Hoppa till huvudinnehåll
Jämställdhet

Stärkt skydd för hbtq-personer

Var femte hbt-person i EU har blivit diskriminerad i samband med anställning eller arbete. Nu har Europaparlamentet röstat för en strategi för att skydda hbtq-personers grundläggande rättigheter.
Niklas Hallstedt Publicerad 5 februari 2014, kl 11:52
TT
Omröstning i EU-parlamentet. TT

Med röstsiffrorna 396 mot 176 antog Europaparlamentet på tisdagen en resolution som uppmanar EU att utarbeta en övergripande så kallad färdplan för att skydda mänskliga rättigheter för homosexuella, bisexuella, transpersoner och intersexuella1.

Bakgrunden är den utbredda diskrimineringen av hbt-personer i EU. En enkätundersökning som Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter genomförde i fjol visade att varannan hbt-person att hade känt sig diskriminerad eller trakasserad under året som föregick undersökningen. Exempelvis hade var fjärde svarande utsatts för fysisk misshandel, men det handlar även om diskriminering i samband med köp av varor eller på jobbet.

Ledamöterna listade ett antal teman som bör tas upp i färdplanen, däribland sysselsättning, utbildning, yttrandefrihet och hatbrott.

I punkten Icke-diskriminering i arbetslivet ingår att Europeiska kommissionen bör lägga särskilt fokus på sexuell läggning i fråga om likabehandling, och på könsidentitet i fråga om lika möjligheter och likabehandling av kvinnor och män. Kommissionen bör också göra det tydligt att transpersoner och intersexuella omfattas av när det handlar om lika möjligheter och lika behandling av kvinnor och män. Dessutom bör jämställdhetsorgan uppmanas att informera hbtq-personer om deras rättigheter.

- Homofobi får inte tolereras i Europa längre. Så många av oss homosexuella, bisexuella, transpersoner och intersexuella har levt i skräck alltför länge. Rädsla för att hålla hand på gatan, rädsla för att bli kallad öknamn, rädsla för att bli utkastade från hem, skolor och arbeten. Min resolution säger att EU måste visa handlingskraft så att även vi kan åtnjuta de rättigheter som EU lovat alla sina medborgare, säger österrikiska Ulrike Lunacek (gröna gruppen), som lett arbetet med resolutionen, i ett pressmeddelande.

Fotnot1: Begreppet hbtq står för homo- och bisexuella, transpersoner och queer. I EU-resolutionen används istället begreppet hbti, som står för homo- och bisexuella, transpersoner och intersexuella.

Niklas Hallstedt