Hoppa till huvudinnehåll
Jämställdhet

EU-parlamentet: Inte jämställt nog!

Arbetet för jämställdhet går för långsamt. Lönegapet är för stort och det behövs bättre jämställdhet i arbetslivet. Det slog EU-parlamentet på tisdagen fast i en resolution - en icke-bindande resolution, vilket innebär att den är uppmanande, snarare än tvingande.
Gabriella Westberg Publicerad 10 mars 2015, kl 15:58
Fredrik Persson/TT
EU-parlamentet i Strasbourg. Fredrik Persson/TT

För att komma tillrätta med den undermåliga jämställdheten i arbetslivet, från stora lönegap inom kvinno- och mansdominerade yrken till representationen i bolagsstyrelser, uppmanar EU-parlamentet medlemsländerna att trappa upp ansträngningarna.

EU-parlamentet antar en resolution som utvärderar framstegen på väg mot jämställdhet mellan kvinnor och män varje år. Årets resolution, som tittar på utvecklingen fram till och med 2013, antogs med 441 röster för och 205 röster mot. 52 la ner sina röster.

- Den majoritet som röstade ja till resolutionen visar att Europaparlamentet står bakom kampen för lika lön för lika arbete, kampen mot våld mot kvinnor och för förslagen om mammaledighet och rätten till abort, sa den belgiske socialdemokraten Marc Tarabella, som lett parlamentets arbete med resolutionen, i en kommentar.

För jämställdhet i arbetslivet listar parlamentet ett antal särskilt angelägna utmaningar, som att bryta låsningen i förhandlingarna om ett direktiv för jämnare könsfördelning i bolagsstyrelser, att främja kvinnors utbildning och karriär inom IT, teknik och vetenskap samt att erbjuda god barnomsorg så att kvinnor får möjlighet att ta sig ur deltidsträsket.

Flexiblare arbetsformer lyfts ofta fram som förutsättning för kvinnors möjlighet till karriär, men parlamentets ledamöter konstaterar också att flexibiliteten kan få negativ inverkan på kvinnors löner och pensioner. Därför uppmanas mammor och pappor att dela lika på föräldraansvaret. Men startpunkten ser olika ut bland medlemsländerna. Parlamentets ledamöter konstaterar att pappor ska ha rätt till minst tio dagars betald föräldraledighet.

 

Fakta

  • 32 procent av alla kvinnor i EU arbetar deltid, jämfört med 8,2 procent av männen
  • Kvinnors pensioner är 39 procent mindre än männens
  • Av alla som tar universitetsexamen är 60 procent kvinnor, men bara 31 procent av företagarna i EU är kvinnor. I större europeiska bolagsstyrelser är 17,8 procent kvinnor.
  • Om nuvarande utveckling fortsätter kommer målet att 75 procnet av alla kvinnor i arbetsför ålder också arbetar inte att uppnås förrän 2028. Europeiska kvinnor och män kommer inte att få lika lön för lika arbete förrän 2084, i nuvarande förändringstakt.

Europaparlamentet

Gabriella Westberg
[email protected]