Hoppa till huvudinnehåll
Jämställdhet

Norden: Varannan pappa bara föräldraledig fyra veckor

Sju av tio kvinnor och män i Norden vill att föräldraledigheten delas lika. Men verkligheten ser inte alls ut som de vill. Många pappor stannar bara hemma i fyra veckor, visar en ny studie.
Kamilla Kvarntorp Publicerad 21 november 2019, kl 11:16
Isabell Höjman/TT
Drygt hälften av papporna i Norden tar bara ut två till fyra veckor föräldraledighet. Isabell Höjman/TT

Trots att drygt 70 procent av kvinnorna och männen i de nordiska länderna vill dela lika på föräldraledigheten tar männen i snitt bara ut 20 procent av den totala ledigheten. Det visar en ny undersökning som har gjorts av den internationella mansorganisationen Promundo och den svenska organisationen Män. 

– Både män och kvinnor tycker att föräldraledigheten är väldigt viktig. Att den inte delas mer jämställt kan kokas ner till två saker – kvinnor förväntas traditionellt vara mer tillgängliga för familjen och män förväntas vara mer tillgängliga för arbetsgivaren. På en rak fråga skulle de flesta svara att det här är förlegade värderingar, men de lever fortfarande kvar, säger Lina Andersson, utredare på Unionen i jämställdhets- och likabehandlingsfrågor.

Drygt hälften av papporna, 56 procent, var bara föräldralediga mellan två och fyra veckor – endast sex procent av kvinnorna var hemma så få veckor.

– Det är en väldigt kort tid. Arbetsgivaren tar dessutom sällan in en vikarie när någon är borta en så kort period. Det gör att fäderna förmodligen parallelljobbar samtidigt som de är föräldralediga, säger Lina Andersson.

Enligt studien är män oroliga för att deras karriärmöjligheter och lön ska påverkas negativt om de tar ut lång föräldraledighet.

– Tyvärr kan det nog finnas fog för oron. På många arbetsplatser är specialisttjänster och högre chefsposter fortfarande mansdominerade. Med det följer ofta, även om det inte är uttalat, att man förväntas var tillgänglig för jobbet, säger Lina Andersson.

Föräldralediga chefer

I nästa nummer av Chef & Karriär har vi har undersökt chefers syn på föräldraledighet. Undersökningen visar bland annat att chefer som är föräldrar ofta förväntas jobba under ledigheten.

Hon tycker att det är beklämmande att föräldraledigheten inte delas mer jämställt.

– Fäder som är föräldralediga längre känner sig mer kompetenta som föräldrar. Delas ledigheten lika sätts dessutom ofta ett mönster när det gäller det generella ansvaret för barnen – till exempel för uttag av vab.

Att kvinnor ofta tar större ansvar för barnen slår hårt mot deras löneutveckling.

– Det gap som finns mellan män och kvinnor vad gäller lön och karriär uppstår ofta i den ålder då många skaffar barn. Att föräldraledigheten inte delas mer lika får konsekvenser för kvinnors inkomst i hela livet, säger Lina Andersson.

För att föräldraledigheten ska delas mer lika vill Unionen se en tredelad föräldraförsäkring, det vill säga att varje förälder tar en tredjedel av ledigheten och fördelar en tredjedel mellan sig som de vill.

– Står valet mellan att avstå föräldrapenning eller att dela mer jämställt väljer nog många att dela mer jämställt, säger Lina Andersson.

Hon anser även att det måste bli lättare att kombinera föräldraskap och arbetsliv.

– Det handlar till exempel om att aldrig lägga möten när många hämtar och lämnar barn på förskolan. Det bör också finnas en struktur som gör att anställda är ersättningsbara. Det skulle kanske gå att dela på chefskap. Alla tjänster på ett företag bör vara tillgängliga för föräldrar.

Undersökningen bygger på enkätsvar från 7 500 män och kvinnor i samtliga fem nordiska länder, 5 575 av dem är föräldrar.

Kamilla Kvarntorp