också bra för kandidaten, för att det ska fungera optimalt på det nya jobbet. Så i stället för att känna sig ifrågasatt bör man försöka se det som en möjlighet, säger hon.

Ledaren: "Jag var inte bäst i test"

– Kanske har man inte heller så stor erfarenhet och ett tunt cv. Om man då får bra resultat på ett begåvningstest kan det ge chanser som man annars inte hade fått.

Öva på logiska resonemang inför begåvningstestet

Begåvningstester kan det löna sig att träna på, exempelvis genom att göra gamla högskoleprov och gratis begåvningstester på nätet där man övar sig på abstrakt och logiskt tänkande, ordförståelse och att lösa logiska problem.

– Intelligenstester kan man bli upp till tio procent bättre på om man övar eftersom man då också blir mer testvan och förstår uppgifterna bättre, säger Martin Bäckström, professor i psykologi vid Lunds universitet, som forskar i personlighetsmätning.

Anna Sandberg Bremberg, psykolog och vd på rekryteringsföretaget Psykologisk metod, använder sig av egna certifierade tester och håller med.

– De frågor man får i begåvningstester liknar varandra och då får man en förståelse för vad som väntar och vad som förväntas av en, säger hon.

Ett annat tips är att man alltid ska läsa instruktionerna innan man gör testet.

– De kan vara ganska omfattande men kan påverka resultatet, säger Anna Sandberg Bremberg.

För alla tester är expertrådet samstämmigt: att se till att göra dem i lugn och ro. Vilket kan tyckas självklart men inte alltid är det, eftersom man kan få i uppdrag att utföra ett test inom en viss tid men i dag ofta kan göra det var som helst, på mobilen, laptopen eller surfplattan.


Det kan vara avgörande att vara utvilad och lugn när man gör ett test.

– Särskilt när man ska göra ett begåvningstest behöver man vara fullt fokuserad. Om det då kommer in folk i det rum man sitter i och man blir störd kan man förlora tid, vilket kan vara avgörande för om man ska gå vidare i rekryteringsprocessen eller inte, säger Anna Sandberg Bremberg.

Är man intresserad av ett jobb och vill ge sig själv bästa tänkbara chans gäller det också att göra testet när man är i toppform. Gärna en helgdag när man har fått sova ut ordentligt.

Testerna ska resultera i en win win-situation för båda parter

Svara sanningsenligt på personlighetstestet - undvik skönmålning

Personlighetstester – som exempelvis handlar om kommunikationsförmåga, attityder och emotionell intelligens – kan man inte öva på. De brukar bygga på självskattning, och där är experternas råd att inte förställa sig utifrån de krav man tror arbetsgivaren har utan svara så sanningsenligt som möjligt.

– Det är vanligt att man skönmålar sig. Men om man är seriös och vill kunna fungera och trivas på sitt nya jobb så är det viktigt att tänka på att testets syfte är att leda till en bra matchning både för en själv och för arbetsgivaren, säger Anna Sandberg Bremberg.

– Om man har sagt sig ha egenskaper som man egentligen inte har och det handlar om något som både organisationen och tjänsten ställer krav på så blir det inte bra för någon av parterna.

Eftersom det är känt att många försöker skönmåla sig själva vid personlighetstester är de, enligt Liza Råstedt på Academic Work, utformade så att de ska vara svåra eller omöjliga att lura.

Den uppfattningen delar dock inte professor Martin Bäckström.

– Det går absolut att lura dem. De handlar ju mycket om vad man tycker om att göra, om man trivs med att ha många människor omkring sig, om man gillar att hjälpa andra eller gärna konkurrerar och så vidare. Och då vill man helst svara så att det stämmer med arbetsgivarens önskemål, som man ofta kan lista ut, säger han.

– Men det är faktiskt bättre för en själv att vara så ärlig som möjligt. Tanken är ju ändå att testerna ska resultera i en win win-situation för båda parter.

Ett annat råd är att informera rekryteraren om man exempelvis har läs- och skrivsvårigheter eller helst vill göra testet på ett annat språk. Om något påverkar ens förutsättningar så kan testet anpassas utifrån det.

Rekryteringstester ökar chanserna till en lyckad anställning

Psykologiprofessor Martin Bäckström anser att rekryteringstester kan vara värdefulla – om de är bra och används rätt.

Man kan tycka vad man vill om tester, men enligt vetenskapen leder de ändå till fler lyckade rekryteringar.

– Det finns väldigt mycket forskning som stödjer den idén, säger Martin Bäckström, professor i psykologi vid Lunds universitet, som forskar i personlighetsmätning.

Det finns ett otal personlighets- och begåvningstester på marknaden. Enligt uppgift handlar det om uppemot 10 000 olika, och nya tillkommer ständigt.

Men bara en ytterst liten andel av dessa är vetenskapligt underbyggda och certifierade. Ännu handlar det bara om en dryg handfull som är certifierade för den svenska arbetsmarknaden.

Eftersom testerna kan vara krångliga att göra och svåra att tolka låter de flesta arbetsgivare ett rekryteringsföretag sköta detta. Men om de har ekonomiska intressen i testerna kan det påverka objektiviteten.

Men trots all kritik finns alltså mycket forskning som visar att bra tester är oslagbara vid rekrytering.

– Det blir ingen jättestor skillnad jämfört med om man gör väldigt bra intervjuer. Men uppskattningsvis kan det ändå handla om att man gör fem till tio procent bättre rekryteringar, och kanske upp till 20 procent med riktigt bra tester, vilket naturligtvis betyder mycket för företagens ekonomi. En felrekrytering kan kosta mycket, säger Martin Bäckström.

Andra fördelar med testerna kan vara att de förebygger diskriminering så att den som exempelvis har utländsk bakgrund eller en funktionsnedsättning får samma chans som andra.

– Men testerna bör ändå alltid kompletteras med bra intervjuer, säger Martin Bäckström.

Mest läst just nu

Bläddra i senaste numret av våra e-tidningar

Omslag till Kollega nummer 4 2024.

Bläddra i senaste numret av Kollega

Till Kollegas e-tidning

Bläddra i senaste Chef & Karriär

Till Chef & Karriärs e-tidning
Karriär

9 skäl att inspireras av elitidrotten

Inom elitidrotten är man skicklig på att bygga team och få individer att prestera på topp. Här kan arbetslivet ha mycket att lära.
Lina Björk Publicerad 12 juni 2024, kl 06:02
Vikten av förberedelse, självmedvetenhet och utvärdering är avgörande för att lyckas inom elitidrotten. Det är något för arbetslivet att ta efter, anser Markus Johannesson och Johan Fallby. Illustration: Jens Magnusson, Foto Annci Gustavsson

Både Markus Johannesson och Johan Fallby har bakgrund inom elitidrotten. Markus som fotbollsspelare, Johan inom bordtennis. Här har de mött miljöer som var varit stressiga, påfrestande och utmanande. De praktiska erfarenheterna, tillsammans med forskning från idrottspsykologi och kognitiv beteendeterapi, har de samlat i boken JAGET FÖRE LAGET. En handbok för chefer och ledare på alla nivåer, men även för medarbetare som vill leda sig själva.

Markus Johannesson

– Arbetslivet ställer höga krav på oss. Vi ska prestera, ofta med snabba puckar. En elitidrottare som ska vara i sitt livs form ägnar sig åt systematiska förberedelser. Ledare i arbetslivet kan eller gör inte på samma sätt – av olika anledningar – och vi tror att de kan dra nytta av den kunskapen, säger Markus Johannesson.

Det krävs systematik, träning och utvärdering för att uppnå maximalt resultat, menar duon.

– För att få till det måste vi titta på vår prestationsmiljö, alltså arbetsplatsen eller arenan där vi presterar. Här finns både fysiska, sociala och psykologiska faktorer som påverkar. Har ni all teknisk support som behövs, hur ser relationer och kommunikation ut och vilken motivation har medarbetarna? säger Johan Fallby.

Men prestationsmiljön innebär inte bara fysiska förutsättningar. För att prestera på topp behöver vi även må bra. Länge fanns en bild av elitidrottsmän som övermänniskor, starka och motståndskraftiga. Så ser verkligheten inte alltid ut.

Johan Fallby

– Även elitidrottare som presterar på topp mår dåligt ibland. Men det finns några skyddande faktorer. I en funktionell prestationsmiljö ges tillfälle att kombinera prestation och välmående. Det innebär exempelvis tid för återhämtning, goda relationer och funktionellt ledarskap, säger Johan Fallby.

I ett mer snabbspolande arbetsliv är vikten av förberedelse, självmedvetenhet och utvärdering avgörande för att lyckas som ledare. Som hjälp på traven för ledare som vill skapa prestationsmiljöer har Markus Johannesson och Johan Fallby identifierat nio områden där arbetslivet skulle kunna inspireras av elitidrotten.

1.Träning, förberedelse och utvärdering.

Idrottare förbereder sig minutiöst i åratal för att nå elitnivå. De lägger tid på detaljer, förbereder sig med vila, kost och sömn, samt utvärderar både träning och tävling. Som chef kan du integrera samma metoder i arbetslivet.

2.En organisationskultur driven av kunskap.

Idrotten arbetar med specialister från vetenskapliga områden för att driva kunskapen i organisationen framåt. De jobbar tätt tillsammans för att skapa en kunskapsdriven organisation och dra nytta av varje individs kompetens maximalt.

3.Ett nära ledarskap.

Idrottsverksamhet bygger på nära samarbete mellan ledare och idrottare, där det läggs tid på både stora och små faktorer som påverkar prestationen på såväl kort som lång sikt. Det är klokt att prioritera feedback och utvärdering.

4.Psykiskt och fysiskt välmående. 

Idrottare lär sig hur de kan balansera belastning och återhämtning för att uppleva både fysisk och psykisk hälsa. Trots hårda påfrestningar går det att kombinera prestation och välmående.

5.Psykologisk flexibilitet.

Tränare och idrottare arbetar aktivt med att påverka psykologiska faktorer som har betydelse för hantering av stress, oro och ångestrelaterad problematik, både i vardagen och under tävling. Genom att förstå sig själv och teamet kan du träna på och acceptera dina reaktioner och beteenden.

6.Självkännedom och kunskap om prestation.

Genom självmedvetenhet och självständighet ökar du kunskapen om din egen och teamets prestation och utveckling.

7.Beteendemålsättning.

Resultatet styr verksamheten i både elitidrott och arbetsliv, men vägen dit går genom beteende- och processmål som bearbetas systematiskt på både kort och lång sikt.

8.Motivation och autonomi.

Tränare och idrottare förstår betydelsen av självbestämmande motivation, då idrottare behöver träna år efter år och fortsätta både i fram- och motgång. Genom att tillgodose de grundläggande behoven autonomi, kompetens och tillhörighet skapas förutsättning för utveckling.

9.Beteendeperspektiv.

Med ett beteendeperspektiv går det att specificera arbetssätt, metoder och prestation på detaljnivå för att synkronisera och effektivisera mål, kommunikation och ledarskap. Verksamheten får både ett gemensamt språk och riktning i verksamheten.